CE Week

IFA Insider
messe duesseldorf

arteo_cz

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s. postupuje v souladu s aktuálními platnými nařízeními Bezpečnostní rady státu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Vzhledem k vývoji situace i přetrváv ...

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

K naší velké lítosti Vám musíme oznámit, že veletrh ILA 2020 je zrušen.

Nový termín veletrhu FeuerTrutz  30. 9. - 1. 10. 2020

Nový termín veletrhu FeuerTrutz 30. 9. - 1. 10. 2020

Po diskusích se zástupci průmyslu se veletržní společnost NürnbergMesse a pořadatel veletrhu FeuerTrutz společně rozhodli posunout FeuerTrutz na podzim 2020. Veletrh FeuerTrutz 2020 se uskuteční ve st ...

WoT

IT-TRANS: IT řešení pro veřejnou dopravu

zpět

Brno v prestižní společnosti evropských veletržních metropolí

Publikováno: 10.6.2009 00:00

Autor: EuroExpo

Brno v prestižní společnosti evropských veletržních metropolí

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno a.s. Ing. Jiřím Škrlou

Loňský rok brněnského výstaviště probíhal ve znamení dvou významných jubileí. Výstavišti bylo 80 let, jeho lídr – Mezinárodní strojírenský veletrh se konal už po padesáté. S jakými pocity jste tato výročí vnímal, ptáme se pana generálního ředitele hned v úvodu.
Obě výročí představovala určité symboly a měla jistou spojitost. Jubileum brněnského výstaviště bylo dokladem významu tradice v podnikání. Připomělo nejen vznik dodnes ojedinělého architektonického celku, ale také nové chápání smyslu a poslání výstavnictví i novátorský způsob veletržní prezentace. Padesáté pokračování strojírenského veletrhu v sobě neslo prvek kontinuity. Jinak řečeno, je dobré, že je naše podnikání založeno na tradici, k níž se rádi hlásíme, ale tradice sama o sobě zdaleka nezaručuje trvalý úspěch v podnikání. Veletržní business je běh na dlouhou trať. V tomto přirovnání je obsaženo vše podstatné. Je v něm především dlouhodobé úsilí o získání důvěry našich klientů nejen v naše schopnosti zorganizovat veletrh po technické stránce, zejména však, že dobře postavenou koncepcí dokáže veletrh zprostředkovat obchodní příležitosti. Obě kulatá výročí, která jsme shodou okolností loni slavili, ve mně vyvolala směs pocitů. Úctu k práci našich předchůdců, na niž navazujeme a kterou rozvíjíme, pochopitelně radost i zadostiučinění z úspěchů v našem podnikání, hrdost na postavení, které jsme si ve střední Evropě dokázali vybudovat, ale především zodpovědnost k našim zákazníkům, kterým vděčíme za důvěru, s níž k nám na veletrhy přicházejí.

Jak hodnotíte vaši pozici a výsledky v letošním roce v rámci ČR a střední Evropy zvlášť?
Dosaženými výsledky navazujeme na úspěchy minulých let. Nic se nemění na našem postavení na domácím i středoevropském trhu veletržního průmyslu. Náš veletržní kalendář obsahuje celkem 54 veletržních projektů, z nichž plných 28 zaujímá vedoucí postavení ve střední Evropě a 43 v České republice. Podílíme se tak jednou třetinou na veletržním dění ve střední Evropě.

Veletrhům věnuje řada zemí EU mimořádnou pozornost. Myslíte si, že ČR a její orgány či další instituce přijímají kroky, abychom ve veletržním průmyslu využili co nejlépe pozici ve střední Evropě?
Některé veletrhy v České republice jistě splňují požadavky na státní propagaci vůči zahraničí. V případě Veletrhů Brno se jedná o řádově 8 – 10 akcí, které jsou bezesporu obrazem vysoké úrovně daného oboru a jeho postavení v české ekonomice. Vlajkovou lodí je Mezinárodní strojírenský veletrh, ale například veletrhy jako Styl/Kabo, Woodtec, Top Technology, IDET a další mají značný proexportní význam.
Podle nezávislých průzkumů, prováděných na letošním MSV, plných 38 % tuzemských vystavovatelů navázalo kontakty nebo uzavřelo kontrakty se zahraničím právě zásluhou účasti na tomto veletrhu. To je jistě vysoký přínos pro český vývoz. Využití tuzemských veletrhů v Brně pro vývoz do zemí střední Evropy je tedy možné.
Státní instituce podporují nemalými prostředky především propagační aktivity v zahraničí. Nicméně jsem potěšen, že ministerstvo průmyslu a obchodu nyní začalo akceptovat i proexportní úlohu vybraných tuzemských veletrhů organizací expozic pro malé a střední firmy, začínající exportéry, a podporou zvaní nákupčích ze zájmových teritorií. Není sice v takové míře, v jaké poskytuje podporu tuzemským veletrhům například Itálie nebo země jihovýchodní Asie, ale je to počáteční krok správným směrem.
Veletrhy Brno mají ty nejlepší předpoklady stát se skutečným centrem středoevropského veletržního průmyslu, především zásluhou nejlepšího výstaviště ve střední Evropě, stabilní ekonomické situace v ČR a na Slovensku, dobré dopravní dostupnosti.
V areálu brněnského výstaviště se konalo jedno z nejvýznamnějších a největších neformálních zasedání ministrů, a to ministrů zemědělství EU. Těší nás, že se Úřad vlády rozhodl realizovat zasedání v rámci předsednictví i mimo hlavní město. Nabídli jsme kvalitní zázemí pro takovou akci. Některých odborných veletrhů je možno využít k dalším akcím, setkání expertů apod. na celoevropské úrovni.

