prehled-veletrhu-2017

Mezinárodní výstava pro milovníky koní
Mezinárodní turistický veletrh REISEN HAMBURG

strechy praha - Pro zobrazení tohoto reklamního prvku potřebujete Flash Player

Tisíce tipů na vánoční dárky pod jednou střechou

Tisíce tipů na vánoční dárky pod jednou střechou

Nenechávejte nákup vánočních dárků na poslední chvíli. Pořiďte je letos v předstihu na největším předvánočním veletrhu Stříbrné vánoční dny, který se uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA od 7. do 10. pro ...

Technicko - řemeslný pavilon na výstavě Vzdělání a řemeslo

Technicko - řemeslný pavilon na výstavě Vzdělání a řemeslo

Tradiční výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO probíhá od 22. – 24. listopadu 2017 od 9 do 17 hodin, v pátek pak do 16 hodin na českobudějovickém Výstavišti. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. Pavilon T2 j ...

R+T 2018 ve Stuttgartu

R+T 2018 ve Stuttgartu

Společnost Messe Stuttgart získala významnou podporu od odborných příznivců i profesních sdružení pro organizaci veletrhu R+T Stuttgart, který se koná od 27. února do 3. března 2018.

Learntec

TECHAGRO 2018

zpět

České výrobky a biopotraviny na našem trhu

Publikováno: 20.8.2009 00:00

Autor: EuroExpo

České výrobky a biopotraviny na našem trhu

To bylo hlavní téma rozhovoru s ing. Zdeňkem Juračkou, předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev a zároveň prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR u příležitosti konání letošního ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde je letos významným tématem vazba "český výrobek - český trh".

Pane inženýre, můžete nám popsat, jak Svaz obchodu a cestovního ruchu podporuje prodej českých výrobků?

Obchodní řetězce zastoupené Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) budou hledat formy, jak rozšířit možnosti prodeje českých potravinářských výrobků, a to i cestou přímých dodávek regionálních specialit od zemědělců. To je jeden z výsledků pracovní snídaně s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou, které proběhlo v pátek 10. července.
Na tomto jednání jsem zdůraznil, že SOCR ČR nemá zájem na konfrontačních kampaních jednotlivých článků výroby potravin vůči sobě. Pro všechny zúčastněné strany je nezbytná vzájemně výhodná a fungující spolupráce, a především společné úsilí při zkvalitňování služeb a nabídky kvalitních potravin pro konečného spotřebitele. Tomu ale nepomůže žádná nová či novelizovaná legislativa.
SOCR ČR uvítalo možnost setkání s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou a vnímá jej jako nabídnutou ruku k rozumnému přístupu a reálnému posouzení problematiky celého dodavatelského řetězce potravin. Obchodní řetězce jsou si vědomy toho, že existují problémy a bariéry ve vztazích uvnitř dodavatelského řetězce potravin a nepovažují pro nikoho za účelné, aby spory přerostly do konfrontačních a konfliktních rozměrů tak, jako je tomu v případě mléka a mlékárenských výrobků. Takovýto vývoj a postup neodpovídá samotné povaze obchodu a obchodníci byli a jsou připraveni ke konstruktivním jednáním. To konečně prokázali i svou účastí na zmíněné schůzce. Stejně tak je možné prokázat, že některé obchodní sítě již zahájily a nebo již dokonce v určité míře realizují konkrétní obchodní spolupráci s výrobci potravin z řad zemědělců. SOCR ČR očekává další rozvoj takové spolupráce, neboť v zahraničí je obohacení sortimentu maloobchodu o regionální produkty od zemědělců zcela běžné.
Ze současné situace chceme hledat východiska, nikoliv však na úkor obchodu, jehož pověst jsme připraveni bránit.

Uvedete nějaký praktický příklad spolupráce SOCR s konkrétním výrobcem?

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR podepsal v letošním roce Memorandum o vzájemné spolupráci s Plzeňským Prazdrojem a.s.
Plzeňský Prazdroj a SOCR ČR mají společné zájmy v mnoha oblastech. Jedním z cílů SOCR ČR je působit na proces zdokonalování podmínek prodeje potravin, zejména v oblasti hygieny, biologických požadavků a udržitelné spotřeby. SOCR ČR jako oborový reprezentant úzce spolupracuje s příslušnými ministerstvy a dozorovými orgány při projednávání a řešení otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality výrobků a hygieny prodeje jak v obchodě, tak i v gastronomii. Je členem poradního a iniciačního orgánu vlády ČR – Rady pro kvalitu ČR - kde má také odbornou gesci nad sekcemi kvalita v obchodě a kvalita v cestovním ruchu, lázeňství a hotelnictví a podílí se na řízení a realizaci programu Česká kvalita, který vytváří jednotný systém nezávislého ověřování kvality produktů.
Svaz obchodu a cestovního ruchu je ČR vrcholovým reprezentantem českého obchodu a cestovního ruchu, kterého uznávají jak podnikatelé, odborná veřejnost, státní instituce, tak i odborné evropské organizace. Plzeňský Prazdroj je respektován jako přední pivovarská společnost ve střední Evropě. Plzeňský Prazdroj usiluje o maximální kvalitu výrobků jak při expedici, tak během vlastního prodeje konečnému spotřebiteli, o příjemné a kulturní prostředí v obchodech i místech prodeje čepovaného piva včetně doprovodných služeb.
Spolupráce těchto dvou subjektů proto může českým zákazníkům a spotřebitelům přinést reálné benefity.

