LEARNTEC

Sensor+test
Eunique

AMB 2020

Příští ročník mezinárodního veletrhu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA se uskuteční až v roce 2022.

Příští ročník mezinárodního veletrhu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA se uskuteční až v roce 2022.

Na základě dopadu pandemie koronaviru na světové hospodářství a na základě ankety, která byla provedena mezi vystavovateli i návštěvníky, pořadatel veletrhu CHILLVENTA rozhodl, že by nebylo možné uspo ...

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

Změna hal, zkrácení délky na dva dny a digitální komponenty akce: to je odpověď BUS2BUS na následky koronakrize, se kterou se musí autobusová branže také vypořádat. BUS2BUS se bude v příštím roce kona ...

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

S radostí se šíří nejnovější zprávy, že se od 1. 9. 2020 mohou v Bavorsku opět konat veletrhy, a to právě čtyři měsíce před zahájením mezinárodního veletrhu zahradní a krajinářské tvorby, stavby dětsk ...

Veletržní společnost Karlsruhe

urbis 2020

zpět

FachPack 2013: Prevence prostřednictvím jištění jakosti

Publikováno: 15.8.2013 21:05

Autor: Norimberské veletrhy

FachPack 2013: Prevence prostřednictvím jištění jakosti

Kolem 1 500 podniků obalového průmyslu si už láme hlavu: Čím tentokrát překvapíme cca 37 000 návštěvníků norimberského veletrhu FachPack? Budou naše nové a zdokonalené produkty dokončené včas před zahájením veletrhu, v úterý 24. září? Inovace se očekávají v celém procesním řetězci balení, to znamená ve všech čtyřech segmentech veletrhu FachPack: obaly, technika, zušlechťování, logistika. A inovacemi bude samozřejmě sršet zvlášť společný stánek v hale 9, sdružující přibližně 20 mladých, inovativních podniků.

Jedním z témat ovládajících obalový průmysl je bezpečnost potravin. Skandál s koňským masem na začátku roku rozproudil diskusi o značení, zpětné sledovatelnosti a logistice. Stahování zboží kvůli výskytu cizích těles je další pohroma, které by se zpracovatelé určitě měli vyvyrovat – jde přece o jejich image. Jištění kvality je proto rovněž součástí agendy. Výrobce obalových prostředků navíc zaměstnává migrace, jejímž vlivem může utrpět kvalita produktů.

Obaly: Udržitelné systémy s průzorem
U obalových materiálů stojí v popředí ochrana baleného výrobku, protože v potravinách je vázáno více zdrojů než v obalech. Ztráty na výrobcích způsobují vyšší emise CO2 než ty, které se mohou ušetřit menší spotřebou obalového materiálu. Proto je snižování spotřeby materiálu nebo jeho nahrazování vždy spojeno s optimalizací vlastností. Cílem je vyvinout obalové systémy na biologickém základě, inteligentní, trvale udržitelné. První obaly s krycí fólií v kombinaci papír-plast opatřené okénkem se již používají pro sýry a uzeniny. V místě okénkového výřezu může být papírová vrstva z kombinovaného materiálu odstraněna pomocí laseru. To umožňuje výřezy všech žádaných tvarů, aniž by se musely používat speciální nástroje, protože Lasercut se dá jednoduše naprogramovat. Vzhled a haptické vlastnosti odpovídají papíru. Funkčnost u bariérových vlastností, průchodnost na strojích, tuhost a potiskovatelnost jsou dány. Kombinovaný obal šetří fosilní suroviny a skýtá nový rozlišovací potenciál v místě prodeje – POS. Individuálně řešené tvary okénka umožňují pohled na výrobek.

