arteo_cz

Vision 2018
Logo VCB

staffito-300

Pozvánka na Baghdad International Fair - registrace od 20.6.

Pozvánka na Baghdad International Fair - registrace od 20.6.

Dovolujeme si Vás pozvat na 45. ročník veletrhu Baghdad International Fair, který se bude konat od 10. do 19. listopadu 2018 v hlavním městě Íráku. Veletrh je největší akcí svého druhu v zemi a pravid ...

World Nuclear Exhibition (WNE) - Zástupci jaderného průmyslu se sejdou v Paříži

World Nuclear Exhibition (WNE) - Zástupci jaderného průmyslu se sejdou v Paříži

World Nuclear Exhibition (WNE), nejvýznamnější akce pro odborníky z celé oblasti civilního jaderného průmyslu, se koná ve dnech 26. - 28. června 2018. Pro pohodlí návštěvníků, zvláště těch, kteří ces ...

Září na Černé louce - pravý ráj pro milovníky zahrádkaření, včelaření a esoteriky

Září na Černé louce - pravý ráj pro milovníky zahrádkaření, včelaření a esoteriky

ŽIVOT NA ZAHRADĚ - největší výstava pro zahrádkáře a včelaře v Moravskoslezském kraji se opět uskuteční poslední zářijový víkend (21. - 23. září 2018 na výstavišti Černá louka v Ostravě). Souběžně bud ...

Messe Karlsruhe

IT-TRANS: IT řešení pro veřejnou dopravu

zpět

Výsledky soutěže Stavba roku 2011

Publikováno: 5.10.2011 00:00

Autor: EuroExpo

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu - Stavba roku 2011

Letos je to již devatenácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2010 do května roku 2011) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.
Devatenáctileté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku.
I letošní ročník byl vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže:
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2011.


Kritéria hodnocení:
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
· architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
· kvalita a jakost stavebních prací
· vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
· celkové prostorové a funkční řešení díla
· začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
· délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
· spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
· úroveň investorského záměru
· další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provedla výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:
· Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
· Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
· Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
· Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:
· Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
· Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
· Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
· Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
· Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí (v roce 2009 udělena poprvé).
· Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 9. 9. do 3. 10. 2011.


Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:
Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybrala nejvýše 15 staveb.
Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných.
Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.

V letošním 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
Dne 8. 9. 2011 bylo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2011.
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Bohuslav Štancl, MBA
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola
Manažerka soutěže a tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková
Manažerka soutěže, PR: Pavla Klocová


Dne 3. 10. 2011 bude v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 5. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti (Pražské stavby 2011 a Stavba roku 2011).

PRAŽSKÉ STAVBY 2011
Hlasování veřejnosti o nejlepší pražskou stavbu na území hl. Prahy.
Hlasování proběhlo od 15. 8. do 3. 10. 2011.
Pražské stavby za uplynulé desetiletí jsou organizovány pod záštitou primátora hl. m. Prahy. Hlasování probíhá na 7 stavbách.


TITULY STAVBA ROKU 2011

Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu
Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512: vedoucí účastník sdružení - Dálniční stavby Praha, a.s.;
členové sdružení - Metrostav, a.s.; Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Sdružení 513: vedoucí účastník sdružení - Skanska a.s., divize Silniční stavitelství; členové sdružení - Skanska SK a.s., organizační složka; ALPINE BAU GmbH, organizační složka
Sdružení 514: vedoucí účastník sdružení - STRABAG a.s.; členové sdružení - HOCHTIEF Construction AG, organizační složka; BÖGL a KRÝSL k.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.

Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice
Autor: Fiala + Nemec s.r.o., Stanislav Fiala
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy
Investor: Golf Čertovo Břemeno s.r.o.
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření nevšední stavby pro aktivní odpočinek se zřetelem k citlivému začlenění do krajinného rámce.


Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Autor: AG STUDIO a.s., Radek Vopalecký, Luděk Štefek, Jana Vebrová, Michal Fousek, Miroslav Melena
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Město Trutnov
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření působivého soudobého kulturního zařízení se zřetelem k velké variabilitě využití.


Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Autor: ARCHITEKTI D.R.N.H., Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka
Dodavatel: PKS INPOS a.s.
Investor: Město Litomyšl
Přihlašovatel: PKS INPOS a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech.


Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích, školská část
Autor: A PLUS a.s., Karel Tuza, Jaromír Černý, Petr Uhlíř, Jiří Babánek, Pavel Bainar, Jiří Ducháček, Marek Focher, Petr Ondráček
Dodavatel: Stavba ILBIT - sdružení společností IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s.,
Stavba AVVA (modrá etapa) OHL ŽS a.s.,
Stavba AVVA (červená etapa) - infrastruktura IMOS Brno a.s.,
Stavba AVVA (žlutá etapa) - fáze D sdružení firem PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. a ESOX spol. s r.o.,
Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze E sdružení OHL ŽS a.s. a Metrostav a.s.
Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze F sdružení UNISTAV a.s., IMOS Brno a.s. a PSG - International a.s.
Investor: Masarykova univerzita
Přihlašovatel: A PLUS a.s.

