EUROGUSS 2020

ILA
smm imex

U.T.SEC

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO se mohou pochlubit skutečně dlouholetou tradicí. V únoru roku 2020 se na brněnském výstavišti koná již jejich 55. ročník a pamětníci jistě potvrdí, že si za dobu své e ...

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

Kids Russia 2020

IGW

zpět

Země živitelka 2012 - 39. ročník - již na dohled

Publikováno: 14.8.2012 00:00

Autor: Výstaviště České Budějovice

Země živitelka 2012 -  39. ročník - již na dohled

Akciová společnosti Výstaviště České Budějocie letos pořádá, pokud nepočítáme neuskutečněný ročník výstavy Země živitelka v roce 2002, kdy jej „zrušily“ srpnové povodně, již 39. ročník.
Pod hlavním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ organizátoři opět nabídnou odborné i široké veřejnosti novinky a aktuality zemědělsko-potravinářského komplexu a venkova. Součástí budou rovněž přehlídka družstev v rámci jediné takto specializované Mezinárodní výstavy družstevnictví – letos zaměřené na Mezinárodní rok družstev – a tvorba a ochrana životního prostředí, zastřešená pod samostatným názvem Ekostyl. V rámci výstaviště je tak vytvořeno jedinečné prostředí pro prezentaci firem, zabývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a ekologicky šetrnými výrobky.

Předpokládá se, že počet vystavovatelů a obchodníků se bude pohybovat, stejně jako v minulosti, okolo 700 a návštěvnost opět cca 100 000 osob. Pořadatelé tak v průběhu šesti dnů přivádějí vystavovatelům a obchodníkům 100 000 potencionálních spotřebitelů a současně možnost srovnání s konkurencí a navázání vzájemných kontaktů. Zejména menší výrobci či prodejci, kteří nemohou investovat obrovské finanční částky do propagace nebo nemají dostatečnou vyjednávací sílu pro umístění svých výrobků do nadnárodních distribučních sítí, zde za přijatelných podmínek získávají řadu zákazníků.

Zahraniční vystavovatelé na Zemi živitelce 2012
Pozitivní je významná účast zahraničních vystavovatelů. Letošní výstavy Země živitelka se přímo zúčastní desítky zahraničních firem, především ze Slovenska, Běloruska, Ruska, Polska, Rakouska, Německa, Slovinska a Srbské republiky.
Široká nabídka zahraničního zboží bude také realizována prostřednictvím zastoupení firem z Běloruska, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Srbské republiky, USA a Velké Británie.
Nárůst zúčastněných zahraničních firem byl zaznamenán především ze Slovenska, Běloruska a Polska.

Již nyní můžeme konstatovat, že Mezinárodní agrosalon Země živitelka 2012 má tak opět co nabídnout nejen odborné, ale i laické veřejnosti a nabídka zboží a služeb od vystavovatelů a obchodníků, nabídka aktuálních informací od centrálních institucí, jako jsou MZe, MMR, SZIF, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova, Družstevní asociace ČR, Zemědělský svaz a další instituce, doplněná o zajímavý odborný doprovodný program, vytváří příznivé prostředí nejen pro potřeby odborníků, ale i široké veřejnosti.

