strechy praha 2020

UTSEC 2020
HOLZ HANDWERK 2020

Veletržní společnost Karlsruhe

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

Beviale Family se nadále rozrůstá

Beviale Family se nadále rozrůstá

Koncem roku 2016 oznámila skupina NürnbergMesse Group spuštění globální sítě na téma výroby nápojů pod názvem Beviale Family. Již existující platforma nápojového průmyslu, veletrh BrauBeviale v německ ...

Learntec

Nürnbergmesse

zpět

V Mnichově se chystá BAU 2015

Publikováno: 1.10.2014 00:00

Autor: Messe München

V Mnichově se chystá BAU 2015

Na výstavišti v Mnichově se chystá hned na začátku příštího roku velká událost. Jubilejní 50. ročník předního mezinárodní veletrhu architektury, stavebních materiálů a systémů BAU proběhne od 19. do 24. ledna 2015. Nadcházející ročník BAU 2015 přijel do Prahy představit tiskový mluvčí veletrhu, pan Johannes Manger.

Na ploše 180 000 m² prezentuje veletrh BAU architekturu, stavební materiály a systémy pro hospodářskou a bytovou výstavbu, vybavení interiérů jak novostaveb, tak i stávající zástavby. Na veletrhu BAU 2015 bude opět vystavovat více než 2 000 vystavovatelů z přibližně 40 zemí. Očekává se, že podíl zahraničních vystavovatelů se přiblíží k 30 procentům. Co se návštěvníků týče, je naším cílem výrazně překročit hranici 230 000 návštěvníků a pokud možno nadále navyšovat podíl zahraničních hostů.

Záměr veletrhu BAU
Na čem je vybudována značka kvality veletrhu BAU? Charakteristickými rysy jsou kvalita, mezinárodní charakter, inovační principy a přístup veletrhu orientovaný na jednotlivá řešení. A co je důležité: Veletrh BAU je obchodní platformou, vystavovatelé i návštěvníci se chtějí stát obchodními partnery. Často se zde hovoří o zcela konkrétních projektech, mnozí návštěvníci s sebou přináší hotové stavební plány, popř. plány objektů a hledají vhodné technologie nebo materiály pro své projekty.

Kvalita vztahuje jak na vystavovatele, tak i na návštěvníky. Na veletrhu BAU se setkávají všichni, kteří pracují na rozhodujících a odpovědných pozicích v oblasti plánování, stavebnictví a designu, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.
Veletrh BAU se vyznačuje vysokou mezinárodní účastí. Účastní se ho odborná veřejnost nejen z Evropy, ale ze všech koutů světa.

Průmyslová odvětví berou roli veletrhu BAU jako motor inovací. Směřují své inovace, výzkum a vývoj na veletrh BAU. Veletrh BAU se na o/látku zabývá novými tématy, která si žádá trh. Přitom se veletrh BAU vždy orientuje na konkrétní řešení. Spoluprací mezi jednotlivými profesemi podporuje veletrh součinnost mezi jednotlivými řemesly, stejně tak jako spolupráci průmyslu a řemesel.

Vývoj účasti vystavovatelů
Od roku 2005 je veletrh BAU trvale vyprodán. Poptávka je výrazně vyšší než plocha dostupných pavilónů (180 000 m²). Proto si vedeme pořadník, ve kterém evidujeme více než 400 společností. Samozřejmě při plánování podnikáme vše pro to, abychom co možná nejlépe uspokojili poptávku po výstavních plochách a tím k nám přivedli co nejvíce vystavovatelů, zejména ze zahraničí.

V roce 2013 dosáhl veletrh BAU nového rekordu s počtem 2.060 vystavovatelů, a co je obzvlášť potěšující, také mezinárodní účast byla tak vysoká, jako nikdy předtím. Zúčastnilo se 572 vystavovatelů ze zahraničí, což představuje 27% podíl. Celkem zde vystavovalo 41 zástupců různých zemí.

Vývoj účasti návštěvníků
Mimořádně příznivý vývoj zaznamenal v posledních letech i počet návštěvníků. Novému rekordu počtu zákazníků zabránil v roce 2013 pouze brzký nástup zimy. Ale i tak zde poprvé bylo více než 60 000 zahraničních návštěvníků. Vidíme v tom potvrzení, jaké jméno si mezitím veletrh BAU získal na mezinárodní scéně.

Top 15 zemí, ze kterých přichází návštěvníci
Stejně jako v případě vystavovatelů, vedoucí roli hrají návštěvníci z Rakouska, Itálie a Švýcarska. Významný nárůst jsme zaznamenali u návštěvníků z Ruska (+ 982 ve srovnání s rokem 2011).

To, že veletrh BAU se právem pyšní titulem přední světový veletrh, dokazuje nárůst počtu návštěvníků z mimoevropských zemí. Více než 9.000 návštěvníků veletrhu BAU 2013 (9 194) pocházelo z mimoevropských zemí. Z Asie dorazilo o téměř 1 000 návštěvníků více než v roce 2011 (2011: 3505 návštěvníků z řad odborné veřejnosti). Také ze Severní, Latinské a Jižní Ameriky shlédlo veletrh o 500 návštěvníků více než v roce 2011 (+456).

Plán výstaviště
Půdorys veletrhu BAU 2015 zahrnuje 17 výstavních pavilónů o celkové ploše 180.000 m². Pavilony jsou členěny dle jednotlivých oblastí, a to podle stavebních materiálů, výrobků a ostatních tematických celků. Jednotlivými celky se nebudu podrobně zabývat, ty naleznete na plánku pavilónů i s vysvětlivkami.
Zmíním pouze toto: Zvláštním rysem veletrhu BAU je, že v jednom celku kombinuje všechny technologie, výrobky a stavební materiály, které se používají jak při plánování, tak i výstavbě.

