arteo_cz

Eunique
InnoTrans

IFA Insider

Příští ročník mezinárodního veletrhu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA se uskuteční až v roce 2022.

Příští ročník mezinárodního veletrhu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA se uskuteční až v roce 2022.

Na základě dopadu pandemie koronaviru na světové hospodářství a na základě ankety, která byla provedena mezi vystavovateli i návštěvníky, pořadatel veletrhu CHILLVENTA rozhodl, že by nebylo možné uspo ...

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

Změna hal, zkrácení délky na dva dny a digitální komponenty akce: to je odpověď BUS2BUS na následky koronakrize, se kterou se musí autobusová branže také vypořádat. BUS2BUS se bude v příštím roce kona ...

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

S radostí se šíří nejnovější zprávy, že se od 1. 9. 2020 mohou v Bavorsku opět konat veletrhy, a to právě čtyři měsíce před zahájením mezinárodního veletrhu zahradní a krajinářské tvorby, stavby dětsk ...

Eunique  veletrh užitého umění a designu

Bazaar

zpět

Veletrhy jsou barometrem ekonomiky

Publikováno: 19.5.2010 00:00

Autor: EuroExpo

Jiří Kuliš, generální ředitel a.s. Veletrhy Brno

říká v aktuálním rozhovoru Jiří Kuliš, generální ředitel a.s. Veletrhy Brno a dodává:"Letošní rok je stále ještě složitý, ale snad se objevují náznaky, že se firmy na veletrhy vydávají sebevědoměji než loni. Z hlediska rozvoje veletržních akcí nám nyní záleží na jejich stabilizaci."

Ve Vašich rozhovorech uvádíte, že brněnské výstaviště je velký multiplikátor pro Brno a okolí. Nejste příliš skromní? BVV hraje jistě velkou roli v celé střední Evropě.

Veletrhy Brno jsou významný ekonomický multiplikátor pro město a region z hlediska místní ekonomiky, podílu na tvorbě HDP města a regionu, podílu na tvorbě pracovních míst nejen ve službách, ale i ve stavebnictví a řemeslných profesích. V jednom z posledních průzkumů o vlivu firem na zaměstnanost v kraji se umístily Veletrhy Brno na předním místě s 20% podílem na zaměstnanosti.

Z hlediska role výstaviště a pořádaných akcí, kterou Veletrhy Brno sehrávají v ekonomice a zahraničním obchodu České republiky, jistě máme nejenom nejlepší výstaviště v Česku a Slovensku, ale skutečně i ve střední Evropě. Nikdo ani nezpochybňuje, že jsme vedoucí veletržní správou regionu střední Evropy. To je naše pozice. Mezi veletržními správami ve střední Evropě máme jakousi přirozenou autoritu.

Už jste přes půl roku ve funkci. S jakou vizí jste šel do BVV, jaká je realita a co dál?

Já jsem se vrátil na BVV v roli externího poradce vedení pro internacionalizaci. Přišel jsem po návratu z USA v roce 2005 právě s tou vizí nejlepší středoevropské veletržní správy a výstaviště pro střední Evropu. Rozšířil jsem bývalou vizi být jedničkou v Česku o hranice sousedních zemí – a my si rozumíme, že se jedná o Polsko, Slovensko, Maďarsko a částečně Rakousko, ale Rakousko funguje přeci jen historicky trošku jinak. To širší vnímání středoevropského regionu mi dala americká perspektiva. Můj úkol v roli generálního ředitele v tomto směru pokračuje, ale úkoly při nástupu do funkce byly jiné, interního firemního charakteru. Nastoupil jsem v době oslabení veletržního trhu, období šetření marketingových nákladů, poklesu hospodářské výkonnosti firmy... Bylo nutné přijmout další úsporná opatření, hledat rezervy všude. Ale úkol být výstavištěm pro střední Evropu, neuzavírat se do myšlení národních hranic a trhů, je dlouhodobější, stálý.

Jak se daří spolupráce s městem Brnem a jihomoravským krajem?

Město Brno i kraj si jsou vědomy hospodářského a strategického významu Veletrhů Brno pro region z hlediska jeho ekonomiky. Navíc jsme vizitkou města Brna, kraje a České republiky také vůči zahraničí. V tomto rámci se musí spolupráce pohybovat. Město Brno je navíc menšinový akcionář společnosti. Sepjetí a porozumění mezi veletržní správou a městem je základem úspěchu veletržního podnikání. Pokud sepjetí a porozumění neexistuje, nemůže zdárně fungovat žádné výstaviště.

Jakou od vás pomoc či službu očekávají malé a střední firmy, které většinou účast na veletrzích neodmítají?

Ale odmítají, když nemají peníze jako nyní. Pravdou je, že 80% vystavovatelů na veletrzích nejen u nás, ale celosvětově, jsou právě malé a střední firmy, a proto si jich vážíme. Malé a střední firmy vytváří nejen zdravé podhoubí ekonomiky, ale i veletrhů. Proto se snažíme nabízet takové služby v takových cenových hranicích, aby byly pro MSP dostupné. Chceme více zaměřovat doprovodné programy na potřeby MSP, ale poskytovat MSP rovněž vzdělávání v oblasti využívání veletrhů. Tuto roli by konečně mohla s námi sehrávat i SOVA ČR.

Jak se díváte na roli SOVA ČR v souvislosti s rozvojem výstavní činnosti a na spolupráci s HK ČR?

