arteo_cz

LASYS 2020
fachPack

Veletržní společnost Karlsruhe

HOLZ-HANDWERK 2020 s rozšířeným doprovodným programem

HOLZ-HANDWERK 2020 s rozšířeným doprovodným programem

Za necelé tři týdny otevře veletrh HOLZ-HANDWERK své brány u příležitosti jedinečné edice. Už podvacáté se uskuteční evropský veletrh strojních technologií a potřeb pro výrobu v sekundární úpravě a zp ...

 

interbad 2020 - sleva na výstavní plochu jen do konce února

interbad 2020 – nový koncept hal

Cestovatelský festival Kolem světa

Cestovatelský festival Kolem světa

Procestujte celý svět během dvou dnů!

VIVANESS

motosalon 2020

zpět

Špičkové metalurgické veletrhy v Düsseldorfu

Publikováno: 31.5.2015 17:02

Autor: Messe Düsseldorf

Špičkové metalurgické veletrhy v Düsseldorfu

Kvarteto metalurgických veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST má na dohled cílovou rovinku a rýsuje se, že tato akce konající se od 16. do 20. června 2015 bude moci opět podat kompletní obraz mezinárodního trhu.

Stav přihlášek je vynikající, a navzdory některým fúzím několika velkých společností lze počítat s podobnou velikostí a kvalitou těchto čtyř veletrhů jako před čtyřmi roky, řekl při svém vystoupení na tiskové konferenci Friedrich-George Kehrer, ředitel společnosti Messe Düsseldorf.

Všechny čtyři veletrhy jsou předními akcemi svých oborů, a to v nejvyšším mezinárodním měřítku. Soustřeďují se na kovy a jejich komplexní, inovativní metody zpracování. V celkem 12 halách düsseldorfského výstaviště představí téměř 2000 vystavovatelů nejnovější technologie a inovace budoucnosti. Výsledky vývoje směřující k šetření energiemi a zdroji udávají tón při kampani „ecoMetals“ společnosti Messe Düsseldorf, jíž se účastní přední mezinárodní společnosti tohoto oboru.

Že tato koncepce je odbornými návštěvníky přijímána velice dobře, ukazuji návštěvnické průzkumy provedené během posledních veletrhů. Téměř 80 tisíc odborníků přisuzovalo těmto high-tech veletrhům nejvyšší úroveň. Stejnou měrou to platí i pro samotné návštěvníky, protože i zde se projevila vynikající kompetence: 80 procent všech zájemců je přímo zapojeno do rozhodovacích procesů ve svých podnicích. Schovávat se nemusí ani mezinárodnost komplexu „Bright World of Metals“: 54 procent návštěvníků přijelo do Düsseldorfu z Evropy a zámoří, důležitá indicie pro celosvětovou akceptanci veletrhů jako světové jedničky. Návštěva veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST se v daných oborech považuje za povinnost, protože odborníci jsou se svou návštěvou a dosaženými cíli navýsost spokojení. Extrémně vysokou hodnotou 97 procent udělili odborní návštěvníci veletržnímu kvartetu téměř jednotně nejlepší známky. Přitom jednak chválili dobré synergické efekty mezi čtyřmi souběžnými veletrhy, jednak se jim líbila také samostatnost každé jednotlivé akce, která velmi přispívá k úspěšnému plánování návštěvy veletrhů.

V roce 2015 se skvěle obsazený komplex „Bright World of Metals“ prezentuje od 16. do 20. června v halách 3 až 17 düsseldorfského výstaviště a je tak highlightem investičních veletrhů tohoto roku. Největší akcí metalurgického veletržního komplexu je tradičně veletrh GIFA, který přes svůj věk téměř 60 let ještě zdaleka nepůsobí obstarožně. Ve svých halách 10 až 13 a 15 až 17 je tentokrát díky názorným piktogramům ještě jasněji strukturovaný. Snadno srozumitelné symboly ukazují ještě názorněji cestu k jednotlivým oborům nabídky (viz také vlevo dole na plánku hal). Tak se například veletrh GIFA nyní dělí na tlakové lití a periferní zařízení v hale 11, vtokovou techniku v hale 12, slévárenskou chemii rovněž v hale 12, a nakonec výrobu modelů, forem a jader spolu se slévárenskými stroji a zařízeními v halách 15 až 17.

