arteo_cz

InnoTrans
Mezinárodní turistický veletrh REISEN HAMBURG

IFA

Veletrhy v Berlíně budou i v roce 2020: Přehled virtuálních událostí a kreativních řešení

Veletrhy v Berlíně budou i v roce 2020: Přehled virtuálních událostí a kreativních řešení

Messe Berlin společně se svými partnery vyvinula různá kreativní řešení, aby mohla uskutečnit své akce v letošním roce. Od té doby, kdy byl kvůli epidemii koronaviru zrušen mezinárodní veletrh cestovn ...

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány!

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány!

S radostí jsme přijali nejnovější zprávy, že se od 1. 9. 2020 mohou v Bavorsku opět konat veletrhy. Prvním veletrhem, který zahájí podzimní sezónu, bude mezinárodní veletrh zahradní a krajinářské tvo ...

Seznamte se s veletrhy BIOFACH World

Seznamte se s veletrhy BIOFACH World

Díky sedmi významným veletrhům řady BIOFACH World v Norimberku, Číně, Indii, Japonsku, Jižní Americe, Thajsku a Spojených státech je veletrh BIOFACH zastoupen po celém světě a nabízí příležitost pro d ...

Veletrh užitkových vozidel a logistiky NUFAM Karlsruhe

ISX

zpět

Skutečným barometrem kvality výstav jsou vystavovatelé a návštěvníci

Publikováno: 2.3.2011 00:00

Autor: EuroExpo

Ing. Drahomír Medveď, ředitel Incheby Praha

To říká v rozhovoru Ing. Drahomír Medveď, ředitel Incheby Praha

Je za vámi, řeklo by se z ekonomického hlediska, perný rok. Co z něj hodnotíte dobrého a co vám dělalo vrásky na čele?

Pro celou ekonomiku i pro veletržní průmysl to nebylo a není lehké období. Incheba se proto nijak nevymyká zkušenostem ostatních veletržních správ u nás. Pocítili jsme určitý pokles, spíše však v rozsahu výstavní plochy než v počtu vystavovatelů nebo návštěvníků. A je to navíc odlišné v různých komoditách.
Zatímco například markantní byl pokles u výstavy automobilů, veletrh cestovního ruchu Holiday World loni setrval na svém standardu a letos dokonce zaznamenal vzrůst. A stomatologický veletrh Pragodent byl v loňském roce dokonce nejúspěšnější ve své osmnáctileté historii!
Řekl bych, že dobrých poznatků v obtížném krizovém roce nebylo málo.
Výstavnictví je dynamicky se rozvíjející sektor, zaběhané strategie a přístupy je třeba obměňovat a přizpůsobovat nové situaci. Také v naší společnosti musel management, stejně jako obchodní týmy, upřednostňovat proaktivní řešení. Patří sem podrobné analýzy situace na trhu spojené s hledáním nových témat, pečlivější vážení dalšího směřování a hledání synergie mezi jednotlivými sekcemi veletrhů i mezi veletrhy samotnými. Jako příklad mohu uvést radikálně nové zaměření veletrhu Pragoalarm, aktivizaci účasti cestovních kanceláří na veletrhu Holiday World nebo podstatné doplnění nomenklatury veletrhu Pragoligna.
Jednou ze silných stránek našeho výstaviště je samotná Praha. Firmy ochotněji směřují do hlavních měst, což je u řady komodit jasně patrné. Silně se to projevilo při nedávných veletrzích cestovního ruchu – v Brně bylo zastoupeno 21 zemí, v Bratislavě 24, ve Vídni přes 30 a do Prahy přijelo 47 států!

V čem dozněly změny v kalendáři a co od nich očekáváte?

