strechy praha 2020

it-sa
ILA

arteo_cz

Vše, co potřebujete vědět k návštěvě veletrhu FOR ARCH

Vše, co potřebujete vědět k návštěvě veletrhu FOR ARCH

Není pochyb o tom, že FOR ARCH je tím správným místem pro všechny kutily, řemeslníky, architekty a hlavně pro ty, kteří se chystají rekonstruovat či stavět. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH ...

Zvýhodněná cena výstavní plochy na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy 2020 platí do 30. září

Zvýhodněná cena výstavní plochy na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy 2020 platí do 30. září

Od 31. března do 4. dubna 2020 proběhne na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO. Souběžně s ním proběhnou Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Vele ...

MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvníkům opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí více ...

avf

VISION 2020

zpět

SOVA ČR podporuje nové trendy ve veletržnictví

Publikováno: 3.7.2013 00:00

Autor: EuroExpo

SOVA ČR podporuje nové trendy ve veletržnictví

Rozhovor se staronovým předsedou Společenstva organizátorů veletrhů a výstav České republiky (SOVA ČR), PhDr. Janem Novotným, o současné situaci ve veletržníctví, cílech a úkolech SOVA, trendech a vývoji, regionálním výstavnictví a dalších tématech.

Jak vnímáte veletržní sdružení jako člověk, který je už pár let u kormidla? Kam vlastně loď s názvem SOVA ČR doplula?

Je fakt, že SOVA má už sedmnáctiletou historii – a zejména po roce 2000, kdy došlo ke spojení s Pražským veletržním a výstavním společenstvem, je u nás jedinou asociací zaměřenou na zájmy veletržního průmyslu. Naše činnost se v zásadě orientuje dvěma hlavními směry - na jedné straně na propagaci veletrhů a prosazování zájmů a potřeb oboru a současně i vystavovatelů – v tomto směru velice úzce spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou ČR i Svazem průmyslu a dopravy a dalšími institucemi, a na straně druhé i na podporu nových trendů ve veletržnictví s ohledem na světový vývoj. Iniciujeme výměnu zkušeností, nápadů a námětů mezi firmami a lidmi působícími v téhle branži. Významnou součástí naší činnosti je každoroční zpracování Analýzy veletržního průmyslu – je to jediný objektivizovaný zdroj komplexních informací o dění v oblasti veletrhů, o růstu i opačných výsledcích celého odvětví.
Vím, že vždycky lze dosáhnout více, ale jako úspěch třeba hodnotím, že SOVA se stala neopomíjeným konzultačním místem při určování státní politiky podpory exportu, že vždy, když se hovoří v médiích o veletrzích, nesmí SOVA se svými názory chybět, že kromě Veletrhů Brno a Terinvestu sdružujeme všechny hlavní organizátory veletrhů a majitele či správce areálů u nás. BVV nejsou členy SOVA něco málo přes rok – a zatím není nijak patrné, že by to nějak prospělo jim ani firmám, které na veletrhy chodí. SOVA je tu stále a dokonce jí přibývají členové – jen za poslední rok jsme přijali tři nové subjekty.

Jaká bude dle vašeho názoru budoucnost veletržního průmyslu?
Můj pohled je už řadu let konstantní. Jsem prostě přesvědčen, že veletrhy přes mnohé obtíže jsou a budou logickou a samozřejmou součástí marketingové komunikace. Ovšem, a to je podstatné, zapláče nad výsledkem každý, kdo by chtěl, jen třeba z roku na rok, opakovat již učiněné. U organizátorů veletrhů to platí dvojnásob. Vývoj ve společnosti i ve sféře hospodářství je tak překotný, že reagovat je prostě třeba každodenně.Tvrdím, že veletržnictví kopíruje ekonomickou situaci země i jednotlivých odvětví, to je konec konců logické. Ovšem je na nás, abychom dokázali na nové trendy – a je jich nemálo, pružně reagovat. Situace je navíc odlišná, mnohdy diametrálně, v jednotlivých oborech či odvětvích. Ukazuje se třeba, že namísto megalomanských projektů v některých oborech spíše zaujmou drobnější, úzce zaměřené a jasně vyprofilované veletrhy, že doprovodné programy mají svoji důležitost, ale nejsou všespasitelné, že nerozhodneme-li se hned zpočátku pro jasné vymezení akce, buď na B2B anebo B2C, nemusí to dopadnout dobře, že bez dokonalé a podrobné analýzy trhu a jeho potřeb a se současným zohledněním všech, i mezinárodních, souvislostí se může i sebelépe připravený projekt zhroutit.
To ovšem platí i o zavedených veletrzích. Bez kontinuálně sledovaného vývoje a reagování na sebemenší náznaky trendů a změn může snadno zůstat organizátor i jeho veletrh na vedlejší koleji. Aby ale bylo jasno, nijak si neosobuji jakési všeznalectví, chyby děláme všichni, jde jen o to, aby byly co nejmenší a nejméně patrné.
Takže – ne že jen věřím, jsem opravdu přesvědčen, že veletrhy mají „své místo na slunci“ i v dalších letech. Jen si musíme být vědomi, že ta práce je den ode dne těžší a nesnese pohodlnost a nenaslouchání signálům z okolí.

A jakou úlohu může sehrát SOVA? Někdo vyslovil názor, že by měla mít úlohu pouze reprezentační, ale nezdá se vám to přece jen málo málo?