1956: Start komplexu „Bright World of Metals“: veletrh GIFA

Dokonce v tradičním veletržním městě Düsseldorf jsou veletrhy s téměř šedesátiletou historií vzácností. V jedné řadě s veletrhy drupa, K a interpack stojí také GIFA jako nejstarší akce veletržního kvarteta. Již v roce 1956 názorně demonstroval výkonnost slévárenského oboru a stal se brzo absolutním highlightem düsseldorfského veletržního programu. Dnes se na veletrhu GIFA prezentuje přibližně 780 společností z celého světa. Se svým „Technical Forum“ a meeting pointem „GIFA Treff“ je tento veletrh pro téměř 49 tisíc odborných návštěvníků nejen technologickým kontraktačním fórem a eventem, nýbrž i vysoce kvalitní přednáškovou a konferenční událostí. Hovoří se zde o nejnovějších technických inovacích, které se z výzkumu mají přenést přímo do praxe.

Paleta nabídky veletrhu GIFA zahrnuje kompletní trh slévárenských strojů a zařízení, strojů na tlakové lití a tavírenský provoz. Kromě těchto technologií však na veletrhu GIFA hraje významnou roli i měřicí a zkušební technika spolu s komplexním oborem ekologie a likvidace odpadů.

Během téměř 60 let na veletržním trhu vykazuje GIFA soustavný nárůst počtů svých vystavovatelů. Přitom byl již v r. 1956 „těžkou váhou“ v düsseldorfském programu veletrhů, když odstartoval s 428 vystavovateli, téměř 18.400 čtverečními metry plochy a 25 tisíci návštěvníky. Tyto údaje se kontinuálně zvyšovaly, až v devadesátých letech zřetelně překročily hranici 700 vystavovatelů. Při posledním ročníku před čtyřmi lety veletrh přivítal 780 podniků, z toho 430 zahraničních. Vynikající stav přihlášek k veletrhu se již teď odráží v účasti špičkových světových hráčů tohoto oboru. Z oblasti tlakového lití se účastní mj. němečtí výrobci Bühler a Frech i italská společnost Italpresse, v oblasti slévárenství a slévárenské chemie se účastní lídři světového trhu jako např. Hüttenes-Albertus, Foseco ABB Automation, Künkel-Wagner, Heinrich-Wagner/Sinto, ASK Chemicals, rakouská společnost Fill, španělská Loramendi nebo dánská DISA.

Návštěvníci veletrhu GIFA přicházejí, jak to odpovídá nabídce vystavovatelů, většinou ze sléváren a průmyslu. Avšak také zájemci z oblasti služeb, obchodu a výzkumu i vzdělávání najdou na veletrhu GIFA širokou paletu produktů a u vystavovatelů individuální řešení pro své potřeby.

Pokaždé máme radost z toho, jak velký význam GIFA má pro mezinárodní odbornou scénu. 52 procent návštěvníků přijíždí do Düsseldorfu z evropského i mimoevropského zahraničí. Většinu 61 procent zahraničních hostů tvoří odborníci z Evropy, ale také celý asijský ekonomický prostor je s podílem 23 procent zastoupený velmi silně.

NEWCAST: od slévárenských strojů k slévárenským produktům

Veletrh NEWCAST je koncepcí úspěchů: založený v r. 2003 jako nejmladší člen komplexu „Bright World of Metals“ odstartoval ihned s celosvětovým ohlasem jak na straně vystavovatelů, tak i na straně návštěvníků. Toto se kontinuálně vyvíjelo, a dnes veletrh NEWCAST čítá mezi svými více než 370 vystavovateli zřetelně více společností ze zámoří. V návštěvnosti veletrhu NEWCAST, dosahující téměř 4000 odborných návštěvníků, činí podíl zahraničí 50,4 procent. Vedle praktické prezentace slévárenských produktů ve výstavních halách nabízí NEWCAST také přidanou hodnotu v podobě informací z oblasti výzkumu. Projekt NEWCAST Forum, určený přímé výměně informací mezi experty této branže, poskytuje zajímavý pohled do vědeckotechnického pokroku ve slévárenské technice. Kromě toho oceňuje soutěž NEWCAST Award nejinovativnější a nejkreativnější produkty tohoto oboru.

