messe duesseldorf

Kids India - Bengaluru
R+T 2021

strechy praha 2020

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s. postupuje v souladu s aktuálními platnými nařízeními Bezpečnostní rady státu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Vzhledem k vývoji situace i přetrváv ...

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

K naší velké lítosti Vám musíme oznámit, že veletrh ILA 2020 je zrušen.

Nový termín veletrhu FeuerTrutz  30. 9. - 1. 10. 2020

Nový termín veletrhu FeuerTrutz 30. 9. - 1. 10. 2020

Po diskusích se zástupci průmyslu se veletržní společnost NürnbergMesse a pořadatel veletrhu FeuerTrutz společně rozhodli posunout FeuerTrutz na podzim 2020. Veletrh FeuerTrutz 2020 se uskuteční ve st ...

avf

Veletržní společnost Karlsruhe

zpět

Veletrhy přežijí i rok 2110

Publikováno: 16.10.2009 00:00

Autor: EuroExpo

Veletrhy přežijí i rok 2110

O veletržním průmyslu vyšla právě obsáhlá poučná kniha: Veletrhy a výstavy (kultura, komunikace, multimedialita, marketing) z pera Doc. PhDr. Dušana Pavlů, CSc.
Jak píše autor, je určena jako studijní text pro posluchače oboru marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní v Praze, Fakulty masmédií Bratislavské vysoké školy práva, katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a katedry marketingovej komunikácie FF UK v Bratislavě.
Má však mnohem širší použití. Mnohé pro svou práci a působnost tu najdou veletržní organizace, vystavovatelé a mnozí další.

Veletrhy a výstavy, píše autor v předmluvě, jsou fenoménem teprve až moderní doby, který má své kořeny v průmyslové revoluci, nebo jsou respektovaným zdrojem nejprve ryze komerčních komunikací v podmínkách Česka (Czechia) kolem 10. století našeho letopočtu, kdy se začíná konstituovat obchodní svět kolem venkovských a posléze městských trhů? Jsou dnes skutečně nástrojem komunikace nejrůzněšjších informací, obohacují člověka různými poznatky ze světa spotřeby, materiální výroby, energetiky, zemědělství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí, vzdělání, vědy a techniky, inovací, vynálezů, nových módních a designérských trendů a řady dalších sfér bohatosti lidského prožívání každodenního světa?
Soudím, že se shodneme, na tom, že kořeny počátků vývoje veletrhů jako formy komunikace komerčních informací jsou zakotveny na počátku druhého milénia a dnes veletrhy a výstavy reprezentují univerzální multimédium, které nám zprostředkovává důležité informace téměř ze všech oblastí lidského života. Od počátku kulturních dějin lidstva nejen kopírují společenský vývoj materiálního i duchovního světa, ale postupně jej také utvářejí, zapojují do své vnější žánrové podoby všechny nové formy sdělování, pracují s prostorem, světlem, zvukem, haptickými informacemi, vůněmi, chutěmi a tak v mnoha případech důsledně uskutečňují dávnou myšlenku velkého Čecha – Jana Ámose Komenského – škola hrou.
Celý náš život je totiž jednou velkou školou s nepřetržitou docházkou, je procesem poznání a stálého poznávání, ve kterém se učíme žít ve společnosti, v procesu socializace získáváme neocenitelné informace, kompetence a dovednosti, které nám nejen umožňují žít ve společnosti, ale také tuto společnost rozvíjet, přispívají k tomu, že ji dokážeme novými poznatky a dovednostmi obohacovat.
To vše autora vedlo již delší dobu k úmyslu napsat knihu o veletrzích a výstavách z jiného pohledu, než dosud volili autoři knih o veletrzích v naší zemi. Veletrhy jsou nahlíženy především z hlediska jejich komerční technologie – organizace, přípravy a realizace obchodního případu. Tím jsou samozřejmě mimo jakoukoliv pochybnost. A nejen to: veletrhy je třeba naléhavě třeba zkoumat především z hlediska naplňování jejich komunikační role, hledat jejich komunikační přednosti a unikátní formy sdělování, mají-li obstát v konkurenci s jinými informačními zdroji, především masovými médii a mezi nimi speciálně a naléhavě s internetem, který představuje nejvýraznější konkurenční hrozbu. Je třeba si uvědomit, že veletrhy změnily svou základní komerční funkci právě díky masmediálnímu vývoji a z místa kontraktů se stále více stávají místem kontaktů, meeting pointem, místem výměny podstatných informací nejrůznější povahy. Tento fakt je třeba pochopit a respektovat, jinak se veletrhy jako svébytná komunikační forma propadnou do historického zapomnění. Aby se tak nestalo, proto také vznikla tato kniha. Autor bude velice rád, když ji laskavý čtenář bude vnímat jako příspěvek k udržení životaschopnosti veletržní a výstavní formy komunikace. Řada úvah je verifikována výsledky vlastních autorských výzkumů nebo výzkumů z archívů některých veletržních organizací.

