FOR CARAVAN

avf
Nürnbergmesse

biomasa 2020

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

Beviale Family se nadále rozrůstá

Beviale Family se nadále rozrůstá

Koncem roku 2016 oznámila skupina NürnbergMesse Group spuštění globální sítě na téma výroby nápojů pod názvem Beviale Family. Již existující platforma nápojového průmyslu, veletrh BrauBeviale v německ ...

LEARNTEC

Eunique  veletrh užitého umění a designu

zpět

Veletrh K 2016 prezentuje jedinečné spektrum inovativních aplikací a komplexních exponátů

Publikováno: 3.7.2016 16:51

Autor: Messe Düsseldorf

Veletrh K 2016 prezentuje jedinečné spektrum inovativních aplikací a komplexních exponátů

Na žádném specializovaném veletrhu světa nejsou polymerní materiály spolu se stroji, technologiemi a nástroji na zpracování plastů a kaučuku k vidění v tak velkém počtu a na tak vysoké úrovni jako na veletrhu K v Düsseldorfu. Nikde jinde nejsou aplikace tak různorodé a nikde jinde nejsou prezentovány tak prvotřídní a komplexní exponáty. Werner Matthias Dornscheidt, předseda představenstva společnosti Messe Düsseldorf, charakterizuje konání posledního veletrhu v roce 2013 z dobrých důvodů jako „největší továrnu na plasty na světě“. Jako přehlídka výkonů světového průmyslu plastů představí veletrh K také 19. - 26. října 2016 2016 plnou šíři technologií včetně špiček vývoje.

Materiály šité a míru a funkcionalizované specificky pro danou aplikaci
Odhlédne-li se od několika biopolymerů, nedostaly se od poloviny devadesátých let minulého století do průmyslových měřítek žádné zásadně nové polymery. Proto dnes ve středu aktivit materiálového průmyslu stojí modifikace, aditivace a funkcionalizace surových polymerů v na míru šité materiály pro určité aplikace nebo vlastnosti. Hlavními aktuálními úkoly jsou certifikace pro kontakt s potravinami nebo pitnou vodou a jako zdravotnické produkty, chemická odolnost např. proti kosmetickým přípravkům a chemikáliím a stabilizace proti stále vyšším provozním a špičkovým teplotám, např. v elektronice nebo osvětlení. Vedle nastavitelné tepelné vodivosti se často žádá i nastavitelná elektrická vodivost, resp. elektrický odpor. Podobné platí i pro aplikaci kaučuku: tvůrci materiálů vynakládají obrovské know-how, když jde o certifikaci pro pitnou vodu nebo o eliminaci vznětlivosti. Použití gumy poblíž spalovacích motorů vyžaduje odolnost proti stále vyšším teplotám, ať už trvalým provozním nebo špičkovým, i proti agresivním médiím. Nejen u elektromobilů jsou požadovány obzvláště energeticky efektivní pneumatiky se zvýšenou adhezí a sníženým valivým odporem.

Nové úkoly pro vyšší efektivitu využití zdrojů
Zodpovědné nakládání se zdroji omezeného rozsahu a jejich restriktivní spotřeba je na jedné straně širokým společenským požadavkem, na druhé straně však často také provozně-ekonomickou nutností. K tomu patří i šetrné použití materiálů, tedy taky plastů. Konstrukce cílového produktu odpovídající použitým materiálům a výrobním technologiím je často pouze prvním krokem k návrhu efektivní výroby.

Také redukce spotřeby energií u plastikářských strojů pokročila hodně daleko. Přesto výrobci velkých zpracujících strojů, především vstřikovacích strojů a lisů, extruderů a vyfukovacích strojů, nacházejí stále nové potenciály pro snížení spotřeby zdrojů. Stále více se propracovávají k fyzikálním hranicím a minimalizují množství energie ztrácející se při tavení granulátu. Standard Euromap 60 na zjištění spotřeby energie u strojů již dnes přináší zpracovatelům transparentnost. Tam, kde použití velkého množství energie je nevyhnutné, vyvinuli výrobci strojů komponenty, které rekuperují energii například při brzdných fázích pohybů strojů a uchovávají ji pro další použití. V oblasti provozní techniky jsou zařízení na rekuperaci tepla standardem přinejmenším v prvotní výbavě nových provozů, a v mnohých existujících provozech se etablovaly jako dodatečné vybavení.

Výrobci strojů a přístrojů již uznali, že vyšší materiálová efektivita a disponibilita má pro zpracovatele často větší dopad na hospodárnost než o několik procentních bodů nižší spotřeba energie. I když v komunikaci často dominuje redukce spotřeby energií, jsou v současné době obzvláště žádaná praktická řešení pro redukci přípravných časů: rychloupínací systémy, rychlovýměnné systémy, adapterová řešení a systémy, které automaticky identifikují právě namontovaný nástroj. Všechny tyto systémy dokáží zvýšit disponibilitu strojů a současně i flexibilitu výroby. Toto platí stejnou měrou pro vstřikování plastů i kaučuku, protože také výrobci gumárenských strojů v poslední době zlepšili zakázkovou flexibilitu svého vybavení, zvýšili stupeň automatizace a vnesli více transparentnosti do zpracovatelských procesů. Stejně jako při vstřikování termoplastů technika horkých kanálů přispívá kanálová technika i při vstřikování elastomerů stále častěji k materiálově úsporné produkci.