Význam veletržního průmyslu jako odvětví služeb, jako tvůrce pracovních míst a hodnot v sektoru obchodních služeb, není v České republice všeobecně, ani u vládních institucí doceněn. Veletržní činnost mohou pozitivně či negativně ovlivnit i některé legislativní normy. V tomto ohledu vidím potřebnou a dosud ne zcela naplněnou roli SOVA ČR. Smyslem SOVA ČR je jistě i vytváření dobrých „sousedských vztahů“ mezi organizátory. SOVA se rovněž musí podílet na budování image veletržního průmyslu a veletrhů jako marketingového nástroje nejen mezi vystavovateli, ale i mezi komunikačními agenturami, které s námi mohou, ale nemusí vždy spolupracovat. Lepší je silná SOVA ČR než malá a rozhádaná. Z toho důvodu jsem doporučil spojení asociace výstavářských firem a SOVA. Bude tak lépe viditelné, že veletržní průmysl vytváří mj. zaměstnanost a podílí se na tvorbě HDP ve službách.

HK ČR a AMSP by měly sehrávat obdobnou podpůrnou roli pro veletržní průmysl jako je tomu v Německu, kde hospodářské instituce, svazy a veletržní správy spolu úzce spolupracují. To mimo jiné přispělo k síle německých veletrhů. Zde se tak neděje a je to škoda.

Jak vypadá spolupráce Veletrhů Brno s Messe Düsseldorf?

Vztah Messe Düsseldorf a BVV vyplývá ze skutečnosti, že MD je majoritním vlastníkem společnosti Veletrhy Brno. Jedná se o vztah majetkový. MD pracuje v naprosto odlišných podmínkách, na odlišném, velkém německém trhu, v regionu, který představuje spádovou oblast pro 20 mil. osob, tématicky se veletrhy BVV a MD příliš nekryjí. Několik projektů MD patří mezi skutečně světové veletrhy (Drupa, Interpack, Gifa, Wire Tube, Medica). Zásluhou MD dostalo brněnské výstaviště moderní podobu a tu potřebnou evropskou dimenzi.
Veletrhy Brno jsou výhradním zástupcem MD pro Českou republiku. Veletrhy Brno jsou hezkou dcerou koncernu MD, která pracuje samostatně v jiném regionu a podmínkách.

Jaké jsou současné zahraniční aktivity BVV?

Těžiště naších zahraničních aktivit jsou filiálky v Düsseldorfu a Moskvě v oblasti výstavby veletržních expozic nejen pro české ale zejména pro místní klienty. Podílíme se na realizaci oficiálních a kolektivních účastí českých firem na veletrzích v zahraničí jako součást spolupráce s příslušnými svazy a vystavovateli.
Jsme ovšem aktivními propagátory v zahraničí – nejen sebe, ale v ruku v ruce s propagací našich veletrhů i české ekonomiky a České republiky. To je jistě záslužná činnost....

V jaké fázi je podle Vás hospodářská recese a jak zasáhla veletrhy?
Už se situace na veletržním trhu stabilizuje?


Veletrhy jsou logickým barometrem ekonomiky, ať už jde o její růst nebo pokles. Veletrhy kopírují poměrně přesně situaci daného oboru. Jako veletržní správa nemůžeme ovlivnit hospodářské podmínky a už vůbec ne globální rozhodnutí nadnárodních firem. Například automobilový průmysl byl odbytovou krizí postižen v loňském roce asi nejvíce. Automobilky, které jsou většinou nadnárodní koncerny, byly nuceny šetřit a v důsledku toho byly některé autosalony skromnější nebo byly zrušeny. V letošním roce se výrobci aut na veletrhy vracejí, protože potřebují podpořit svůj odbyt v těžké době a těžké konkurenci.

Letošní rok je stále ještě složitý, ale snad se objevují náznaky, že se firmy na veletrhy vydávají sebevědoměji než loni. Z hlediska rozvoje veletržních akcí nám nyní záleží na jejich stabilizaci. Loňský rok nebyl vůbec pro veletrhy rokem příznivým, letošní nebude o moc lepší. Ale jsem přesvědčen, že se jedná o normální cyklický výkyv jako tomu bylo i v minulosti. S návratem lepších ekonomických časů se budou vracet i vystavovatelé na veletrhy, zvláště na ty, na které tradičně chodí a které prostě potřebují. To znamená i jistou konsolidaci a zeštíhlení na veletržním trhu v Česku a jinde. Například my vypouštíme z programu pro příští roky dříve velmi úspěšnou akci Invex.

Jak se díváte na veletržní dění v Praze?

Veletržní dění či nedění v Praze nebudu komentovat. Pouze si myslím, že Praha by se měla profilovat jako evropské kongresové město a Brno jako evropské veletržní město. Tak malý geografický prostor a ekonomika jako je Česko prostě nepotřebuje dvě evropská výstaviště. Vybudování výstaviště v Brně má historický základ, pro vybudování takového výstaviště v Praze by bylo zapotřebí 4 – 5 mld. Kč s dlouhodobou návratností. Takovou investici nikdo neudělá. Soutěžení mezi Prahou a Brnem ve veletrzích nemá smysl. Stejně jako Praha vždy vyhraje v cestovním ruchu. Praha potřebuje moderní kongresové centrum s odpovídajícím výstavním prostorem pro kongresové výstavy. Žádná pražská veletržní či kongresová lokalita v současné době neodpovídá mezinárodním standardům pro výstaviště a nedá se zde zrealizovat veletrh na evropské úrovni. Tečka.

verze pro tisk >

Další články:

- ASIA FRUIT LOGISTICA proběhne v novém termínu!

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

WoT

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}