eurocis

AMB 2018
eurocis

staffito-300

ILA Berlin 25. – 29. dubna 2018

ILA Berlin 25. – 29. dubna 2018

Vážení klienti, zveme Vás na jeden z nejvýznamnějších a nejprestižnějších veletrhů letectví a kosmonautiky, který se bude konat již po osmé ve dnech 25. - 29. 4. 2018 na výstavišti v Berlíně.

Pozvánka na delegační cestu na veletrh conhIT ve dnech 17. – 18. dubna 2018

Pozvánka na delegační cestu na veletrh conhIT ve dnech 17. – 18. dubna 2018

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na delegační cestě odborníků na mezinárodní veletrh conhIT pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou ve dnech 17. – 18. 4 ...

Veletrh informačních technologií ve zdravotnictví conhIT 2018

Veletrh informačních technologií ve zdravotnictví conhIT 2018

Ve dnech 17. - 19. dubna 2018 se na berlínském výstavišti uskuteční již 11. ročník úspěšného veletrhu informačních technologií ve zdravotnictví conhIT. Tento veletrh poskytne svým návštěvníkům komp ...

IT-TRANS: IT řešení pro veřejnou dopravu

FOR CARAVAN 2018

zpět

Predkovia veľtrhov existovali už na začiatku 7. storočia

Publikováno: 13.8.2009 00:00

Autor: EuroExpo

Predkovia veľtrhov existovali už na začiatku 7. storočia

Myslím, že ak budú veľtrhy dostatočne inovatívne a dokážu reagovať pružne na požiadavky trhu, majú dobrú nádej na prežitie - Ing. Miloslav Pisár, riaditeľ Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, š.p. Slovenská Republika.

Ako sa Vám javia trendy veľtrhov a výstav vo Vašej organizácii za 1. polrok v dobe ekonomickej krízy?

Keďže organizujeme veľtrhy a výstavy vo všetkých najdôležitejších odvetviach ekonomiky, kríza sa nás týka rovnako. Doposiaľ sme organizovali tri veľké výstavné akcie a v rámci nich viacero podujatí. Záujem o účasť oproti roku 2008 sa nezmenil u vystavovateľov a návštevníkov veľtrhu Nábytok a bývanie. Máme i jeden paradox. U výstav Aquatherm, Gardenia, Mladý tvorca a Veda - vzdelávanie - Inovácie, sme dokonca zaregistrovali nárast v počte vystavovateľov i návštevníkov. Tretím veľtrhom bol 16. Medzinárodný strojársky veľtrh. Tu sme zníženie v počte vystavovateľov v porovnaní s minulým rokom evidovali, čo je logické vzhľadom k tomu, že odvetvie patrí k najpostihnutejším. Najbližšou výstavou je Agrokomplex. Tam tiež registrujeme určitý pokles. Je spôsobený jednak dlhodobo koncentráciou v potravinárstve, čím sa znižuje počet firiem, ktoré môžeme reálne osloviť a tiež presunom časti firiem v oblasti mechanizácie do odborného veľtrhu Agrosalón, ktorý pripravujeme v októbri. Vyvíja sa úspešne. U ostatných výstav sme doposiaľ v štádiu, kedy prebieha akvizícia.

Veľtrhy sú marketingovým produktom posilňujúcim značku. Myslíte, že sa na tom zmení niečo podstatného?

Medzi dôležité reklamné ciele pri účasti na veľtrhu možno zaradiť podporu predaja i zvyšovanie stupňa známosti značky. Každá vystavujúca firma má ale viaceré ciele. Podľa nášho názoru u obchodných firiem so značkovým artiklom budú takéto ciele
naďalej veľmi významné. Druhou otázkou je, či v dôsledku ekonomickej nestability neprestane klesať dopyt po značkách, ktoré sú obyčajne cenovo nákladnejšie. Potom sa budú môcť firmy rozhodnúť medzi ďalšími cieľmi. Napríklad sa môžu orientovať na
distribučné, analytické alebo informačné ciele, nakoľko súčasné podujatia sú predovšetkým veľtrhy ídeí a systémov s vystavením iba produktov, v ktorých je zhmotnený vysoký stupeň aplikácie vedy a techniky.

Objavil sa názor, že budúcnosť je v súčasnosti v spotrebiteľských veľtrhoch kvôli únave ľudí z obchodných centier. Aký je Váš názor?

Ak to zoberieme na základe našich reálnych výsledkov, môže sa to javiť ako jedna z alternatív. Nábytkársky veľtrh nám vyšiel dobre, výstava záhradkárstva dokonca rástla, strojársky však nerástol. Podľa nášho názoru sa úspešnosť skôr viaže na odvetvie, ktoré dané podujatie reprezentuje.


Myslíte si, že kríza veľtrhy výstavy prečistí a niektoré menšie výstavy zaniknú?
Zatiaľ sme nemuseli zvažovať zrušenie alebo presun podujatia na iný termín kvôli kríze. Plánujeme zorganizovať všetky výstavy, ktoré sú uvedené v kalendári bez zmeny. Po Agrokomplexe nasleduje Autosalón, po ňom Drevo - Les - Agrosalón, Európska výstava zvierat a ďalšie. Výstavy sa snažíme zatraktívniť novými aktivitami a pútavým sprievodným programom. A vystavovateľov sa snažíme motivovať k účasti rôznymi benefitmi, ktoré sme pre nich pripravili.

Myslíte si, že treba mať obavy o budúcnosť veľtrhov a výstav?
Ak sa obzrieme do histórie vidíme, že predkovia veľtrhov existovali už na začiatku 7. storočia a viackrát sa zdalo, že nedokážu úspešne prežiť. Oni ale len menili svoju podobu a poslanie až k súčasným moderným informačným podujatiam. Myslím, že ak budú veľtrhy dostatočne inovatívne a dokážu reagovať pružne na požiadavky trhu, majú dobrú nádej na prežitie.

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

Realizace 2015

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}