V roce 2010 jsme neuspořádali pouze jediný veletrh, MUZIKA, ale nyní již máme nastartováno na jeho opětovné zářijové obnovení. Dokonce v tomto roce přicházíme s akcemi novými – s veletrhem autobusové dopravy CZECHBUS a veletrhem pracovních příležitostí JOBS EXPO. Očekáváme od nich úspěšný start, zacelení mezery na pražském veletržním trhu a zahájení nové tradice.
Budu-li hovořit i o akcích hostujících organizátorů, pak dokonce máme na Výstavišti až těsno – kromě všech stávajících k nám úspěšně vstoupila veletržní správa Terinvest se svými jarními i podzimními akcemi. Letos se v Holešovicích uskuteční 47 veletrhů ve 29 termínech.

Položíme Vám stejnou otázku jako generálnímu řediteli Veletrhů Brno: Jaký je Vás názor na to, že se v některých místech konají veletrhy se stejnou nomenklaturou, dokonce někdy ve stejném termínu. Nepoškozuje to návštěvníky i vystavovatele?

Pořádání zaměřením stejných veletrhů ve stejném termínu vyvolává složitou situaci pro všechny zúčastněné subjekty – ztěžuje rozhodování vystavovatelům i výběr návštěvníkům. Rád bych však předložil několik faktů, které snad pomohou současnou situaci pochopit a vytvořit si lepší pohled na věc.
Incheba Praha má v organizaci veletrhů Motocykl a Pragodent dlouhou tradici - letos pořádá již 15. ročník motocyklové výstavy a 19. ročník mezinárodního dentálního veletrhu.
Veletrhy Brno se rozhodly až po požáru Levého křídla Průmyslového paláce od roku 2010 pořádat ve stejném termínu s oběma našimi veletrhy shodně zaměřené akce, v roce 2011 dokonce obě v Praze.
Úvahu, co bylo důvodem, který vedl Veletrhy Brno k takovémuto rozhodnutí, nechám na individuálním zvážení čtenářů.
Úspěšnost výstav nezávisí jen na přání organizátora nebo podpoře svazů a asociací. Jestliže jsou výstavy místem, kde má docházet k produktivní interakci mezi vystavovateli a návštěvníky, pak jsou to právě vystavovatelé a návštěvníci, kteří jsou skutečným barometrem kvality výstav a rozhodují o jejich budoucnosti.
Výstava Motocykl v roce 2010 přilákala 36 tisíc návštěvníků! Letos se na stejné ploše jako loni představí přes 30 značek a desítky staveb a přestaveb motocyklů. A očekáváme ještě větší zájem návštěvníků.
Pragodent 2010 jak už jsem řekl, byl nejúspěšnějším v historii, ve 160 expozicích se prezentovalo 437 firem. Na Expodentu v KCP v tom samém čase bylo 43 vystavovatelů…

Jak se vám spolupracuje s dalšími subjekty na výstavišti? Poskytuje Incheba všem stejně kvalitní služby?

Své spolupracující subjekty si vybíráme sami. A jestliže úroveň jejich služeb neodpovídá vysokým nárokům, pak se s nimi nerozpakujeme rozloučit. Příkladem z poslední doby je změna speditéra, za níž jsme si vysloužili pochvalu vystavovatelů i dalších organizátorů veletrhů na Výstavišti.
Pokud jde o hostující pořadatele veletrhů, nemáme žádné zvláštní problémy. Provozní otázky řešíme operativně a případným závažnějším společně úspěšně předcházíme. Není nejlepším důkazem fakt, že za poslední 2 roky nám žádný partner neodešel, naopak tři jsou zde noví a své akce opakují?
Pokud jde o služby, snažíme se je poskytovat v dobré kvalitě všem. Dokonce jsme někdy našimi manažery podezříváni, že nájemní akce upřednostňujeme. A pokud jde o škálu služeb, tak kromě kvalitnější a levnější spedice určitě všichni letos přivítali i možnost WiFi připojení na internet, a to nejen v Průmyslovém paláci, ale též ve Veletržní hale a Křižíkových pavilónech.

Doprava a parkování to je alfa a omega, jak se s tím vypořádáváte a co do budoucna? Jak propojujete veletrhy v Praze a Bratislavě, i pokud jde o vystavovatele?

