staffito-300

incheba - Pro zobrazení tohoto reklamního prvku potřebujete Flash Player

interbad 2018

messe duesseldorf

 

BrauBeviale 2018 – přes 96% výstavní plochy vyprodáno.

když se veletrh BrauBeviale uskuteční až za pět měsíců, je v tuto chvíli již více než 96% výstavní plochy obsazeno. Zájem o tuto mezinárodní akci zaměřenou na nápojový průmysl je po roční pauze enormn ...

 

ALL4PACK 26. - 29. 11. 2018 Paříž

Ve dnech 26. – 29. 11. 2018 se v Paříži na severním výstavišti Villepinte, uskuteční mezinárodní veletrh obalových a tiskařských technologií, který se pravidelně organizuje jednou za dva roky. Mezi ...

YOU Summer Festival 2018 | 22. – 24. června 2018

YOU Summer Festival 2018 | 22. – 24. června 2018

Dovolujeme si Vás oslovit s pozvánkou na veletrh YOU Summer Festival 2018. Tato největší evropská událost věnovaná teenagerům se letos uskuteční ve dnech 22. – 24. června již po dvacáté a tradičně nab ...

Inmex SMM India

ITB

zpět

Kam aktuálně směřuje SOVA ČR

Publikováno: 18.5.2011 00:00

Autor: EuroExpo

Kam aktuálně směřuje SOVA ČR

PhDr. Jan Novotný byl na 13. Valné hromadě SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí) opětovně zvolen předsedou, takže otázky k činnosti tohoto společenstva mířily k němu.

Jak vyplynulo ze zprávy, SOVA ČR vyvíjela rozsáhlou činnost k podpoře veletržního průmyslu. Můžete to komentovat šířeji? A zvláště k MPO ČR, HK ČR atd.?

Směřování k podpoře veletržního průmyslu je naší hlavní aktivitou. V minulém dvouletém období jsme se věnovali zejména podpoře českých firem na mezinárodních veletrzích, a to jak v zahraničí, tak i v tuzemsku.
Rozšířili jsme kontakty a spolupráci zejména s Odborem podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu a s Hospodářskou komorou ČR.
Naši zástupci fungovali a fungují ve Veletržním výboru MPO a Svazu průmyslu a dopravy, kde se projednává zařazení akcí – na návrh odborných svazů a asociací – do systému podpory z prostředků státu, tak též Evropské unie.
Předali jsme na MPO naše stanovisko a doporučení, ať už jde o oficiální účasti nebo podporu firem z programu OPPI anebo o podporu účasti českých firem na domácích významných akcích.
Jsem přesvědčen, že svoji roli sehrála i permanentní komunikace s novým útvarem HK ČR, zaměřená na svým způsobem i „školení“ nových pracovníků tohoto útvaru. Po krátkých počátečních problémech se pak program OPPI v HK rozjel naplno a dnes jsem přesvědčen, že „šlape jako hodinky“.
Doporučili jsme také MPO zrušení programu „inkubátor“, který měl za úkol podporu nově vzniklých anebo na zahraničních trzích ještě neuplatněných českých firem v rámci jejich společné účasti na významných mezinárodních veletrzích, zejména v Brně a v Praze. Tento program splnil svůj účel, ale už se přežil. V novém programu MPO pro rok 2011 již také není zahrnut.
Tím usilovněji se však snažíme získat více prostředků pro tzv. incomingové mise – tento program v sobě skrývá konkrétní finanční podporu zahraničních odborníků, kteří pod gescí zejména svazů, profesních asociací a obchodních komor přijíždějí na veletrhy k nám. Prostředky zde vynakládané totiž mají hned dvojí pozitivní efekt – podporují uzavírání kontraktů a tedy potenciální export českých výrobců a zároveň zmnožují velice kvalitně účast odborníků na domácích akcích.
V tomto roce tak bylo či bude podpořeno 24 domácích veletrhů! My samozřejmě usilujeme o to, aby jich bylo stále více a aby se navýšily i limity poskytovaných financí.
Nyní jsme obdrželi od ředitele odboru podpory exportu MPO Z. Vališe ke konzultaci návrh nové koncepce podpory pro další období, jsme připraveni se na jejím dalším zkvalitňování intenzívně podílet.