Souhlasím i nesouhlasím. SOVA musí reprezentovat obor, musí umět na institucializované platformě hájit zájmy této sféry podnikání. Ne pro sebe a své členy,
ale pro vystavovatele, kteří si uvědomují a mnozí k tomu opětovně znovu přicházejí, že setkávání „face to face“, které je hlavním atributem veletržní prezentace, je i v dnešním světě nezbytné. A je vždy lepší, účinnější i údernější, jestliže za obor nehovoří jednotlivé firmy, ale je reprezentující asociace – má to pochopitelně větší váhu.
Ovšem, to by bylo opravdu málo. SOVA proto může a dokonce musí, a to v daleko větší míře než dosud, umět přenášet poznatky a zkušenosti z alespoň evropské scény a naší republiky k jednotlivým členům a v určitém horizontu nedaleké budoucnosti umět objektivně směřovat jejich profesionální snažení. Kromě toho je tu ovšem celá řada konkrétních úkolů – za hodně špatnou považujeme například praxi městských částí, nejen v Praze, doslova nás obírat o část vstupného – přitom veletrhy přivádějí do místa svého konání neuvěřitelný počet lidí, kteří mnohdy fungují jako turisté a přinášejí městům nemalé zisky. Nelíbí se nám také, že se věnují prostředky třeba na podporu propagace kongresové turistiky a veletrhy jako by se ve stejných městech nekonaly. Přitom soukromé subjekty jsou na té i druhé straně – jde přece, nebo mělo by jít, o to, že oba obory dokážou přivést do republiky a měst zahraniční návštěvníky! Chceme na druhém pólu třeba účinně posazovat zvýšení státní podpory tzv. incomingovým misím, tedy dotovanému zvaní zahraničních odborníků a novinářů na významné veletrhy v ČR s velkou mezinárodní účastí. Dalším významným prvkem je třeba podpora regionálnímu výstavnictví.

Jakou by mohla SOVA sehrát roli v rámci Hospodářské komory, ale i mezi ostatními profesními společenstvy?

To přesně navazuje na předcházející odpověď. Valná většina našich členů se intenzívně zabývá právě regionálním výstavnictvím. A já už dlouhá léta tvrdím, že měřítkem pro to, co je či není regionální, není místo konání. Celá řada pražských či brněnských veletrhů je spíše regionální a naopak si nikdo nedovolí tvrdit třeba o Zemi živitelce, že má jen regionální působnost jen proto, že se koná v Českých Budějovicích. Regionální výstavnictví je prostě fenoménem – vedeme na toto téma, o jeho podpoře, jednání na Hospodářské komoře, ale zahajujeme kontakty i s Asociací krajů ČR. Myslím, že právě zde máme velice široký prostor pro spolupráci. A pokud jde o společenstva fungující, stejně jako my, na půdě Hospodářské komory, zde to platí snad dvojnásob…

Přemýšlíte v rámci SOVA o možnosti nabídnout alespoň pozorovatelské členství zástupcům zahraničních veletržních správ?

Ale ano, už před rokem jsme takovouto možnost včlenili do našich stanov. Proběhla první jednání, snad tím prvním členem – pozorovatelem, bude jedno slovenské výstaviště, ale rozšířit záběr i na zastoupení zahraničních veletrhů? Proč vlastně ne?

A nakonec, nestálo by zato, místo Osobnosti roku vyhlašovat osobnost veletržního průmyslu a nezapomenout také na "staré kozáky"?

Opět musím souhlasit. V našem oboru je opravdu celá řada zajímavých lidí, kteří již sice mají svoji profesionální kariéru za sebou, ale jejichž pečeť je i v současnosti stále patrná. Chci na toto téma hovořit na předsednictvu SOVA a pevně věřím, že už při příštím vyhlašování Osobnosti bude tento náhled více, než vzat v úvahu. Svůj vlastní tip z výstaviště jen nedaleko Prahy už vlastně mám…

Rozhovor připravil PhDr. Václav Janda - redakce Euroexpo

verze pro tisk >

Další články:

- Vše, co potřebujete vědět k návštěvě veletrhu FOR ARCH

- Zvýhodněná cena výstavní plochy na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy 2020 platí do 30. září

- MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

- Festival Life! 2019 na brněnském výstavišti

- INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA – Velkolepé spojení veletrhů krásy

- Zájezd na mezinárodní veletrh IT SECURITY, it-sa 2019

- FOR ARCH 2019 – mezinárodní stavební veletrh

- Mezinárodnímu veletrhu it security - it-sa 2019

- Veletrh FachPack se nezadržitelně blíží

- Co přinášejí veletrhy Marketing Mix?

- Největší světový veletrh obytných vozů a karavanů v Düsseldorfu

- Komfort znamená mít teplo i chlad. Účinná řešení ukáže FOR ARCH!

- Letní Flora Olomouc okouzlila přes 20 000 návštěvníků expozicí Česká krajina

- Veletrh hodinek a šperků HODINY A KLENOTY

- Veletrh dekorací, doplňků a dárků FOR DECOR & HOME

- Analýza českého veletržního a výstavního trhu za rok 2018

- MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

- Shift AUTOMOTIVE: kongres zaměřený na budoucnost řízení v rámci veletrhu IFA Berlin

- Veletrh FachPack slaví čtyřicátiny!

- Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0 tak, jako ještě nikdy

Asia FL

Copyright ©2009-2019: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}