arteo_cz

Sensor+test
InnoTrans

strechy praha 2020

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

K naší velké lítosti Vám musíme oznámit, že veletrh ILA 2020 je zrušen.

Nový termín veletrhu FeuerTrutz  30. 9. - 1. 10. 2020

Nový termín veletrhu FeuerTrutz 30. 9. - 1. 10. 2020

Po diskusích se zástupci průmyslu se veletržní společnost NürnbergMesse a pořadatel veletrhu FeuerTrutz společně rozhodli posunout FeuerTrutz na podzim 2020. Veletrh FeuerTrutz 2020 se uskuteční ve st ...

MES Expo 2021

MES Expo 2021

Veletrh pro dodavatele elektroniky v branži mobility

Eunique  veletrh užitého umění a designu

Inmex SMM India

zpět

ČESKÁ CHUŤOVKA - originální chuťový festival Čech, Moravy a Slezska

Publikováno: 19.7.2010 00:00

Autor: EuroExpo

ČESKÁ CHUŤOVKA - originální chuťový festival Čech, Moravy a Slezska

Termín konání: 16. – 19. září 2010
Místo: Kampa, Praha 1

V Praze se v září objeví nový festival, který má ambice stát se dlouhodobým lákadlem pro ty, kteří rádi poznávají různá zajímavá místa České republiky, tentokrát však prostřednictvím jejich místních specialit, regionálních potravinářských i řemeslných produktů, gastronomických zvláštností apod.

Na festivalu se budou prezentovat různé územně spřízněné celky od jednotlivých krajů, regionů, mikroregionů až po města a obce, stejně jako jednotliví farmáři, malovýrobci, řemeslníci, pohostinská zařízení apod., zkrátka všichni ti, kteří se domnívají, že mohou Pražany a v neposlední řadě také zahraniční turisty nalákat k budoucí návštěvě svých regionů prostřednictvím něčeho výjimečného.

Jak říká jeden z organizátorů festivalu p. Adam Weber ze společnosti SYMPEX GROUP: “Právě rozmanitost, zaručená kvalita, nefalšovanost a regionální výlučnost je to, co opět začínáme tolik vyhledávat. Už jsme se víceméně nabažili toho světového, globálního, a začínáme mít potřebu pochlubit se cizincům i svým krajanům naopak tím, co umíme jen my sami. A za čím dokonce má smysl se přijet podívat. Vždyť k návštěvě místní historické památky či krásné přírody patří i ochutnávka regionální speciality, kterou nikde jinde nemají nebo ji třeba tak „po našem“ udělat neumí. Jen tehdy je dojem z návštěvy každého místa úplný, jen tehdy se do něj budou návštěvníci rádi vracet a šířit povědomost o něm ve svém okolí.“

V tomto smyslu se s projektem České chuťovky smysluplně propojují i aktivity Národního památkového ústavu v Brně, kde územní odborné pracoviště chystá řadu televizních dílů k „historické gastronomii“ pod pracovním názvem „Vaříme 1 000 let“.

Prvořadým cílem festivalu Česká chuťovka je tedy zviditelnění a zvýšení atraktivity jednotlivých míst a regionů jako turistických destinací prostřednictvím zážitkové gastronomie a místních řemeslných tradic, podpora postavení středních, malých a drobných výrobců potravin, pěstitelů a chovatelů, řemeslníků a rukodělných výrobců, provozovatelů turistických zařízení, podpora, rozvoj a udržování místních tradic a všeho, co s tím souvisí.

Česká chuťovka je tak určena jak zahraničním návštěvníkům ČR, tak potenciálním návštěvníkům domácích destinací především z městských aglomerací, školní mládeži a samozřejmě i široké veřejnosti. Vždyť řada jedinečných produktů si vydobyla např. zasloužené uznání jako chráněné regionální označení v rámci Evropské unie, ale zkuste se přitom běžného Pražana zeptat, co jsou to třeba Štramberské uši – zdaleka ne všichni to vědí.