Přístup, který se prolíná jednotlivými obory, činí veletrh BAU nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kteří se podílejí na plánování staveb i výstavbě samotné: investory, projektanty a architekty počínaje a řemeslníky a provozovateli budov konče.
Veletrh BAU je platformou novinek. Vystavující průmysl směřuje vývoj svých nových výrobků právě na veletrh BAU. Inovativní výrobky, je jedno, jestli se jed-ná o okna, dveře, podlahové krytiny nebo nové fasádní prvky, se představují poprvé právě zde. I to je jeden z důvodů, proč návštěvníci z řad odborné veřejnosti ze všech kontinentů každé dva roky navštěvují veletrh BAU v Mnichově.

Jak již bylo řečeno, dorazí sem stejně jako před dvěma lety přibližně 2 000 vystavovatelů. Větší počet není z kapacitních důvodů možný. Stejně jako v případě návštěvníků, vedoucí roli hrají vystavovatelé z Rakouska, Itálie a Švýcarska. Jako jediná mimoevropská země se v top 20 nyní pevně usadila Čína. Také Spojené státy a Kanada se tlačí do klubu top 20 zemí.

Klíčová témata
Pro každý veletrh BAU jsme si ve spolupráci se zástupci průmyslu stanovili ně-kolik klíčových témat. Nacházíme je v různých formách u většiny vystavovatelů a odráží se také na jednotlivých fórech a expozicích. Pro veletrh BAU 2015 jsme definovali tři hlavní témata.

Inteligentní urbanizace
Již v roce 2025 budou dvě třetiny světové populace bydlet ve městech. Jejich plánování, výstavba a provoz jsou pro všechny zúčastněné obrovskou výzvou, kterou jsou schopni vyřešit projektanti, architekti, technici a řemeslníci pouze společnými silami. V kterém bodě na cestě k městu budoucnosti se nacházíme a jaké projektové a technické možnosti již existují, tím se zabývá právě toto téma.

Člověk a budova
Více než 80 procent své pracovní doby stráví Středoevropané v uzavřených místnostech. Jsou podmínky v místnostech ideální, mají prokazatelně pozitivní vliv na výkonnost lidí, kteří zde pracují? Toto téma se zabývá v praxi použitelnými technologiemi určenými lidem pracujícím v místnostech a budovách: od inovativních větracích systémů až po vzájemně sladěné řídící a optimalizační zařízení.

Energetická účinnost a účinnost zdrojů
Další využívání energií a zdrojů je jedním z hlavních témat budoucnosti vůbec. Sektor stavebnictví zde může hrát významnou roli: například využití ekologických stavebních materiálů, inovativní technologie pro recyklaci materiálů nebo inteligentní softwarové nástroje pro projektování energeticky účinných budov. Rozvoj vzájemně koordinovaných fasádních konceptů a efektivních modelů do-dávky energií pro jednotlivé budovy a celá sídliště je nezbytným krokem pro budoucnost městské výstavby.

Struktura návštěvníků
Nabídka veletrhu BAU zastřešující jednotlivé obory přitahuje návštěvníky ze všech oblastí plánování, projektování a výstavby. Výstavba a dokončovací úpravy staveb se svými 36 % návštěvníků podílí největší měrou na veletrhu BAU. Tradičně velmi silně je zastoupen obchod se stavebními/jinými materiály s podílem 32 %. V posledních několika letech rapidně vzrostl počet projektantů, architektů a sta-vebních inženýrů. Ten zatím činí 27 % všech návštěvníků. Tři procenta návštěvníků veletrhu BAU přichází ze sektoru bydlení a realit, 2 % z výzkumu a vysokých škol.

Podíl projektantů na návštěvnosti veletrhu
Pro projektanty, architekty a stavební inženýři z celého světa je veletrh BAU informační a komunikační platformou číslo 1. Celosvětově neexistuje žádná jiná událost, na které by byla tato skupina tak početně a prominentně zastoupena. Veletrh BAU navštívilo v roce 2013 více než 60 000 návštěvníků z architektonických a projektových kanceláří.
V průběhu osmi let jsme byli schopni podíl projektantů z řad návštěvníků více než zdvojnásobit. V roce 2013 dosáhl s počtem více než 62 000 již popáté za sebou této úctyhodné rekordní hodnoty. S tímto enormním ohodnocením z řad projektantů a architektů má veletrh BAU absolutně jedinečné postavení.

Architects´ Darling
Jak vysoké renomé v architektuře si veletrh získal, je vidět na každoročním udělování ocenění Architects´ Darling. V listopadu loňského roku byl již podruhé za sebou veletrh BAU zvolen německými architekty za jejich nejoblíbenější odborný veletrh a poctěn prestižní cenou Arcitects’ Darling® Award.
Ocenění vychází z největšího průzkumu německých architektů. Celkem asi 2 000 architektů a projektantů vybírá své favority z více než 200 výrobců a zna ček v oblasti stavebnictví. Ceněná soška Fénixe z masivního bronzu byla udělena v 24 kategoriích, již podruhé jí byl oceněn nejoblíbenější odborný veletrh.

http://www.bau-muenchen.com

Oficiální české zastoupení mnichovských veletrhů

verze pro tisk >

Další články:

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

- Veletrh Bautec spustil předprodej vstupenek

motocykl roku 2020

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}