V CENTRU POZORNOSTI POTRAVINY
V minulých ročnících se výstava potýkala s nedostatkem potravinářských firem, který souvisel s obrovským přílivem zahraničních potravin.
Zlom byl zaznamenán v roce 2009, kdy se organizátorům podařilo ve spolupráci s Agrární komorou ČR, Ministerstvem zemědělství, Potravinářskou komorou ČR a za podpory a účasti výrobního a spotřebního družstevnictví a Asociace krajů zajistit v pavilonu H prezentace regionálních potravin a výstaviště se tak stalo prostorem, kde se propojila linie: český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český spotřebitel.
V roce 2010 pak byla představena značka „Regionální potravina“ garantovaná Ministerstvem zemědělství, Potravinářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Zájem vystavovatelů a potravinářů výrazně vzrostl a zájem návštěvníků přesahoval očekávání vystavovatelů.
Na podporu těchto aktivit byl v loňském roce představen i certifikát značky „Český výrobek“, garantovaný Potravinářskou komorou ČR.
Celostátní prezentace kvalitních potravin ze všech regionů ČR se stala počínaje rokem 2009 neodmyslitelnou součástí výstavy Země živitelka. Pouze nedostatek prostorných krytých výstavních ploch omezoval prezentaci regionálních potravin na potřebné úrovni. To se podařilo vyřešit od loňského 38. ročníku výstavy Země živitelka, kdy máme k dispozici nový prostorný výstavní pavilon T s celkovou zastavěnou plochou 6 050 m². Právě tento pavilon je určen především Regionálním potravinám, dále pak MZe, Potravinářské komoře ČR, AK ČR, SZIF se značkou kvality KLASA, Vinařskému svazu, Jihočeskému kraji s potravinářskou soutěží „Chutná HEZKY. Jihočesky“ a dalším významným partnerům.
Cílem prezentace potravin ze všech krajů, doplněné ochutnávkami, prodejem za zvýhodněné ceny, kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi, je prosazovat na našem trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých regionech a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání a nákupu.
O tom, že se tento cíl daří úspěšně naplňovat, svědčí i skutečnost, že potravinářské pavilony patří každý rok mezi nejnavštěvovanější. Také v loňském roce byl podle průzkumu mezi návštěvníky pavilon T s prezentacemi Regionálních potravin vysoce hodnocen a těšil se obrovskému zájmu, který opět výrazně přesáhl očekávání vystavovatelů.

ATRAKTIVITY LETOŠNÍHO ROČNÍKU
První jihočská Angus show
Výstava je naplněna ve všech oborech zemědělsko-potravinářského sektoru. Na agrosalonu mohou návštěvníci zhlédnout především na volných plochách širokou nabídku zemědělské techniky jako např. traktory, kombajny, techniku pro sklizeň píce, postřikovače, secí stroje, čističky, dopravníky, šrotovníky, mačkací stroje, dojící a chladící zařízení, komunální a lesnickou techniku, přepravníky balíků a zvířat, obraceče a shrnovače píce, mulčovače aj. Na vysoké úrovni je zastoupena technika pro živočišnou výrobu, složkou výstavy jsou i osivářské a krmivářské firmy. Významná je široká oblast služeb pro zemědělství včetně účasti rozšiřujícího se spektra finančních institucí.

Tradičně budou na Zemi živitelce ke zhlédnutí expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Za návštěvu stojí pavilony R1 a R3 s prezentacemi myslivosti, lovectví, rybářství, zbraní a střeliva, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení, obuvi a optiky.
Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, plemenných krav, koní, beranů, ovcí, koz a národních plemen drůbeže na předvadišti v severní části areálu. Letos jsou obohacené o novinku – První jihočeskou Angus show, speciální výstavu masného skotu plemene Aberdeen Angus včetně soutěže, předvádění a hodnocení zvířat.

Neodmyslitelnou součástí výstavy Země živitelka se stala v posledních letech prezentace rozvoje venkova. Také letos bude připravena rozsáhlá expozice českého venkova a prezentace činnosti a přínosu k rozvoji života na venkově Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova ČR, Agrární komory ČR a Národní sítě venkovských komunitních škol pod patronací Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Celostátní sítě pro venkov. Letošního ročníku se opět účastní i Národná sieť rozvoja vidieka SR, Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín a Asociace regionálních značek a regionálních produktů.
Posláním NS MAS ČR je realizace programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšení kvality života na venkově ve spolupráci s vládními institucemi, úřady, organizacemi, relevantními subjekty a místními akčními skupinami nejen u nás, ale i v zemích Evropské unie. Venkov v současné době zahrnuje cca 60% populace ČR a 95% plochy ČR.
Celodenní program s lidovou muzikou v Pavilonu venkova Z a na plochách 506 a 507 tak vytvoří pozitivní obraz života na českém, moravském a slovenském venkově a ukáže možnosti jeho prosperity.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA DRUŽSTEVNICTVÍ
Výstava Země živitelka se také v letošním Mezinárodním roce družstev 2012 stane významným partnerem českého družstevnictví, které v co nejširším rozsahu využije tuto příležitost k posílení svého postavení jak v rámci podnikatelského sektoru, tak i v celé společnosti.
Mezinárodní výstava družstevnictví jako součást agrosalonu přináší aktuální informace o výrobním a spotřebním družstevnictví, podnikání zemědělských, výrobních a odbytových družstev a prezentace úspěšných družstevních podniků s širokým sortimentem kvalitních výrobků.