Kdo chce vidět, co všechno se na slévárenských strojích dá vyrobit, pro toho je veletrh NEWCAST tím nejlepším místem. Všechno se zde točí kolem odlévání železa i neželezných kovů. V halách 13 a 14 düsseldorfského výstaviště však také vystavují obchodní a logistické společnosti i poskytovatelé služeb. K lídrům trhu, kteří se na veletrhu NEWCAST prezentují, patří mj. německé společnosti Georg Fischer Automotive, Claas Guss, KSM Castings, Gießerei Heunisch a Finoba Automotive.

Zákazníky vystavovatelů veletrhu NEWCAST jsou především odborníci z průmyslu. Na prvním místě zde stojí průmysl dopravních prostředků včetně subdodavatelů, ale také zájemci z výroby strojů a zařízení a z železářského a ocelářského průmyslu patří k cílovým skupinám veletrhu NEWCAST.

S podílem 50 procent zahraničních návštěvníků patří NEWCAST k špičkovým projektům společnosti Messe Düsseldorf. Etabloval se v celosvětovém měřítku a je předním veletrhem pro slévárenské produkty. 64 procent zahraničních návštěvníků přijíždí z Evropy, 32 procent z Asie a další tři procenta z Afriky. Těmito čísly vykazuje NEWCAST pro vystavující společnosti nadmíru slibnou návštěvnickou strukturu, díky které u svých expozic mohou přivítat trhy celého světa.

Přední veletrh celého metalurgického průmyslu

Tvář veletrhu METEC charakterizují výrobci velkých průmyslových celků. Zejména zařízení na výrobu surového železa, oceli a neželezných kovů či na odlévání a tvarování oceli, stejně jako vybavení válcovacích a ocelárenských provozů se na veletrhu METEC představují vskutku působivě. K největším tahákům veletrhu METEC patří německé společnosti SMS SIEMAG, SIEMENS/MITSUBISHI, italská DANIELI nebo také čínská SINOSTEEL. Mezinárodní specializovaný metalurgický veletrh je kromě toho i komplexní platformou pro všechny metalurgické společnosti, které se angažují v oblastech ochrany životního prostředí a likvidace odpadů.

Veletrh METEC v Düsseldorfu se již 35 let pohybuje na kurzu úspěchů a již při své premiéře začal velice slibně. V r. 1979 odstartoval METEC se 330 společnostmi, koncem osmdesátých let zažil menší propad, od devadesátých let se však vyvíjí v hit. Poslední METEC v roce 2011 vytvořil s 486 zúčastněnými společnostmi nový vystavovatelský rekord, a to také co do mezinárodnosti: 298 vystavovatelů přijelo do Düsseldorfu z Evropy a zámoří a představilo zde nejnovější výsledky vývoje v oblasti metalurgie. S tímto vysokým podílem zahraničí ve výši 61,3 procent hraje METEC první ligu předních světových veletrhů a je ve svém oboru neoddiskutovatelnou jedničkou.

Toto platí pro celý světový metalurgický průmysl. Zejména pro odborníky z výroby železa a oceli, od výrobců neželezných kovů (hliníku a mědi) i z průmyslu a výroby strojů a zařízení je návštěva veletrhu METEC povinností. Před čtyřmi lety udělili tito odborníci nabídce vystavovatelů nejlepší známky: 99 procent dotazovaných odborných návštěvníků hodnotilo veletrh METEC i svou návštěvu kladně.