Před rokem SOVA ČR uzavřela dohodu o spolupráci s AVF (Asociace výstavářských firem). Jsou již konkrétní výsledky?

Záleží na tom, co si představujete pod termínem „výsledky“. Ale určitě dobře spolupracujeme na celém komplexu, který byl obsahem první otázky. Loňské zářijové stanovisko a doporučení, které jsme poskytli MPO, bylo společným dílem SOVA ČR i AVF a s panem předsedou Cardou jsme je také společně předložili. Totéž nyní bude platit i o oponentuře nové koncepce MPO.
Jsme stále v úzkém kontaktu, konzultujeme svá rozhodnutí i stanoviska a snažíme se vystupovat společně za celý český veletržní průmysl. Věřte, že svým způsobem průlomové, s ohledem na patrnou nevraživost v letech minulých, bylo i vzájemné vystoupení předsedů obou asociací na letošních valných hromadách.

Můžete okomentovat zpracovanou Analýzu veletržního průmyslu v ČR za loňský rok, kterou představil zástupce AMASIA EXPO?

Nepřekvapila nás. Jako velmi pozitivní určitě vnímáme stabilizaci trhu a dokonce i mírný nárůst. I když situace v různých komoditách nadále zůstává odlišná.
Usilujeme o to, aby Analýza, kterou SOVA ČR zabezpečuje ve spolupráci se společností AMASIA EXPO kontinuálně již od roku 1996, byla co nejobjektivnější a měla maximální vypovídací schopnost. Proto jsme také na naší březnové valné hromadě doplnili stanovy společenstva o povinnost členů podrobit auditu všechny své akce přesahující rozsah 1 500 m2 výstavní plochy.
Audity a na jejich základě zpracovávanou analýzu považujeme za jeden ze základních kamenů naší organizace, abychom se mohli našim klientům, ať už vystavovatelům, nebo návštěvníkům, podívat zpříma do očí – že veletrhy, na něž je zveme, mají skutečně takové parametry, jak o nich pořadatel tvrdí.

Jak si a v čem představujete zintenzivnění spolupráce s MPO, Svazem průmyslu a dopravy, HK ČR?

Ve vytrvalé spolupráci, častých pracovních kontaktech, reakcích na vše, co shledáme pozitivním nebo negativním. A zejména to vidím v aktivním prosazování potřeb českého veletržního průmyslu – a tím vlastně i široké podnikatelské sféry. Určili jsme pracovní skupinu předsednictva ve složení J. Novotný a F. Kočí, Praha a T. Moravec, Brno, která má tuto agendu v době mezi zasedáními sledovat a rozvíjet.

Měl jste jednání s předsedou Asociace krajů ČR, hejtmanem Haškem. Co od toho SOVA ČR očekává?

S panem Michalem Haškem jsme se sešli na víc jak hodinové schůzce a musím říci, že jsem z toho setkání měl velmi dobrý dojem. Aktivně a pozitivně reagoval na náměty, které jsem jménem veletržního průmyslu vznášel.
Hlavním bodem schůzky byla podpora regionálního výstavnictví, právě zde mohou kraje sehrát významnou roli. Dohodli jsme se, že v dohledné době připravíme smlouvu o spolupráci mezi AK ČR a SOVA ČR zaměřenou právě na regionální výstavnictví. V těchto intencích pokračujeme dále v jednáních s kanceláří Asociace. Proto také v rámci našeho předsednictva vznikla pracovní skupina složená ze tzástupců regionů – K. Burdy z Ostravy, M. Payerové z Českých Budějovic, Z. Štefky z Olomouce a J.Matouškové z Litoměřic. Na ní je teď další postup v přípravě a formulace zmíněné dohody.

SOVA také spolupracuje s několika mezinárodními organizacemi. Se kterými konkrétně a s jakými výsledky?

Naše zahraniční vztahy jsou spíše v úrovni vzájemných informací, které hojně využíváme pro celou členskou základnu. Především ze světové asociace UFI a z německé AUMA jsou to velmi zajímavé podněty. Kromě toho máme dobré kontakty i s kolegy v Polsku, těm jsme před časem i pomáhali radou v jejich diskusích se státními orgány.

http://www.sovacr.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

InnoTrans

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}