MAP (modified atmosphere packaging – balení v modifikované atmosféře) dobře chrání potraviny, je spotřebitelsky přátelské a obaly jsou většinou znovuuzavíratelné, i když je tu ještě určitý problém s vyváženosti síly potřebné k odtrhnutí a přitisknutí fólie. Obaly skýtají dobrou bariéru chránící před plyny, párou, světlem a aromaty, mají aktivní vlastnosti jako scavenger kyslíku, regulaci vlhkosti nebo ochranu před UV zářením. Aktivní látky pro antimikrobiální úpravu obalů jako stříbro nebo nanostříbro jsou sporné. Mohly by migrovat do produktu a navíc ničí zárodky jenom ve vhlkých produktech. Při chladírenských teplotách je jejich působení velmi zpomalené. Konsorcium sdružující výzkumné ústavy, jeden chemický koncern, masozpracující podniky a výrobce obalových systémů pracuje na projektu „Safe-Pack“ – plastovém materiálu, který ničí bakterie na ryze fyzikálním principu. Díky tomu se nepřidává žádná účinná látka, která by mohla přecházet do obsahu. Tím se výrazně prodlužuje trvanlinost čerstvých masných výrobků. Ještě však nějakou dobu potrvá, než bude tento nový obalový materiál použitelný v praxi, protože ještě musí projít potravinářsko-právními schvalovacími procesy.

V celé řadě potravinářských obalů jsou obsažena lepidla. Spektrum jejich použití sahá od skládací krabice přes etikety až po fóliové obaly. Ostré omáčky, potraviny obsahující ocet nebo jiné kyselé látky kladou vysoké nároky na pružné obaly. Obsažené agresivní látky napadají obaly, včetně lepidel, jimiž jsou fólie kašírovány. Nová kašírovací lepidla s vysokým podílem tuhých částic vystačí s menším množstvím rozpouštědel a potlačují tento nežádoucí efekt. To šetří náklady na materiál a snižuje spotřebu energie, protože vystačí také s menším výkonem sušiček. Další výhoda těchto lepidlových systémů: Použité aditivum na zlepšení přilnavosti již neucpává nanášecí kalíšky rastrového válce. Tak se zabrání jevu zvanému „cell blocking“ a lépe se udržuje konstantní množství během celého nanášení.

Technika: Automatická konečná kontrola – rentgenový pohled je žádaný
Výrobci strojů vyvinuli celou řadu inspekčních systémů, které mohou být integrovány také jako moduly do stávajících zařízení. Některé plní vedle detekce cizích těles i další úkoly jako vážení, verifikaci značení nebo kontrolu těsnosti obalů. Obaly MAP pro masné výrobky a uzeniny, sýr nebo polotovary se používají stále častěji, v neposlední řadě kvůli trendu většího pohodlí. Zkušební systémy s modulární konstrukcí doplňují zařízení FFS (tvarování, plnění, zavírání) a zajišťují spolehlivou automatickou kontrolu se zřetelem na nezávadné svary, čitelné a správné etikety a cizí tělesa. Multisenzorické kontrolní jednotky mohou podle potřeb uživatele provádět optickou nebo mechanickou kontrolu, nebo také kombinovanou opticko-mechanickou kontrolu obalů. K rozšířeným funkcím patří jednoduché sestavování konfigurací balení na obrazovce, které po změně formátu nebo sortimentu umožňuje rychlou dostupnost kontrolních parametrů pro další produkt.

Při konečné kontrole na chybné produkty nebo cizí tělesa se stále více prosazuje rentgenová technologie. Tyto přístroje pracují s velmi nízkými rentgenovými výkony v rozsahu 50 nebo 80 KV a jsou podle odpovídající směrnice EU schváleny pro kontrolování potravin. Rentgenové systémy mají oproti detektorům kovů tu výhodu, že bez problémů systémem projdou i materiály povrstvené hliníkem nebo metalizované fólie. Navíc detekují také plastové díly, kosti, úlomky skla a jiná cizí tělesa, která se mohou během zpracování dostat do produktu. Aniž by se muselo měnit nastavení přístroje, mohou být kontrolovány různé produkty a obaly současně. Produkty ležící napříč nebo posunutě nevyvolávají hlášení chyb. Je dokonce možné kontrolovat paralelně běžící výrobní linky současně. Jako separovací systém na vyřazování chybných produktů přicházejí v úvahu pushery nebo foukací trysky s uzavíratelným sběrným boxem. Průchozí rychlost a zpracování obrazu pro dokumentaci jsou přizpůsobeny výkonům zařízení.

