arteo_cz

staffito-145
Intergastra 2020

IT-Trans

Veletrh REHAB 2019

Veletrh REHAB 2019

16. – 18. května 2019, Messe Karlsruhe

FeuerTrutz

FeuerTrutz

V termínu 20. - 21. února 2019 proběhne na výstavišti v Norimberku již 9-tý ročník mezinárodního veletrhu FeuerTrutz, který je zaměřen na protipožární prevenci.

Staňte se také Vy součástí bio světa - veletrh BIOFACH 2019

Staňte se také Vy součástí bio světa - veletrh BIOFACH 2019

Jen do 31. 7. 2018 mají výrobci biopotravin možnost zajistit si pro firmu místo na mezinárodním veletrhu biopotravin BIOFACH 2019 (13.02. - 16. 02.2019) Velmi rychle a pohodlně je možné se nahlási ...

messe duesseldorf

IT-TRANS: IT řešení pro veřejnou dopravu

zpět

Regionální potraviny jsou neodmyslitelnou součástí agrosalonu Země živitelka

Publikováno: 1.8.2011 00:00

Autor: Výstaviště České Budějovice

Regionální potraviny jsou neodmyslitelnou součástí agrosalonu Země živitelka

To říká Ing. Marcela Payerová, ředitelka společnosti Výstaviště Česká Budějovice, a.s.

"Agrosalon Země živitelka, jedna z nejnavštěvovanějších výstav v ČR, byla vždy odrazem aktuální situace v zemědělství a potravinářství i v úrovni života obyvatel na venkově. A je tomu tak i dnes.
Agrosalon Země živitelka je i v letošním roce pořádán ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR.
Výstava byla dříve zaměřena pouze na tradiční zemědělské obory, jako je rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, služby zemědělství, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství. V posledních letech je její výraznou součástí rovněž obnova a rozvoj venkova."

Potravinářské výrobky a Země živitelka v Českých Budějovicích
"V minulých ročnících jsme se potýkali s nedostatkem potravinářských firem, který souvisel s obrovským přílivem zahraničních potravin. Zlom jsme zaznamenali v roce 2009, kdy se nám podařilo ve spolupráci s Agrární komorou ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Potravinářskou komorou ČR zajistit v pavilonu H prezentace regionálních potravin a výstaviště se tak stalo prostorem, kde se propojila linie: český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český spotřebitel.
V roce 2009 pak byla představena značka „Regionální potravina“ garantovaná Ministerstvem zemědělství ČR, Potravinářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Zájem vystavovatelů a potravinářů výrazně vzrostl a zájem návštěvníků přesahoval očekávání vystavovatelů.
V letošním roce v rámci výstavy Země živitelka 2011 prezentace regionálních potravin ze všech krajů ČR naplní z velké části nový multifunkční pavilon T."


Výstaviště ČB investovalo do nového pavilonu T. Co bylo důvodem a chystáte i letos nějaké další, byť menší investice?

"Naší největší devizou je výborně dostupný lesoparkový výstavní areál o rozloze 25 ha s bezbariérovým přístupem, situovaný v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E55. Jeho součástí je 20 pavilonů o celkové výstavní ploše cca 6 000 m2. Velká část volných výstavních ploch o rozloze 22 200 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou.
V závěru loňského roku se nám podařilo vyřešit letitý nedostatek kapacity krytých výstavních ploch. Dne 3. 12. 2010 byla slavnostním položením základního kamene zahájena výstavba nového multifunkčního pavilonu T, který tvoří s pavilonem Z propojený celek a u severní brány těsně navazuje na objekt vrátnice a vstupní brány. Věříme, že tyto nové prostory ocení již letos v srpnu na výstavě Země živitelka 2011 nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci.
Jak jsem již sdělila, celostátní prezentace „Regionální potravina“ se stala počínaje roku 2009 neodmyslitelnou součástí výstavy Země živitelka. Pouze nedostatek prostorných krytých výstavních ploch omezoval účast regionálních potravin na potřebné úrovni. To se nám podařilo vyřešit od letošního 38. ročníku výstavy Země živitelka, kdy máme k dispozici nový prostorný výstavní pavilon T s celkovou zastavěnou plochou 6 050 m². Právě tento pavilon je určen především Regionálním potravinám, dále pak MZe, Potravinářské komoře ČR, Vinařskému svazu, Jihočeskému kraji s potravinářskou soutěží „Chutná HEZKY. Jihočesky“ a dalším významným partnerům.

V souvislosti s výstavbou pavilonu T došlo k zásahu do stávající zeleně a dřevin v areálu výstaviště, proto byl 1. 5. 2011 zahájen projekt „Revitalizace a rekonstrukce parku v areálu Výstaviště České Budějovice a.s.“ s termínem dokončení 1. 7. 2013. V rámci projektu bude provedeno kácení nevhodných dřevin, ošetření stávajících stromů a výsadba nových dřevin. Cílem projektu je strukturovaný komplexní zásah do kompozice výstaviště a navrácení původní krajinářské urbánní funkce zeleně s předpokladem zvýšení podílu rekreační funkce parku pro obyvatele širšího regionu jižních Čech a s možností celodenního volného vstupu v režimu návštěvního řádu.
Co se týče menších investic, soustředili jsme se pouze na ty, které jsou nezbytné pro zajištění provozu, jako například sekačka na trávu, část nového oplocení a podobně."

Část rozhovoru převzata z titulu E15

http://www.vcb.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

veletrhy 3

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}