boot 2020

Eunique

incheba - Pro zobrazení tohoto reklamního prvku potřebujete Flash Player

BRAU BEVIALE 2020

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

K naší velké lítosti Vám musíme oznámit, že veletrh ILA 2020 je zrušen.

Nový termín veletrhu FeuerTrutz  30. 9. - 1. 10. 2020

Nový termín veletrhu FeuerTrutz 30. 9. - 1. 10. 2020

Po diskusích se zástupci průmyslu se veletržní společnost NürnbergMesse a pořadatel veletrhu FeuerTrutz společně rozhodli posunout FeuerTrutz na podzim 2020. Veletrh FeuerTrutz 2020 se uskuteční ve st ...

MES Expo 2021

MES Expo 2021

Veletrh pro dodavatele elektroniky v branži mobility

Hamburská veletržní společnost

Kids Russia 2020

zpět

Jednala Valná hromada SOVA

Publikováno: 25.3.2010 00:00

Autor: EuroExpo

Dne 24. března 2010 se v Praze sešla 12. Valná hromada Společenstva organizátorů veletržních a výstavních akcí SOVA ČR.
Spolu s hodnocením činnosti od minulé valné hromady se soustředila na současnou situaci ve veletržním průmyslu v naší republice v souvislosti s přetrvávající ekonomickou recesí.
S úvodním slovem vystoupil předseda Společenstva PhDr. Jan Novotný.

Z jeho slov vyjímáme.

Scházíme se v období, které není pro celé naše i světové hospodářství právě nejlepší. A logicky - ekonomická krize nutně musel zasáhnout i širokou oblast marketingu, reklamy a tím i veletržního průmyslu. Po dramatickém poklesu ve výstavnictví na přelomu tisíciletí, jsme zaznamenávali jen růst. A po dosažení hranice jednoho miliónu m2 výstavní plochy v roce 2005 jsme pak evidovali vyrovnanou meziroční hladinu ve všech hlavních sledovaných ukazatelích. Nastala jiná doba – zanedlouho se budeme moci seznámit s výsledky Analýzy českého veletržního průmyslu za rok 2009, kterou na zadání SOVA ČR již od roku 1997 zpracovává agentura AMASIA EXPO.

Oproti situaci na přelomu letopočtu bych však přece jen viděl pár pozitiv. Tehdy byl pokles ve veletržním průmyslu jednoznačně dán jasným odklonem od veletrhů jako marketingového a komunikačního nástroje – i když samozřejmě svoji roli sehrály globalizační tendence, zmenšování počtu firem i jejich zakořenění na českém trhu a tím menší zájem o prezentaci.

Současná krize však není krizí veletrhů, je krizí ekonomickou a obecnou. Lze proto oprávněně očekávat, že, samozřejmě s určitým časovým posunem, se začne zájem firem o marketingovou komunikaci prostřednictvím veletrhů opětovně zvyšovat v souladu s jejich rostoucími finančními zdroji na jedné straně a potřebou aktivizace obchodu a obchodních kontaktů na straně druhé. Hovoří o tom i další čísla z Analýzy – zatímco pokles rozsahu výstavní plochy činí jednu čtvrtinu, počet vystavovatelů i návštěvníků klesl jen o 11 procent. Znamená to, že firmy spíše šetří, než by veletrhy zcela vyškrtly ze svých plánů marketingové komunikace, i když komoditu po komoditě je situace samozřejmě rozdílná.

Vidím však v této etapě jedno velké nebezpečí. Mnohé z veletržních správ v očividné snaze uspořádat daný veletrh stůj co stůj, začaly již od jara minulého roku lákat vystavovatele množstvím bonusů, což vyústilo až v rozmach ryze dumpingových cen. Řada z vás se jistě setkala s tím, že firmy předkládají dokonce tabulky a vypočítávají, za kolik dostaly jeden m2 výstavní plochy tam či onde a natvrdo vyžadují stejné podmínky. Jednou je důvodem pro takovýto postup veletržních správ snaha o zachování image veletrhu, někdy možná i záměr narušení stability slabšího konkurenta.