Aby byl obslužný personál chráněn před rozptýleným zářením, jsou rentgenové inspekční systémy zpravidla na obou stranách vybaveny olověnou záclonou. To však může vést k tomu, že velmi lehké obaly, např. hlubokotažné obaly nebo traye s uzeninami, sýrem či rybími výrobky při podávání vybočí z dráhy a způsobí zácpu na lince. Nový rentgenový inspekční systém se obejde bez olověné záclony. Místo toho stoupající pás vynáší balení na rovinu nad normální dopravní výškou, kde je podává rentgenovému skeneru. Několik odstiňovacích plechů chrání obslužný personál před eventuálně unikajícím zářením. Po rentgenování se výrobky zase pod odstiňovacími plechy spouští na normální dopravní výšku.

Zušlechťování: Pigmentové barvy bez přídavných látek
V potravinářském průmyslu vyvolalo zděšení, že mohou součásti tiskových barev pronikat obalovými materiály. Postupně se předmětem této diskuse stávají také samolepící etikety. Aby byla vyloučena migrace, aniž by se změnily přilnavé vlastnosti lepidla, byla vyvinuta vícevrstvá technologie. Lepidlo se nanáší spolu se speciální mezivrstvou. Lepidlo je schválené pro přímý kontakt s potravinami – a to u suchých, vlhkých a mastných povrchů. Přestože potisk na etiketách nepřichází do přímého styku s balenými potravinami, mohou zbytky rozpouštěděl nebo jiných chemických látek migrovat. Například kelímky na lahůdky jsou často výrobcem etiketovány, potom zasouvány do sebe a tak dodávány zpracovateli k plnění. Tak se mohou chemické látky z tiskového procesu dostat dovnitř kelímku a dál do potraviny. Záleží tedy na složení tiskových barev, které jsou přizpůsobeny danému tiskovému postupu. Ofsetová metoda využívající elektronové paprsky (Electron Beam) v tisku obalů skýtá vysokou bezpečnost potravin, protože zde nejsou obsaženy jinak běžné součásti tiskových barev. EB barvy jsou pigmentové barvy bez aditiv jako rozpouštědel, změkčovadel, fotoiniciátorů nebo složek minerálních olejů. Při tiskové metodě EB kotoučového ofsetu se součásti barvy po nanesení nevytvrzují zahříváním nebo UV paprsky, ale elektronovými paprsky. Jako metoda sušení zastudena je EB ofset proto také zvlášť šetrný k substrátu. EB barvy mohou být zpracovávány také v lícovém tisku na hotovou kombinovanou fólii nebo monofólii. Kašírování na ochranu před obtiskem barvy na kotouči není nutné.

Logistika: Transparentnost dat v dodavatelském řetězci
Zákonodárci neustále zvyšují svoje požadavky na dokumentaci výrobních dat. V potravinářskému průmyslu jsou k tomu v provozu různé stroje od různých výrobců. Proto jedna projektová skupina předních výrobců strojů, VDMA (Svaz německých výrobců strojů a zařízení) a vysokých škol definovala jednotné rozhraní pro předávání důležitých šaržových a výrobních dat z jednoho stroje na druhý. Tento standard zvaný Weihenstephaner Food Standard je konceptem pro integraci strojů nezávisle na výrobci k optimalizaci procesů v potravinářském průmyslu a umožňuje jednotný způsob evidence a vyhodnocování dat.