Mezinárodní věhlas veletrhu METEC je dobrý, a to se odráží také ve struktuře jeho odborných návštěvníků. 50 procent odborníků nepřijíždí z Německa, z toho 55 procent z Evropy a silných 25 procent z Asie, osm procent ze Severní Ameriky a sedm procent z Jižní a Střední Ameriky.

THERMPROCESS: více než čtyřicetiletá historie úspěchů

Doslova horko je na čtvrtém členu veletržního kvartetu: srdcem nabídky veletrhu THERMPROCESS jsou průmyslové pece a tepelné metody. Zde se prezentuje to nej z oboru termoprocesní techniky, prezentované světovými lídry trhu tohoto oboru v podobě britské společnosti Inductotherm a německých top-společností LOI Thermprocess, ALD Vacuum Technologies, SMS Siemag, ABP Induction, Otto Junker a Maerz Andritz.

Veletrh THERMPROCESS je po veletrhu GIFA druhým nejstarším veletrhem komplexu „Bright World of Metals“ a již čtyřicet let prvkem repertoáru společnosti Messe Düsseldorf. Také tento veletrh zaznamenal při posledním ročníku v r. 2011 s číslem 305 vystavovatelů nový rekord a vyznačuje se téměř padesátiprocentním podílem společností ze zahraničí.

Středobodem vystavujícího průmyslu je výroba strojů a zařízení spolu s celým kovodělným průmyslem. Při posledním ročníku veletrhu THERMPROCESS se podařilo mobilizovat tyto cílové skupiny návštěvníků velkou měrou. O tom se informovali především odborníci z oblasti služeb a obchodu na mezinárodním specializovaném veletrhu pro termoprocesní techniku.

Veletrh THERMPROCESS je také na straně návštěvníků velmi mezinárodní: 45 procent z 7.984 odborníků, kteří veletrh navštívili před čtyřmi roky, přijelo z evropského zahraničí a ze zámoří, s velkým podílem odborných návštěvníků z Asie, Jižní, Střední a Severní Ameriky i Afriky.

Český průmysl se hrdě hlásí

Český metalurgický a slévárenský průmysl již mnoho let využívá veletržní komplex „Bright World of Metals“ jako nejdůležitější prezentační termín pro nové technologie. Letos se tento obor představí se 14 vystavovateli na veletrhu GIFA, s pěti na METECu a s osmi podniky na NEWCASTu. S 1 113 odbornými návštěvníky (2011) patří Česká republika také k nejdůležitějším odběratelským zemím vystavujících průmyslových podniků.

Vysoce kvalitní doprovodný program komplexu „Bright World of Metals“

Vysoce kvalitní doprovodný program je pro odborného návštěvníka investičního veletrhu přímou přidanou hodnotou, a tu nabízí veletržní komplex „Bright World of Metals“ velkou měrou. Všechny čtyři akce se pyšní navýsost kvalitně obsazenými konferencemi a sympozii a poskytují tak návštěvníkům spojovací článek mezi nejnovějšími studiemi výzkumu a praktickým nasazením v zařízeních vystavovatelů i informační výhledy na techniku zítřka. Doprovodné konference a sympozia nabízí odborníkům skutečnou přidanou hodnotu k jejich návštěvě veletrhu Na veletrhu GIFA se projekt „GIFA Treff“ prezentuje jako komunikační burza a místo setkání expertů, technologická síť pro všechny slévárenské odborníky. Technical Forum, pořádané Spolkovým svazem Německého slévárenského průmyslu, je mezinárodním oborovým setkáním a platformou pro vysoce kvalitní transfer vědomostí ve všech oblastech procesní technologie. Veletrh METEC nabízí akci European Metallurgical Steel Technology and Application Days (ESTAD), věnovanou tématům suroviny, žáruvzdorné materiály, koksovny, vysoké pece a výroba železa a oceli, dále komunikační burzu European Metallurgical Conference (EMC) pro experty z oboru neželezné metalurgie, která pojednává o celé tématice lehkých kovů, a odbornou konferenci Pb Zn 2015. Na akci „Blei und Zink Symposium“ (Sympozium olova a zinku) se všechno točí kolem výroby i zpracování olova a zinku. Na veletrhu THERMPROCESS diskutují experti v rámci Sympozia THERMPROCESS o technických inovacích v oblasti tepelného zpracování i o moderních energeticko-technických koncepcích příslušných zařízení. Pořadatelem sympozia je oborový svaz „Thermoprozesstechnik“, člen VDMA. V ohnisku pozornosti specializované výstavy FOGI, pořádané výzkumnou asociací Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e.V. (FOGI), jsou témata ohřívání, tavení a odlévání kovů, tepelná technika a tepelné zpracování a povrchová úprava kovů, keramiky a skla. K bezprostřednímu dialogu mezi výzkumem a praxí dochází i při NEWCAST Forum, kde si mezinárodní odborníci tohoto oboru vyměňují informace o vědeckotechnickém pokroku v oblasti slévárenské techniky. Cenou NEWCAST Award budou v rámci slavnostního aktu oceněny vynikající slévárenské produkty.