Ovšem, nehledejme vinu jen v ekonomické krizi, menším zájmu firem o vystavování, nehledejme prostě důvody jen mimo organizátory veletrhů. Právě krizové podmínky by nás měly jednoznačně vést k rapidnímu zkvalitňování vlastní práce. Ptejme se sami sebe, jak dokážeme pružně a sofistikovaně reagovat na zájmy a potřeby vystavovatelů i návštěvníků. Jaká je kvalita služeb, které poskytujeme, jaká je nabídka zejména pro vystavovatele. Dokážeme vždy přesně specifikovat typ veletrhu, který pořádáme, myslím B to B anebo B to C? Dokážeme pak na základě této klasifikace poskytnout odpovídající služby a modifikovat zažité postupy? Myslím, že hodně co zlepšovat je i na straně komunikace veletržních správ vůči potenciálních zákazníkům, velké nedostatky jsou v marketingových průzkumech trhu apod. Mnohdy chybí jasné stanovení zásad a postupů. Ono to vlastně všechno souvisí navzájem…


Co se podařilo od minulého zasedání Valné hromady

• V uplynulém období došlo k jedné personální změně ve složení předsednictva. Z důvodů ukončení své činnosti ve Veletrzích Brno odstoupil v září minulého roku z funkce člena předsednictva Aleš Pohl. V souladu se stanovami SOVA přijalo dne 18. února t.r. předsednictvo návrh Veletrhů Brno na jmenování Ing. Tomáše Moravce svým novým členem. Ve Veletrzích Brno je ředitelem obchodní skupiny a je pověřován zastupováním obchodního ředitele. Vítám a přeji…

• Předsednictvo několikrát opětovně zdůraznilo, v souladu s usnesením Valné hromady a stanovami SOVA, že požadavek auditování akcí podle jednotných kritérií je jedním ze základních kamenů existence naší organizace. Tento požadavek je neměnný a nezaměnitelný, krize nekrize, protože jako jediný představuje objektivizaci údajů vůči našim zákazníkům.

• Dalším významným prvkem naší činnosti je pravidelné zadávání a zveřejňování Analýzy veletržního průmyslu v České republice. Kontinuální řada analýz sahající až do roku 1997 je neobyčejně cenným zdrojem informací pro porovnávání vývoje českého výstavnictví, hledání trendů a dokonce i určitých zákonitostí. V této činnosti je SOVA nezastupitelná a musíme v ní nadále pokračovat.

• Jedním z úkolů, které nám byly uloženy v usnesení minulé Valné hromady, bylo i jednání s MPO ve věci podpory českých firem na zahraničních a domácích veletrzích. Co se událo:
· Spojení Veletržního výboru MPO a Vel. výboru Svazu průmyslu a dopravy
· Omezení oficiální účasti ČR v zahraničí, snižují se meziročně počty
· Program OPPI – konečně spuštěn rok 2010 - 77 veletrhů, HK administrátorem na 3 roky
· Incoming – příspěvky českým firmám – budeme jednat o zefektivnění
· Zrušení soutěže na organizátora po vyjádření Úřadu pro hospodářskou soutěž
· Dojednávána je schůzka s ředitelem odboru podpory exportu Z. Vališem

• Na předsednictvu jsme se široce zabývali soutěží o nejlepší expozici AURA a vyhlášením Osobnosti roku, obou akcí spojených se slavnostním vyhlášením, tzv. Dnem veletržního průmyslu. S ohledem na současnou ekonomickou situaci jsme se rozhodli soutěž AURA za rok 2009 nepořádat a upravit, aktualizovat, její stanovy. Neorganizujeme letos ani Den veletržního průmyslu, i když ten poslední v Nadaci ABF byl asi nejpovedenější ze všech.
I když se to nemusí jevit jako podstatné – považuji ale za velmi podnětné, že jsme museli zejména během února odpovídat na dotazy novinářů, kdy bude letos vyhlášena soutěž AURA. Se soutěží, byť v pozměněné podobě, prostě musíme pokračovat!