Koncem ledna jsme uvedli do provozu nejmodernější elektronický parkovací systém v dolní části areálu, který výrazně zrychluje vjezd i výjezd aut. Už na podzim minulého roku jsme proto podstatně rozšířili parkoviště v dolní části Výstaviště, nově „zformulovali“ parkovací plochy v jeho horní části. Uvnitř areálu je nyní k dispozici na dva tisíce stání!
Problémem může v určitých vypjatých situacích být propustnost světelné křižovatky ulic Za elektrárnou a U Výstaviště. Máme konkrétní návrh řešení, ale jeho realizace už nezáleží na nás, ale na hl. městě Praze.
Pokud jde o veletrhy v Praze a Bratislavě, samozřejmě ve prospěch našich vystavovatelů využíváme možnost, aby se prezentovali v obou hlavních městech. Platí to u veletrhů, kdy Incheba Praha i Incheba Bratislava pořádají tematicky příbuzné akce, jako jsou například: TOP Gastro a Danubius Gastro, Motocykl a Motocykel, Holiday World a ITF Slovakiatour, Pragointerier a Moddom, Pragodent a Slovenské dentálne dny nebo Pragoalarm a E+R+P.
Horký brambor je rekonstrukce eventuálně nějaká výstavba. Už jste jednali nebo budete jednat s primátorem. Zaslechli jsme zprávu, že někdo chce u vás vystavování zrušit a převézt to všechno do Letňan. Ví vůbec Praha co chce? Máte vlastní představu, jak by to mohlo fungovat rozvíjet se? Jaké služby tu dostanou letos vystavovatelé a jaké návštěvníci, aby se tu cítili jako doma?

Do Výstaviště už minimálně tři roky Praha nic neinvestovala. Podle v červnu minulého roku podepsaného dodatku ke smlouvě mezi Inchebou Praha a hlavním městem hradí, i zpětně, naše společnost 6x vyšší nájem, ale Praha na sebe kromě běžné údržby přebírá veškeré náklady na rekonstrukce, opravy a výstavbu.
Že areál významnou pozornost skutečně vyžaduje, o tom nemůže být pochyb. Kromě výstavby Levého křídla vyžaduje opravy a kultivaci celý Průmyslový palác a další objekty a prostory.
Již jsme měli první jednání s náměstkem primátora Ivanem Kabickým, vyjasnili jsme si výchozí pozice a vzájemně se seznámili s náměty na řešení situace. Předali jsme panu náměstkovi i pasport nejzávažnějších závad, které přímo negativně ovlivňují vzhled, funkčnost a provozuschopnost Výstaviště i naše podnikání zde. Náš dojem z těchto jednání je jednoznačně kladný – očekáváme na jeho základě racionální, konstruktivně zaměřený přístup, kdy se vyvstalé problémy budou ihned řešit a nebudou se zametat pod koberec. Hovořili jsme velmi otevřeně a musím říci, že slova o tom, že by se výstavní činnost měla nuceně soustřeďovat do Letňany, nezazněla. Nevím, zda Praha v této chvíli opravdu ví, co chce, ale zcela jistě to vědět chce. Proto také pan náměstek Kabický podle svých slov koná právě přípravné fáze pro urychlené vypracování Koncepce výstavnictví v Praze – a ta má začít vizí a dlouhodobějším výhledem pro další konkrétní směřování v jednotlivých lokalitách. V tomto postupu mu opravdu držíme palce.
My svoji představu v tomto směru pochopitelně máme. Ale není teď chvíle na její podrobné komentování. Řeknu jen jedno – Praha má historické výstaviště, které jí, přes všechny peripetie, závidí celý svět...

Praha má nového primátora. Už jste s ním jednali? A pokud ano, tak s jakým výsledkem?
S panem primátorem se domlouvá termín schůzky, bude v blízké době.

http://www.incheba.cz

verze pro tisk >

Další články:

- ASIA FRUIT LOGISTICA proběhne v novém termínu!

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

IFA

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}