V dodavatelském řetězci je dokonalá transparentnost dat důležitá nejen pro stahování výrobků, záruční reklamace a zabezpečení proti padělkům, ale i pro řízení přísunu. Efektivní tok informací v rámci dodavatelského řetězce musí být zaintegrován a dán do souvislosti s fyzickým dodavatelským řetězcem, aby byly kdykoliv k dispozici relevantní informace. Každý objekt, od suroviny přes šarže až po palety, musí být zaevidovaný a sledovatelný v každé rovině. K tomu je nutné mít možnost společné sbírky dat z heterogenního IT prostředí. Racionalizovaná a standardizovaná identifikace zboží v rámci dodavatelského řetězce s využitím serializovaných etiket s datamatrix kódy pomáhá v boji proti padělkům a paralelním trhům.

Inovace vystavovatelů veletrhu FachPack a aktuální informace o propduktech jsou dostupné také na www.ask-FachPack.de. Rozšiřující informace v oblastech obalů, techniky, zušlechťování a logistiky nabízí po všechny tři dny veletrhu fórum PackBox v hale 4. Podrobnosti na: www.fachpack.de/packbox-forum

O veletrhu FachPack
S přibližně 1 500 vystavovateli a 37 000 návštěvníky patří FachPack k nejuznávanějším veletrhům obalů v Evropě. V době od 24. do 26. září 2013 bude v norimberském veletržním centru prezentovat svoji rozsáhlou nabídku v těchto oblastech: obalové materiály a prostředky, pomocné obalové prostředky, balicí stroje, etiketovací a značkovací technika, přídavné stroje a zařízení v balírenství, tisk a zušlechťování obalů, obalová logistika, služby spojené s balením a logistikou. Odborní návštěvníci z Německa a sousedních zemí přicházejí především z těchto oborů: potraviny/poživatiny, léčiva/kosmetika, chemie, tisk/papír/lepenka, služby související s balením a logistikou, plasty, automobilový a dodavatelský průmysl. V roce 2013 FachPack opět přesvědčí svou kreativní pracovní atmosférou, v níž jsou informace a osobní kontakty právě tak důležité jako řešení konkrétních technických otázek.

http://www.ask-FachPack.de

verze pro tisk >

Další články:

- Příští ročník mezinárodního veletrhu chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA se uskuteční až v roce 2022.

- BUS2BUS – Restart autobusové branže v dubnu 2021 v Berlíně

- Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány, podzimní sezónu zahájí mezinárodní veletrh GaLaBau (16. 9. - 19. 9. 2020)

- Veletrhy v Berlíně budou i v roce 2020: Přehled virtuálních událostí a kreativních řešení

- Od září se v Norimberku opět otevřou veletržní brány!

- Seznamte se s veletrhy BIOFACH World

- IFA Berlín proběhne v novém formátu!

- ILA GOES DIGITAL!

- FRUIT LOGISTICA 2021 - nové perspektivy pro globální podnikání v oblasti čerstvé produkce

- ASIA FRUIT LOGISTICA proběhne v novém termínu!

- IT-TRANS v novém termínu 1. - 3. prosince 2020

- Veletrh URBIS Smart City Fair 2020 v září ukáže, jak reagovat na aktuální a budoucí problematiku samospráv

- Přípravy veletrhu WOODTEC probíhají standardně

- Přípravy MSV pokračují dle plánu. V říjnu se na brněnském výstavišti představí budoucnost průmyslu

- Poznamenejte si již dnes do Vašeho kalendáře termín příštího ročníku mezinárodního veletrhu bio potravin BIOFACH

- Veletrhy nejsou festival nebo fotbal

- Zahradnické trhy v dřívějším termínu

- Nový termín!!! InnoTrans se bude konat od 27. do 30. dubna 2021

- SELSKÉ TRHY na Výstavišti Flora navážou na tradici olomouckých farmářských trhů

- Přípravy na letošní BrauBeviale pokračují!

it-sa

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}