• Další oblast, jíž jsme věnovali snad největší pozornost, bylo nalezení nového způsobu komunikace s médii. Je to proto, že právě v oblasti propagace veletrhů a výstav spatřujeme jednu z hlavních priorit naší činnosti. Co nás omezuje, je objem finančních prostředků. Rozhodli jsme se proto zredukovat šíři našeho záběru a soustřeďujeme se do několika oblastí, z nichž prioritu má internet. Zde se nám jeví jako velmi dobrá úzká spolupráce se stále více navštěvovaným portálem www.euroexpo a www.veletrhyavystavy – s tím, že jsme zařadili vzájemný proklik a SOVA je partnerem euroexpa – snižuje to výrazně náklady na vlastní úpravy našich stránek.

• Nejen v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí jsme často diskutovali na zasedáních předsednictva o poslání a zaměření SOVA ČR.
V předsednictvu spatřujeme budoucnost v oblastech, které jsem již zdůraznil – společným jmenovatelem je aktivní podpora veletržního průmyslu ve směru k podnikatelské sféře, odborné marketingové veřejnosti, státním, profesním a společenským orgánům, vysokému školství. Hlavní smysl SOVA ČR v působení navenek je v objasňování marketingové účinnosti veletrhů a výstav na jedné straně a v dokumentování vývoje českého veletržního průmyslu. Prostě jde o vysvětlení a obhajobu dobrého jména veletrhů.

• Nemá cenu si zakrývat, že na mnoho z těch úkolů nejsme dost silní. Proto jsme všichni velmi uvítali, že nové vedení Veletrhů Brno vyslovilo naší organizaci plnou podporu – v minulosti tomu ne vždy tak bylo. Generální ředitel BVV Ing. Jiří Kuliš byl hostem zasedání předsednictva v únoru v Ostravě a tento postoj zcela jasně deklaroval.
I tak ale SOVA potřebuje partnery. Kromě České marketingové společnosti, kde přiznávám by mohla naše aktivita být větší, stojí vedle nás poměrně silná organizace – Asociace výstavářských firem, sdružující realizátory expozic. Současná krize samozřejmě zasáhla i firmy tam sdružené. Tím více bychom však měli spolupracovat.

• Usilovali jsme také o rozšíření spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, jíž jsme členem. Uskutečnila se jednání, v níž budeme dále pokračovat.

Milé kolegyně, milí kolegové,
nečeká nás jednoduché období. Pevně však věřím, že z něj vyjdeme se ctí a ne zcela chudí. Děkuji Vám za pozornost.

STANOVISKO SOVA ČR
k údajnému založení Sdružení pro výstavnictví v Praze a ČRValná hromada Společenstva organizátorů veletržních akcí v ČR (SOVA ČR) se na svém jednání dne 24. 3. 2010 seznámila s informací, že v Praze bylo údajně založeno Sdružení pro výstavnictví v Praze a ČR. Přestože složení, pozice, směřování a cíle tohoto Sdružení jsou zcela nejasné a utajené, je podnikána rozsáhlá dezinformační kampaň, která hrubě narušuje mediální obraz českého veletržního průmyslu.
SOVA ČR prohlašuje, že jako jediné celorepublikové profesní sdružení, řádný člen Hospodářské komory ČR, v plné míře reprezentuje zájmy a potřeby oboru a nevidí důvod pro zakládání další organizace. SOVA ČR je otevřenou organizací přístupnou všem, kteří hodlají pracovat ve prospěch veletrhů a výstav v České republice. Členové SOVA ČR reprezentují všechny výstavní areály v ČR a podle ověřených údajů za rok 2009 zahrnují z hlediska výstavní plochy ¾ českého výstavního trhu, 60 % vystavovatelů, 60 % návštěvníků, na akcích pořádaných členy SOVA ČR se akreditovalo 85 % novinářů. S vyvíjenými aktivitami tzv. Sdružení nesouhlasíme, neztotožňujeme se s nimi a považujeme je za škodlivé.

Praha, 24. 3. 2010
12. Valná hromada SOVA ČR

http://www.sovacr.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

ILA

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}