urbis 2020

Kids India - Bengaluru
Mezinárodní turistický veletrh REISEN HAMBURG

arteo_cz

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

Změna hal, zkrácení délky na dva dny a digitální komponenty akce: to je odpověď BUS2BUS na následky koronakrize, se kterou se musí autobusová branže také vypořádat. BUS2BUS se bude v příštím roce kona ...

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

S radostí se šíří nejnovější zprávy, že se od 1. 9. 2020 mohou v Bavorsku opět konat veletrhy, a to právě čtyři měsíce před zahájením mezinárodního veletrhu zahradní a krajinářské tvorby, stavby dětsk ...

Veletrhy v Berlíně budou i v roce 2020: Přehled virtuálních událostí a kreativních řešení

Veletrhy v Berlíně budou i v roce 2020: Přehled virtuálních událostí a kreativních řešení

Messe Berlin společně se svými partnery vyvinula různá kreativní řešení, aby mohla uskutečnit své akce v letošním roce. Od té doby, kdy byl kvůli epidemii koronaviru zrušen mezinárodní veletrh cestovn ...

messe duesseldorf

BIOFACH

zpět

Prečo vystavovať?

Publikováno: 30.3.2011 00:00

Autor: EuroExpo

Prečo vystavovať?

Ing. Marek Baluška, PhD., náměstek ředitele společnosti Agrokomplex - Výstavnícto Nitra, štátny podnik se zamýšlí nad smyslem a efektivitou veletržního průmyslu a nad způsoby, jak přitáhnout ty návštěvníky, pro které je veletrh určen a na které je zaměřen.

Prečo vystavovať?
Je to otázka, ktorú si celkom iste položí v súčasnosti nejeden z približne 7000 subjektov, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na výstavách a veľtrhoch v SR. Dôležité je preto vedieť už na žačiatku, o aký typ podujatia ide? U nás sú z hľadiska koncepcie existujú predovšetkým odborné veľtrhy, kde prevláda informačná funkcia, rozhodovanie o kúpe je komplikované, obyčajne sa nerealizuje priamo na veľtrhu a zameranie takéhoto podujatia je hlavne informačné s cieľom riešiť nejaký problém. Hlavná cieľová skupina sú odborní návštevníci.
U výstav, ktoré sa zameriavajú prevažne na koncového spotrebiteľa, je cieľ skôr podporiť predaj a preto na takýchto podujatiach prebieha veľa spotrebiteľských súťaží a rôznych iných foriem podpory predaja.

Špecializovaný veľtrh hlavne pre odborníkov
Na tento veľtrh musí organizátor pritiahnuť kompetentných odborných návštevníkov, čo sa realizuje nielen prostredníctvom klasických komunikačných prostriedkov, ale aj pomocou známych odborných médií, špecificky zameraných na konkrétne odvetvie. Pretože komunikačné snahy organizátora sú zamerané viac na plošné pokrytie určitej spádovej oblasti a určitých segmentov návštevníkov, veľký význam má v tomto prípade aj individuálna komunikácia samotných vystavovateľov pred veľtrhom, ktorá musí byť zameraná na akvizíciu konkrétneho zákazníka na vlastný výstavný stánok formou pozvánky. Organizátori preto pripravujú pre vystavovateľov firemné vstupenky, ktoré si môže vystavovateľ objednať a zaslať potenciálnym odborným partnerom. Komunikácia môže začať už na webstránke vystavovateľa, pokračovať na sociálnych sieťach a končiť osobným stretnutím vo výstavnom stánku. Každý kontakt si vystavovateľ zaznamenáva a vytvára si tak východisko na ďalšiu komunikáciu.

Výstava hlavne pre laikov
Komunikačné posolstvo veľtrhu zameraného pre laických návštevníkov je nasmerované na bežných spotrebiteľov. Vystavovatelia už pred veľtrhom využívajú rôzne formy reklamy ako lákadlá pre návštevníka. Významným stimulátorom predaja sú výstavné zľavy. A vystavovatelia si nezriedka na uvedenom podujatí zabezpečujú odbyt na značnú časť ich obchodného roka. Aj tu je dnes už značný priestor na využitie elektronických médií na komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi a kontakty získané napríklad v rámci spotrebiteľskej súťaže, sú dobrým východiskom na zasielanie individuálnych ponúk napr. formou newslettera cez e-mail. Laický návštevník sa tak stáva celoročným hodnotným partnerom pre firmu a môže pomáhať pri tvorbe nových produktov, inováciách, cenotvorbe, ale aj byť priamo objednávateľom mimo konania výstavy. Výstavy sú ideálnymi pre tzv. spotrebiteľkých „Donchuanov“, ktorý spájajú v sebe chuť na nový produkt, s chuťou na večné hľadanie.

Vystavovať sa teda stále oplatí pretože:
-veľtrhy a výstavy vytvárajú dôveryhodný priestor pre osobný kontakt so zákazníkom i produktami,
-sú platformou pre živý kontakt s prodkutom,
-umožňujú testovať myšlienky i ceny,
-robia trh prehľadným,
-sú špecifický mikrotrh, ktorý sa spravidla líši od trhov, ktoré sú reálne vytvorené, čím vzniká nový mikropriestor pre objavenie nových trhov alebo segmentov,
-predstavujú napriamejšiu formu individuálnej komunikácie medzi dodávateľmi a odberateľmi,
-prezentáciou identity firmy umožňujú, aby daná značka vynikla medzi ostatnými a jasne sa vyprofilovala i odlíšila.


Ing. Marek Baluška, PhD.
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
baluska@agrokomplex.sk
mobil: 0911 550 433

http://www.agrokomplex.sk

verze pro tisk >

Další články:

- ASIA FRUIT LOGISTICA proběhne v novém termínu!

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

it-sa

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}