Veletrhy Brno ohlašují na letlošní veletržní sezónu několik nových titulů (Cosmetics, Minerály Brno, S1, Stainless 2009). Co od těch novinek očekáváte?
S výjimkou Stainless 2009 nejde u obou dalších projektů o novinky. Měly své premiéry už v minulosti. O všech novinkách obecně platí, že je do veletržního kalendáře zařazujeme na základě poptávky trhu. Předpokladem je síla příslušného oboru, početně významná spotřebitelská cílová skupina a konečně připravenost k prezentaci formou specializovaného veletržního projektu s perspektivou jeho dalšího rozvoje. Naší úlohou je ve spolupráci s příslušnými oborovými svazy a asociacemi vypracovat životaschopný koncept a určit pro tuto prezentaci ten správný okamžik.

Svět zastihla finanční krize. Myslíte si, že nějak podstatně ovlivní veletržní činnost? Na jedné straně budou firmy šetřit na nákladech, ale marketingovou komunikaci by z hlediska svých perspektiv utlumovat neměly…
Odpověď zčásti už naznačuje Vaše otázka. Základním problémem v současné situaci je klesající poptávka a malá ochota k investicím. Velmi tedy bude záležet na tom, jak silně se projeví nedůvěra spotřebitelů (zákazníků) v jednotlivých oborech ekonomiky, a také zaměření produkce oboru samotného. Mám na mysli zejména podíl a směřování vývozu..
Veletrhy Brno pořádají veletržní projekty napříč celým spektrem průmyslových oborů a odvětví. Každý obor je velmi specifický, proto vývoj v jednotlivých oborech pečlivě sledujeme a analyzujeme. Z těchto analýz nám vychází míra ohrožení daného oboru i jeho vliv na naše potenciální vystavovatele. Současně nám tyto informace dávají možnost včas reagovat na vzniklou situaci a připravit pro vystavovatele takové podmínky účasti, aby pro ně veletrh zůstal hlavním nástrojem pro získání nových zákazníků a nových trhů.
Z širšího pohledu bude pro naši veletržní činnost v nejbližších dvou letech rozhodující stabilita středoevropského trhu a nadprůměrný hospodářský růst, myšleno nad průměrem EU. Věřím, že dopady na naši činnost budou proto menší než kdekoliv jinde v Evropě. Vždyť dnes plní naše hlavní veletrhy, typicky například strojírenský nebo stavební veletrh, funkci veletrhů středoevropských. Příležitost také spatřuji v tom, že v důsledku snížení poptávky budou firmy hledat nové zákazníky. A prostředí veletrhu je pro tento účel ideálním místem prezentace zejména pro B2B trh.

Je to už deset let, co proběhla fúze Veletrhů Brno s Messe Düsseldorf. To zasluhuje alespoň krátké zhodnocení.
Jako část své odpovědi nabízím procházku areálem našeho veletržního areálu. Masivní investice posledních let k jeho současné podobě byly realizovány díky kapitálové síle naší mateřské společnosti. Dalším krokem tímto směrem je nový pavilon P, jehož výstavba je v plném proudu a který bude uveden do provozu v červnu příštího roku. Našim vystavovatelům nabídne kvalitní přízemní výstavní plochy nejvyššího evropského standardu. Ale nejde zdaleka jen o úroveň veletržní infrastruktury. Jedním dechem je nutno dodat, že spojením s veletržní správou s globálním dosahem se Brno postupně dostává do prestižní společnosti evropských veletržních metropolí. Kvalita a šíře veletržního servisu poskytovaného našim klientům mohou být bez nadsázky posuzovány optikou „Made by Messe Düsseldorf“.

Redakce Euroveletrhy děkuje za poskytnuté odpovědi.

http://www.bvv.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

U.T.SEC

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}