veletrhy2019

ILA
it-sa

BIOFACH

 

Slovenská kooperační burza Nitra 2019

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) zve české firmy na Slovenskou kooperační burzu Nitra 2019, která se koná v Nitře 22. května 2019 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu ...

Jarní etapa výstavy FLORA OLOMOUC klepe na dveře

Jarní etapa výstavy FLORA OLOMOUC klepe na dveře

Hra světla a stínu, ve které se prolne půvab jarních květin s křehkou krásou skla. Strom jako symbol života a plynutí času… Květinová výstava Flora Olomouc 2019 ve dnech 25. – 28. dubna, zve na nevšed ...

MSV je klíčovým partnerem českého průmyslu

MSV je klíčovým partnerem českého průmyslu

Mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně koná už 60 let a o účast je stále velký zájem. Letošní ročník opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digi ...

včelařská výstava 2019

výstava koní 2019

zpět

FachPack 2012: Vybalování může být hračkou

Publikováno: 24.2.2012 00:00

Autor: Norimberské veletrhy

FachPack 2012: Vybalování může být hračkou

S přibližně 1 400 vystavovateli bude FachPack 2012 v norimberském veletržním centru atraktivnější než kdykoliv předtím. V době od 25. do 27. září veletrh zve více než
35 000 obalářských odborníků z celé Evropy na cestu světem obalů. Servírovat se budou inovace a zdokonalené produkty z oblasti obalů, techniky, zušlechťování a logistiky. Vše vydatné, přitom ale v čerstvé a lehce stravitelné úpravě. PackBox upoutá posluchače inspirativními myšlenkami a za shlédnutí budou stat jedinečné přehlídky.

Inspirace – inovace – informace – tím vším láká PackBox
PackBox – copak to je? Ve vizuálně přitažlivém obalu seznamuje šest partnerů z oboru v hale 4 s aktualitami z širokého portfolia veletrhu Fachpack formou krátkých přednášek a diskusí. Konkrétně půjde v PackBoxu například o trendy a vývoj v obalové technice, obalový tisk jako motor kreativity, obalový design pro specifikované cílové skupiny, „Embedded Packaging“, vyznamenaná obalová řešení, otázku, zda němečtí výrobci balicích strojů musí být zastoupeni v Číně, nebo vývoj obalů z pohledu “zelené” logistiky. K posezení, networkingu a rozhovorům s přednášejícími zve integrovaná kavárna s občerstvením. Fórum vlnité lepenky se bude v druhý den veletrhu intenzivně věnovat ekologickým obalům. Speciální krátký film bude uprostřed veletržního dění informovat o obalovém materiálu polystyren. Stálým hostem je soutěž Německá cena za obal roku – s udělením cen a prezentací vítězů. Jak společenský vývoj mění obaly, to názorně ukáže speciální přehlídka Německého muzea obalů s exponáty z každodenního života, dějin kultury a umění.

Premiéru bude mít na veletrhu FachPack 2012 tematický park „Obaly v medicínské technice“. Obaly v prostředí medicíny a farmacie dokáží daleko více než jen chránit produkt. Pomáhají při dávkování a aplikaci účinných látek, mají zabránit produktovému pirátství, musí být bezpečné pro děti a zároveň vstřícné k seniorům. Jak se výrobci vyrovnávají s těmito výzvami, předvedou na ploše přibližně 600 m² v hale 9. Ať už se jedná o krabice, láhve, dózy, sáčky nebo blistry – mnoho obalů nelze otevřít bez použití nástrojů. „Usnadněme vybalování“ – této výzvě je věnována plocha kolem 1000 m² v hale 4. Jak lze perfektně vyřešit dilema mezi ochranou produktu a uživatelsky příjemnou koncepcí obalů pro průmysl a konečného spotřebitele, to dokazuje množství pozitivních příkladů: krabice z vlnité lepenky s integrovanými prvky pro otevírání nebo místy žádaného zlomu, šroubovací uzávěry, snadno otevíratelné díky novému postupu, plastové dózy na rybí výrobky se zataveným víčkem, u nichž nehrozí vystříknutí obsahu, stroj na průmyslové obaly, který obratem ruky rozřízne krabici, a mnohé jiné.

K jádru věci – bez nástrojů a vlastnoručně
Odborníci z katedry ergonomie Technické univerzity Chemnitz zkoumali nejrůznější obaly z hlediska manipulace. Pokusné osoby ve věku od 57 do 77 let měly za úkol je otevřít. To se jim všem podařilo jenom u každého třetího obalu. Sedm obalů představovalo pro třetinu těchto osob neřešitelný problém. Průměrně účastníci testu strávili vybalováním více než 30 sekund, u některých produktů to trvalo dokonce 90 sekund.