Titul Stavba roku je udělen za vytvoření neobvykle velkorysého vysokoškolského areálu se zřetelem ke spojení s objekty dalších důležitých městských funkcí.

ZVLÁŠTNÍ CENY:

CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČR
Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
Autor: Sdružení K4 a.s. - LT PROJEKT a.s., K4 a.s.: Zdena Němcová, Jan Lacina, Jana Kuřitková,
LT PROJEKT: Martin Foral
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy

Cena předsedy Senátu parlamentu ČR je udělena za vytvoření soudobého nemocničního pavilonu se zřetelem ke složitosti zdravotně – technického uspořádání.

CENA PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ČVUT - Nová budova Dejvice
Autor: Šrámková architekti, s.r.o., Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.

Cena primátora hlavního města Prahy je udělena stavbě, která nejen dotváří soubor kampusu ČVUT, ale svým výrazem a svou funkcí je významným příslibem pro rozvoj pražské architektury.


CENA VEŘEJNOSTI STAVBA ROKU 2011
Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav
Autor: Hlaváček & partner, s.r.o., Michal Hlaváček, Petr Herman, Pavla Hlaváčková, Dalibor Hlaváček, Zdeněk Holek, Ludvík Holub, Pavel Lupač, Karel Musil, Tomáš Skřivan, Drahomír StroupekDaniela Šimková, Veronika Trachtová, Jindřich Trch, Veronika Psotková,
Dodavatel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Přihlašovatel: Hlaváček a partner - architekti, s.r.o.

Počet hlasů – 17419
Celkový počet hlasujících - 44857


CENA VEŘEJNOSTI HLAVÍHO MĚSTA PRAHY
Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu
Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512: vedoucí účastník sdružení - Dálniční stavby Praha, a.s.;
členové sdružení - Metrostav, a.s.; Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Sdružení 513: vedoucí účastník sdružení - Skanska a.s., divize Silniční stavitelství; členové sdružení - Skanska SK a.s., organizační složka; ALPINE BAU GmbH, organizační složka
Sdružení 514: vedoucí účastník sdružení - STRABAG a.s.; členové sdružení - HOCHTIEF Construction AG, organizační složka; BÖGL a KRÝSL k.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.

Počet hlasů – 3113
Celkový počet hlasujících - 5763


Letos byla poprvé vypsána STAVBU ROKU V ZAHRANIČÍ.
Vypisovatelé byli vedeni myšlenkou zdokumentovat naše zahraniční výsledky a inspirovat ty, co se ještě cestou exportu nevydali a nepokusili se překonat, aspoň zčásti pokles na domácím trhu. Obě přihlášené stavby patří do výkladní skříně českého umu. První je rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii, domu, který úspěšně reprezentoval českou architekturu šedesátých let v mezinárodním posuzování nově budovaného hlavního města Brazílie (autory architektonického návrhu byli K. Filsak, K. Bubeníček, J. Louda a J. Šrámek, postavila ho firma Christian –Nilsen v letech 1961 - 1965). Nová podoba kompletní rekonstrukce realizovaná podle návrhu M. Hlaváčkové, P. Hlaváčka a O. Korčáka jihlavskou firmou PSJ, a.s. je velmi úspěšným pokračováním reprezentace české architektury i přístupu k rekonstrukci moderní stavby na mezinárodní úrovni. Jinou výpovědí o technické dovednosti našich inženýrů a stavebních specialistů je 14 km dlouhý silniční projekt s dvěma tunely, který realizovaly Metrostav a.s. a Háfell ehf, Island, v pro české poměry neuvěřitelných přírodních a geologických podmínkách Islandu. Proto Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v letošním roce oběma stavbám udělila zvláštní cenu za Českou stavbu v zahraničí.


CENA NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ:

Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii
Autor: Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ing. Ondřej Korčák
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Přihlašovatel: PSJ, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za obnovu významné stavby moderní české architektury reprezentující český stát.

Silniční tunely Hédinsfjardargöng - Island
Projektant: Sdružení islandských projekčních kanceláří Mannvit Engineering, Verkis, Raftákn ehf, Verkfraedistofa Nordurlands ehf a Teikn
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Vegagerdin

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za úspěšné zvládnutí extrémních klimatických a geologických podmínek reprezentujících technickou vyspělost českého dodavatele.

http://www.stavbaroku.cz

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

Veletržní areál Messe Karlsruhe

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}