Na českém trhu dosud chybí podobně zaměřený pravidelný festival – prezentace místních výrobků a specialit v takto uceleném pojetí. Pokud se podobné aktivity prezentují, jedná se zpravidla jen o akce přímo v regionech, zasahující pouze místní populaci, nebo naopak o doplňkové aktivity na jinak zaměřených celostátních akcích typu různých veletrhů, výstav apod.

Existují také různé soutěže, certifikační a osvětové programy apod., financované i z různých dotačních zdrojů, jako např. Klasa či Czech Specials a řada dalších. Česká chuťovka se však od těchto státem podporovaných aktivit liší zcela jinou formou a způsobem oslovení cílových skupin – jde o festival, prezentace, ochutnávky a přímý prodej. Úspěšnost toho či onoho nebude hodnotit žádná porota, ale samotní návštěvníci festivalu tím, jakou pozornost si u nich ten který region či výrobce získá svou nabídkou. Česká chuťovka se tak zařadí mezi pestrý vějíř různých aktivit směřujících k zvýšení atraktivity regionů ČR a zaplní tak dosud bílé místo v široké škále různých programů a projektů, jejichž cíle jsou stejné či podobné, ale vedou k nim různé cesty. Tak jako jsou rozmanitá regionální specifika ČR, stejně rozmanité musí být i aktivity a způsoby, jak na ně upozornit českou veřejnost i zahraniční návštěvníky. Česká chuťovka by se měla současně stát místem i pro prezentaci ostatních projektů a programů, ať už certifikačních či regionálních, aby se laický i odborný návštěvník měl možnost seznámit na jednom místě s co nejkompletnější nabídkou v této oblasti a mohl si vybrat to, co je pro něj nejzajímavější.

Kromě bezprostřední prezentace regionálních lahůdek, zvláštností a výjimečností poskytne Česká chuťovka prostor také k setkání odborníků ze státní správy a samospráv s lidmi z praxe a pokusí se nalézt či alespoň naznačit odpovědi na to, proč je mnohdy tak těžké prosadit dobré záměry přes spletitou změť různých zákazů a předpisů, které se často vydávají za nařízení Evropské unie, ale přitom se v tak striktní podobě nikde jinde neuplatňují. Jak např. podotýká p. Weber, proč se nemůže třeba na českém či moravském venkově uspořádat pro veřejnost tradiční zabíjačka s přímým prodejem pochoutek, když v Rakousku to není žádný problém. Výstupem takovýchto setkání by pak měl být příslušný tlak na zodpovědné centrální úředníky a následně i zákonodárce, aby přehnanou byrokracií nepodvazovali přirozenou místní iniciativu. Možná i to je totiž jednou z příčin, proč česká a moravská městečka jsou o víkendech často tak „mrtvá“, zatímco kousek za hranicemi to všude žije čilým ruchem.

Současně se návštěvníci festivalu Česká chuťovka budou moci poradit s odborníky, jak např. dobře, zdravě, chutně ale i levně nakupovat z tradičních místních zdrojů. Jak opět například podotýká zástupce organizátora p. Weber, tradiční receptura přeci jen chutná, voní a tráví se lépe, než seberafinovaněji upravená hmota složená z jemně rozemletých kůží, šlach a kostí nabitá spoustou „éček“, která se sice na povrchu tváří, jako tradiční výrobek, ale obsahem jím prostě není ani náhodou.

Festival Česká chuťovka je aktivně podporován občanským sdružením Gastronomia Bohemica, které si vytklo jako svůj hlavní cíl podporu rozvoje jedinečných regionálních tradic, zejména pak těch gastronomických. Pražskou Kampu tak po čtyři zářijové dny zpestří a provoní nejrůznější lahůdky a speciality ze všech možných regionů. Lepší pozvánku k následné návštěvě rozmanitých koutů naší vlasti si pak lze jen stěží představit!

Kontakt:
Adam Weber, Sympex Group s.r.o., Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
weber@sympex.cz, tel.: 602 893 049

Přihláška ke stažení

Prezentace akce

Dobrý potravinářský výrobek

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

strechy praha 2020

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}