Revoluční kampaň „ecoMetals“

Úspora energií i materiálových zdrojů je alfou a omegou energeticky nejnáročnějších oborů veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST. V r. 2011 proto společnost Messe Düsseldorf iniciovala kampaň ecoMetals pro podniky, které se v tomto oboru obzvláště vyznamenaly. Zapojit se mohou vystavovatelé, kteří ve své výrobě intenzivně dbají na úspory energií, efektivně pracují s materiály i dalšími zdroji, ve velké míře sází na obnovitelné energie a jejich ekologicky uvědomělé využití, provádějí důsledný energetický controlling a optimalizují svou techniku ve smyslu úspor energií i zdrojů. Společnost Messe Düsseldorf nabízí návštěvníkům veletrhů komentované prohlídky highlightů v expozicích účastníků kampaně ecoMetals, a to v německém i anglickém jazyce .

Moderní výstaviště nad Rýnem

Moderní výstaviště Düsseldorfu leží v bezprostřední blízkosti Rýna a nabízí vystavovatelům a návštěvníkům velkých investičních veletrhů vynikající možnosti. Důsledkem je, že společnost Messe Düsseldorf zaujímá 1. místo co do mezinárodnosti investičních veletrhů. Na vlastní akce veletržní společnosti v oborech stroje, zařízení a vybavení přijíždí k řece Rýn cca 70 procent vystavovatelů a 60 procent odborných návštěvníků ze zahraničí. Veletrhy v Düsseldorfu navštěvují klienti z celkem 160 zemí.

Krásnou přidanou hodnotou pro naše návštěvníky a vystavovatele je vždy znovu pitoreskní staré centrum města Düsseldorf, které právě v létě zve k příjemným večerům ve svých malebných uličkách s četnými restauracemi nabízejícími porýnské i mezinárodní speciality. Nebo prostě poseďte na břehu Rýna a nechejte veletržní den pohodově doznít pohledem na majestátní řeku...

Byli bychom velice rádi, kdybychom Vás mohli od 16. do 20. června tohoto roku přivítat v Düsseldorfu. Udělejte to jako Vaši krajané, kteří v roce 2011 navštívili veletrhy GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST, přijeďte do metropole Severního Porýní-Falcka a navštivte veletržní komplex „Bright World of Metals“, pozval všechny zájemce z Česka ředitel Messe Düsseldorf, pan Kehrer.

Nabídka zájezdů pro české návštěvníky

http://www.gmtn.de

verze pro tisk >

Další články:

- HOLZ-HANDWERK 2020 s rozšířeným doprovodným programem

- interbad 2020 - sleva na výstavní plochu jen do konce února

- Cestovatelský festival Kolem světa

- IT-TRANS představí trendy pro inteligentní systémy městské dopravy

- Šestý ročník Insights-X přináší nové uspořádání produktových kategorií

- FOR BIKES 2020: Mezinárodní veletrh cyklistiky

- FOR BOAT: Veletrh lodí a vodních sportů

- FOR CARAVAN: výstava obytných automobilů a karavanů

- STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

U.T.SEC

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}