Také COOP jde cestou podpory a šíření domácích výrobků. Můžete nám představit strategii rozšiřování českých výrobků v síti COOP?

Projevem této strategie, která je poctivá ke spotřebitelům, šetrná k přírodě a podporuje tuzemské výrobce, je právě prodej potravin a výrobků denní potřeby pod vlastními značkami spotřebních družstev. Vlastní značky COOP budou v maximální možné míře vyrábět čeští výrobci, u kterých jsme mimo jiné schopní provádět důkladné kontroly kvality. Současně obohacujeme sortiment v prodejnách COOP o biopotraviny.

Spotřební družstva celosvětový trend prodeje biopotravin včas rozeznala a razantně vstoupila do tohoto rychle rostoucího segmentu v kategorii potravin. Jak celý projekt probíhá?

V přípravné fázi jsme se na realizaci tohoto organizačně a technicky náročného projektu systematicky připravili. Výjimečnou pozornost jsme věnovali komunikaci se zákazníkem, zavedli jsme vlastní chráněnou značku Bio- COOP a u firmy Wanzl jsme objednali
pro tento prodej speciální nerezové regály ve dvou velikostních variantách. Snažíme se tak našim zákazníkům zjednodušit orientaci a usnadnit výběr. Momentálně nabízíme 50 trvanlivých a 20 čerstvých biopotravin v celkem 372 prodejnách COOP. Sortiment neustále
rozšiřujeme a obnovujeme, s tím, že preferujeme české dodavatele. A to je, myslím, úspěch, který u nás nemá obdoby – počtem zapojených prodejen jej ani nikdo další v této republice nemůže replikovat.
A hodláme jít ještě dál, naším záměrem je zavést prodej biopotravin celkem až na třetině všech našich prodejen, tj. zhruba na 1 000 prodejnách. Naše očekávání jsou v tomto směru vysoká a jsme si plně vědomi toho, že ruku v ruce s dalšími projekty skupiny jde i o budování
nového obrazu prodejen COOP. Dodejme jen, že pracujeme intenzivně na tom, abychom tyto kvantitativní i kvalitativní záměry postupně naplňovali.

Zajímavé je, že i venkovské obyvatelstvo kupuje biopotraviny. Čím si to vysvětlujete?

Možná, že je to takový návrat, vzpomínka na venkovské produkty. Naší snahou bude tento
trend podporovat. Jednak expanzí na další prodejny, jednak pečlivým výběrem sortimentu, jeho úpravou, cenovou nabídkou, logistikou atd. Čili dělat všechno pro to, aby naše nabídka biopotravin byla v určitém rozsahu únosná i pro rodiny s průměrnými příjmy. Je však samozřejmé, že tento sortiment je a bude i v budoucnu primárně a pravidelně vyhledáván
jen relativně malou skupinou našich zákazníků.

Nabídka a vlastní prodej biopotravin vyžadují mimořádnou péči. Vysokou úroveň techniky a technologie provozu. Daří se vám tyto parametry plnit?

Nutno podotknout, že prodejny COOP se obecně zaměřují na zajištění co nejvyšší bezpečnosti prodávaných potravin. Více než 1200 prodejen má od dubna 2007 certifikát HACCP, v letošním roce se do certifikace zapojuje dalších 573 prodejen. Nákupní centrála COOP Centrum je držitelem Národní ceny České republiky za jakost 2007.
K prodeji biopotravin nepochybně patří i vysoký standard poskytovaných služeb, jako například nabídka dárkového balení, poskytování oblíbených receptur pokrmů z biopotravin našim zákazníkům, ochutnávky nabízených produktů apod. Naším cílem je tyto služby ve spolupráci s dodavateli dále rozšiřovat a zkvalitňovat

Kolik řetězců a prodejen vlastně sdružuje Svaz českých a moravských spotřebních družstev?

Svaz sdružuje 59 spotřebních družstev, které provozují 3 032 prodejen s celkovou prodejní plochou více než 400 000 čtverečních metrů a zaměstnávají celkem 16 000 lidí. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Spotřební družstva dosáhla loni souhrnný obrat ve výši 26,2 miliardy korun. Spotřební družstva mají většinu prodejen v menších městech a obcích a jsou proto českým zákazníkům blíž než ostatní prodejci a řetězce.

http://www.scmsd.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

Veletržní společnost Hamburg Messe & Congress

Copyright ©2009-2017: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}