Klasickým příkladem jsou nápojové obaly na mléko. V případě uzávěrů, které mají navíc odtrhávací jazýček, se většinou trochu mléka rozlije, protože člověk musí jednou rukou držet obal a nechtěně jej přitom stlačí. Přitom ale už dlouho existují nápojové kartony se šroubovacími uzávěry, které se obejdou bez pojistného jazýčku. Mlékárny by se ale musely rozhodnout pro komfortnější systém. Kromě potravinářských obalů, které jsou tak pevně zatavené, že člověku nepomůže ani volný růžek k uchopení, jsou nejčastějším zdrojem nepříjemností při vybalování drobné elektronické součástky jako paměťové karty v nezničitelných blistrech a CD disky zatavené ve fólii. Přestože fólie chránící CD disky jsou většinou opatřeny odtrhávacími proužky, nejsou často viditelné nebo se hned utrhnou. Výzkumníci z Chemnitze objevili také výrobky v diskontním řetězcích, jako např. konzervy s odtrhávacím kroužkem, které se daly otevřít mnohem snadněji než podobně balené, ale podstatně dražší značkové výrobky. Cena sama o sobě tedy není rozhodující. Na straně výrobců a plníren je na místě větší spotřebitelská vstřícnost z hlediska manipulace s obaly. Ta pomáhá také marketingu, protože co se lehko otvírá, lépe se prodává.

Pro většinu obalů platí stará zásada: Otevírací mechanismy, které dovolují snadnou manipulaci starším lidem, jsou pozitivně přijímány i mladšími cílovými skupinami. Starší konzumenti trestají chyby v řešení hned tím, že důsledně odmítají takové výrobky nakupovat. Potřeby rostoucího počtu starších konzumentů tvoří těžiště výzkumu institutu Meyer-Hentschel Institut v Saarbrückenu. Tento institut ve spolupráci se společností Feierabend Online Dienste für Senioren AG ve Frankfurtu v roce 2011 již potřetí uspořádal obalovou soutěž „SilverPack“, v níž byly oceněny obaly zvlášť přizpůsobené přáním a potřebám rostoucího počtu starších zákazníků. Hodnotila se kritéria jako otevírací mechanismus, pohodlné odebírání obsahu, opětovná uzavíratelnost, velikost obalu, prvky usnadňující manipulaci a přepravu, jakož i obalový design. Jednu z cen získal lehce ovladatelný šroubovací uzávěr, který byl v listopadu 2011 navíc vyznamenán německou cenou za obal roku na Brau Beviale, odborném veletrhu nápojového průmyslu v Norimberku. Na první pohled tento šroubový uzávěr vypadá jako běžný twist-off uzávěr. Skládá se ale ze dvou částí: vnitřního kulatého víčka, které utěsňuje sklenici, a vnějšího kovového kroužku, přišroubovaného na okraj sklenice. Tento vnější kroužek umožňuje otáčení minimální silou, přičemž se mírně uvolní vnitřní těsnění. Dá se bez problémů znovu uzavřít.

Bezpečné pro děti a přesto vyhovující seniorům
V oblasti farmaceutiky a chemikálií pro domácnost si často požadavek na bezpečnost pro děti a vstřícnost pro seniory vzájemně odporují. Spotřebitelé se již naučili, že musí víčka u některých léků nebo čisticích prostředků nejprve stlačit směrem dolů a potom pootočit. Mezinárodní norma ISO 8317 upravující znovu uzavíratelné obaly bezpečné pro děti popisuje dva zkušební postupy, kterým se musí podrobit testované obaly. Skupina až 200 malých dětí ve věku od 42 do 51 měsíců nesmí být schopná otevřít obal naplněný neškodnou náhradní látkou. Zároveň se to však musí bez problémů podařit účastníkům testu ze skupiny lidí ve věku 50 až 70 let. Vyvinut byl například obal pro práškové čisticí prostředky nebo tablety, který tyto požadavky splňuje. Tento obal z vlnité lepenky je opatřen uzávěrem, který lze otevřít pouze současným a stejnoměrným stisknutím čtyř tlačných bodů ve víčku. Tlakem se uvolní čtyři pojistné jazýčky ve víčku. Děti do pěti let mají pro tuto metodu příliš malé ruce. Po odběru výrobku se obal jednoduše zase uzavře. Při nasazení a stlačení víčka připojené pojistné jazýčky zase automaticky a slyšitelně zapadnou. Starší lidé nemají s tímto otevíracím mechanismem problémy, protože současné stlačení čtyř bodů ve víčku vyžaduje jen minimální fyzickou sílu. Obal kvádrovitého tvaru může nahradit válcovité obaly s bezpečnostním plastovým víkem. Vzhledek k tomu, že krabice z vlnité lepenky se dodává na ležato, snižují se tak výrazně výrobní a logistické náklady.