Na závěr autor uvádí, že pokud chce být veletržní organizace ve svém oboru skutečně jedním z předních hráčů, musí nutně pracovat s tím, co jsme charakterizovali jako agendu setting. To znamená, že musí vyhledávat a nastolovat nové trendy, nová témata, nové tituly. K těmto trendům pak hledat vše, co podpoří myšlenku veletržní komunikace – to znamená především hledat reálné, nebo potencionální producenty výrobků – budoucích exponátů. Trendy se nejlépe hledají ve vědeckých časopisech, na Googlu,na webových stránkách vědeckých ústavů a na specializovaných serverech. Tak například poslední žebříček 10 hlavních světových hospodářských trendů pro rok 2009 sestavila metodou Delfi skupina 19 švýcarských expertů:

1. Krize finančních trhů.
2. Recese.
3. Změna klimatu.
4. Globalizace.
5. Vůdcovství.
6. Boj o talenty.
7. Ceny surovin.
8. Růst.
9. Cenová politika.
10. Inovace.

Lze z tohoto přehledu 10 nejvýznamnějších hospodářských trendů vysoudit něco pro tematiku veletržní prezentace? Téma změny klimatu, globalizačních vlivů, cen surovin a inovací jsou určitě témata, která stojí za úvahu. Přistoupit je k nim třeba inovativně, s vědomím specifiky veletržní komunikace.
Veletržní svět musí inovovat své přístupy – k sobě jako k médiu, ke své cílové skupině vystavovatelů, k segmentu návštěvníků, ke způsobu a formě veletržní komunikace, k novým formám propagace, k novým agendám, ke vzdělávání veletržních manažerů a marketérů atd. Jen tak přežijí veletrhy i rok 2110.


Už název z dlouhým podtitulem a pak ještě pohled na opravdu masivní hmotu knihy - víc jak 350 stránek! - napoví, že autor si kladl opravdu velký úkol. A podařilo se! Jednak na jedné straně není odborná "veletržní" literatura nejen v našich končinách zvláště obsáhlá, jednak ještě nikdo se nepokusil pohlédnout na veletrhy a výstavy jako multimediální komunikační veličinu velice silně zasahující do hospodářského rozvoje společnosti.
Doc. Dušan Pavlů má na čem stavět. Výzkumy, které v mnoha veletržních správách u nás i na Slovensku prováděla jeho firma AMASIA EXPO, jsou bohatou studnicí faktů a vztahových informací. Ovšem ani to by samozřejmě nestačilo. Pavlů navíc dokáže pohlédnout na veletržní průmysl komplexníma očima s výraznými prvky analýzy i syntézy. Dá se říci, že s veletrhy žije a dokáže je poznat a hodnotit zvenčí i zevnitř. Navíc přichází s myšlenkami, náměty a souvztažnostmi, které člověku pracujícími ve veletržní praxi z týdne na týden nutně mohou zůstat skryty.
Knihu jsem přečetl, ale určitě jsem ji nepřečetl naposledy. S něčím budu souhlasit více, s něčím možná méně. Už dnes je mi ale jasné, že se k alespoň některým jejím částem budu vracet velice často a povedu k tomu i své spolupracovníky v Inchebě Praha.
Prostě jsme titul Osobnost roku veletržního průmyslu za rok 2008 vložili do výsostně správných rukou!

PhDr. Jan Novotný
předseda Společenstva organizátorů veletržních akcí v ČR (SOVA ČR)Publikácia poskytuje cenné rady pre tvorivú prípravu veľtrhovej účasti pre firmy i námety pre analýzu jej efektívnosti. Tiež elegantným spôsobom sprevádza čitateľa svetom veľtrhov a výstav. Od minulosti nenútene prechádza k súčasnému obrazu veľtrhového diania a charakterizuje najdôležitejšie vývojové tendencie na českom i svetovom výstavníckom trhu. Upúta novými pohľadmi na úlohu veľtrhového centra, ako špecifickej multimediálnej organizácie, charakterizuje veľtrh ako multimédium a nezabúda na sprievodné programy ako formy informačného obohatenia veľtrhu. Vizionársky analyzuje i perspektívy veľtrhov do budúcnosti. Publikácia je určená pre firmy, ktoré plánujú veľtrhovú účasť, organizátorov veľtrhov, vedeckú obec i poslucháčov vysokých škôl, zameraných na marketing a masmediálnu komunikáciu. Autorom je významná osobnosť českého veľtrhového priemyslu, ktorého v roku 2008 Spoločenstvo organizátorov veľtrhov a výstav v ČR vyhlásilo za Osobnosť českého veľtrhového priemyslu za jeho významný prínos k rozvoju teórie veľtrhovej a výstavnej tvorby.

Ing. Marek Baluška
vedúci marketingového a PR oddelenia
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

BAUTEC

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}