.DOPROVODNÝ PROGRAM - výběr
Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých oborových dnů:

Čtvrtek 30. 8. 2012 Den českých pekařů a cukrářů
Pátek 31. 8. 2012 Den českého venkova, Družstevní den
Sobota 1. 9. 2012 NÁRODNÍ DOŽÍNKY ČR za účasti významných hostů
Den myslivosti
Neděle 2. 9. 2012 Den zdraví
Pondělí 3. 9. 2012 Den Aberdeen Anguse
Úterý 4. 9. 2012 Den potravin

V rámci jednotlivých oborových dnů je připravena celá řada seminářů, konferencí, přednášek a diskusních fór na aktuální témata, které budou probíhat v rámci odborného doprovodného programu výstavy v pavilonech Z – 1. patro a R2, např.:
Odborný seminář Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů s výstavkou dožínkových koláčů, semináře„Pozemkové úpravy, šance venkova v následujícím programovém období“, 5. ročník mezinárodního semináře „Moderní technologie v zemědělství“, „Den společnosti Agroteam“, „Český a regionální výrobek na českém trhu“, „Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj“, „Honitba snadno a rychle“ nebo diskusní fórum „Ovoce 2012“.
Na jejich přípravě se podílely Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární komora ČR, Družstevní asociace a další. Pořadatelé většiny těchto seminářů fungují po celou dobu výstavy i jako odborná bezplatná poradenství v rámci svých expozic, které pak návštěvníci podle svých zájmů a potřeb mohou využít.
Součástí odborného doprovodného programu je pod odbornou garancí MZe soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené exponáty z rostlinné a živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Oceněným exponátům může navíc soutěžní porota udělit zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro ochranu životního prostředí „Zlatý klas s kytičkou“. Nejvíce přihlášek očekáváme opět od potravinářů.
Při zahájení výstavy proběhne v Pivovarské zahradě předání řady ocenění z rukou ministra zemědělství:
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2012
- Slavnostní předání certifikátu národní znašky kvality KLASA, garantováno SZIF
- Slavnostní předání certifikátu „Český výrobek“, garantováno Potravinářskou komorou ČR

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM - výběr
Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program na několika scénách.
Novinkou v něm bude v rámci Národních dožínek finále 20. ročníku nejstarší a nejvýznamnější soutěže malých dechových orchestrů v ČR Zlatá křídlovka 2012.
V Pivovarské zahradě budou vyhrávat především dechové kapely, zábavné hudební bloky čekají na návštěvníky v Letním amfiteátru a hudební programy s atmosférou českého, moravského a slovenského venkova si připravily Místní akční skupiny v Pavilonu venkova Z a na plochách 506 a 507. Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky. Pro ně je připravena aktivní zábava v Dětském koutku.

Kdo si nechce nechat ujít předávání dožínkových věnců za účasti nejvyšších státních, osobností a významných hostů, může přijít do Českých Budějovic na výstaviště v sobotu 1. 9. 2012 na Národní dožínky, pořádané Agrární komorou ČR.

Mapka agrosalonu Země živitelka 2012 - ke stažení

Doprovodný odborný program Země živitelky 2012 - ke stažení

http://www.vcb.cz

verze pro tisk >

Další články:

- STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

Realizace 2015

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}