I obchod a průmysl si přejí snadno otevíratelné obaly
Tomu se přizpůsobili především výrobci obalů z vlnité lepenky. Evropský institut pro obchod (EHI) a GS1 Germany (Global Standards One), obě společnosti se sídlem v Kolýně nad Rýnem, vydaly směrnice pro tzv. Shelf Ready Packaging. Regálové jednotky mají vykazovat určité vlastnosti z hlediska manipulace a provedení, aby byly pohotově připraveny k prodeji. Sem patří snadné otevírání vnější ochranné kartonáže a prezentační účinek paletky v regále. Optimální jsou paletky, které lze několika hmaty umístit v regále. Tak se dá zabránit mezerám v regále a zvýšit prodej. Alternativou varianty paletky s víkem je systém krabice z vlnité lepenky s otvorem, která následně v regálu převezme funkci paletky. Perforace přitom nesmí omezit pevnost krabice při stohování a musí být provedena tak, aby se lidé nemohli o její hrany poranit. Nejznámější variantou této perforace je odtrhávací lišta, kterou je často vybavena zásilková kartonáž pro knihy a média.

O veletrhu FachPack 2012
FachPack patří s přibližně 1 400 vystavovateli a více než 35 000 návštěvníky k nejuznávanějším veletrhům obalů v Evropě. V době od 25. do 27. září 2012 bude ve veletržním centru Norimberk prezentovat rozsáhlou nabídku v oblasti obalů (přibližně třetina představuje obalové materiály, obalové prostředky a pomocné obalové prostředky), techniky (další třetina pokrývá balicí stroje, etiketovací a značkovací techniku, recyklaci obalů, zkoušení obalů), zušlechťování (tisk obalů a etiket, design, výroba obalových prostředků) a logistiky (manipulační, dopravníkové, skladovací a vychystávací systémy včetně odpovídajícího softwaru a dopravní logistiky). Odborní návštěvníci přicházejí především z těchto oborů: potraviny/poživatiny, léčiva/kosmetika, chemie, tisk/papír/lepenka, služby související s balením a logistikou, plasty, automobilový a dodavatelský průmysl, jakož i elektrické přístroje/komponenty. V roce 2012 FachPack opět přesvědčí svou kreativní pracovní atmosférou, v níž jsou informace a osobní kontakty právě tak důležité jako řešení konkrétních technických otázek.

Všechny vystavovatele a jejich aktuální produktové informace najdete na:

http://www.ask-FachPack.de

České zastoupení norimberských veletrhů

verze pro tisk >

Další články:

- Slovenská kooperační burza Nitra 2019

- Jarní etapa výstavy FLORA OLOMOUC klepe na dveře

- MSV je klíčovým partnerem českého průmyslu

- Hospodářská zvířata na výstavišti v Brně

- Národní výstava myslivosti s novou koncepcí

- AMB slaví výročí

- První máj ve znamení Krkonošského veletrhu v Trutnově

- AUTOSHOW PRAHA poprvé v Letňanech!

- Reklama, tisk a obaly jdou ruku v ruce

- Výstaviště Flora Olomouc se promění v lázeňskou promenádu

- Čtyři dny plné novinek a zábavy na FOR FAMILY

- Pozvánka na delegační cestu zdarma na veletrh DMEA ve dnech 9. – 10. dubna 2019

- DMEA (conhIT) 9. - 11. dubna 2019

- Jen do konce března sleva na plochu - R+T 2021

- AMB 2020 - přihlášek každý den přibývá

- Symbol stromu propojí expozice jarní Flory Olomouc 2019

- Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti

- FOR BIKES – UŽ 10 LET SPOLU!

- Ostrava je připravena být rájem včelařů

- Víte kam zajít pro inspiraci a nové trendy v bydlení a stavebnictví? Na výstavu STAVÍME, BYDLÍME do Jihlavy!

technology

Copyright ©2009-2019: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}