Výroba s nulovou chybovostí nadále předním tématem
Cílem mnohých zpracovatelů plastů je bezodpadová výroba, která neplýtvá cennými surovinami. K tomu přispívá mnoho systémů, například u extruze produkce bez ořezů a automatická optimalizace tolerance tloušťky fólií, desek a profilů z plastů nebo pryžových těsnění na nejnutnější minimum. K tomu přistupují strategie pro eliminaci výroby vadných produktů ještě před rozběhem výroby pomocí simulací, resp. během procesu pomocí analýzy aktuálních dat. Tam, kde při vstřikování lze již během výrobního procesu identifikovat vznik zmetků, nastupují různé strategie na jejich vyřazení na základě během procesu naměřených nebo automaticky stanovených kvalitativních kritérií. Lze-li úspěch výroby hodnotit až podle hotového dílu, používají se stále častěji optické systémy, např. kamery.

Nikde nenajdete tolik lehkých konstrukcí jako na veletrhu K
Lehké konstrukce se v oblasti mobility považují za klíč k redukci spotřeby energie a pohonných hmot. „Vlastně neexistuje žádná aplikace plastu, která by nebyla lehkou konstrukcí,“ konstatoval nedávno prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann s přihlédnutím na nízkou hmotnost a vysokou výkonnost umělých hmot. Přesto konstruktéři strojů, výrobci plastů a zesilujících materiálů, instituty i zpracovatelé plastů usilují o stabilní technologie pro velkosériovou výrobu lehkých komponent, především pro oblast mobility – pro automobily, letadla a některé průmyslové aplikace.

Nesčetné, téměř libovolné kombinace speciálních technologických postupů, především v oblasti reakční a vstřikovací techniky, otevírají mnoho cest například směrem k metodám na výrobu lehkých komponent vhodným pro sériovou výrobu. Přestože se k tématu lehkých konstrukcí nebo kompozitů na bázi plastů a vláken po celém světě koná množství speciálních akcí, nikde jinde než na veletrhu K v Düsseldorfu se na jediném místě neukazuje tolik způsobů, jak ze zesilujících vláken a maticového plastu procesně vyrábět bezpečně a rychle díly optimalizované na minimální hmotnost.

K vidění jsou hybridní materiály z plastů a kovů a všechny kombinace vláken a plastů ve všech možných formách. Termoplastické, duroplastické, bio- a polyuretanové materiály se kombinují se skelnými, uhlíkovými, jinými syntetickými nebo přírodními vlákny, aby výsledné materiály vyhověly moderním požadavkům a nárokům. Od zesilujících vláken přes automatickou manipulaci ohebných zesilujících materiálů až po stroje a nástroje pro často vícestupňové procesy je do výrobních buněk pro lehké konstrukce většinou zapojeno mnoho různých partnerů. Na materiály se kladou požadavky co do vznětlivosti použitých plastů, adheze vláken a plastů, lepších mechanických vlastností a lepší vtékavosti.

Nové šance díky digitální podpoře výroby
Podpora výroby možnostmi digitalizace, také označovaná jako „Průmysl 4.0“, nabízí zpracovatelům plastů možnost interpretovat data z vlastní výroby tak, aby mohli získat užitečné informace a konkrétní poznatky. Úsilí výrobců strojů i softwaru nabídnout zpracovatelům plastů vhodná řešení bude na veletrhu K 2016 viditelné více než kdy předtím. S největší pravděpodobností budou prezentovány nové koncepce pro zrychlení a flexibilizaci výroby stejně jako servisní produkty pro preventivní údržbu, zásobení náhradními díly a zajištění kvality. V delším horizontu bude možno data získaná z výrobní praxe využít také k lepšímu přizpůsobení konstrukce výrobních prostředků – strojů, robotů a nástrojů – skutečným požadavkům každodenního provozu.

Procesy zlepšené cestou digitalizace skýtají velký potenciál ke zvýšení efektivity výroby: návrh forem, konstrukce a vlastnosti materiálu lze spolu s možnostmi nástrojové techniky a s poznatky z podmínek zpracování, řízení procesu a temperování koordinovat ještě lépe a intenzivněji než dříve. Odpovídajícím způsobem vzrostl i význam simulace s intenzivní zpětnou vazbou mezi výrobou a vývojem. Díky silnějšímu propojení IT s klasickou výrobní technikou je schopno stále více dodavatelů vyhovět požadavkům větší transparentnosti výroby a postupů.

Výroba plastových produktů v dávkách velikosti 1
Minimalizace zásob a požadavek krátkých reakčních dob v kterémkoliv okamžiku vedou k požadavku stále menších výrobních dávek. Prezentace na veletrhu K 2013 vnesla přímou generativní výrobu dílů z termoplastů do vědomí mnoha zpracovatelů plastů. Přestože se tyto generativní výrobní metody stále ještě omezují na amorfní termoplasty a nedokáží se vyrovnat s výplněmi a výztužemi, přece jen daly impulz k úvahám o možných aplikacích, protože vkus konzumentů a cyklus módy se mění stále rychleji a individualizace produktů z umělých hmot staví průmysl před nové výzvy. V této souvislosti rostou jednak šance na beznástrojovou výrobu v dávkách velikosti 1, jednak i možnosti rychlého přezbrojování známých standardních procesů, například vstřikování. Efektivní realizaci stále častějších změn produktů umožňují rychlovýměnné systémy na nástroje a média nebo výměna vložek a kompletních paketů vyhazovačů.

Rozhraní člověk-stroj s intuitivní obsluhou
Nové možnosti informačních technologií se nepřehlédnutelně demonstrují také u řídicích systémů moderních plastikářských strojů. Tlačítka, knoflíky a přepínače klasických tvarů ustupují uspořádaným vícedotykovým obrazovkám a/nebo centrálním otáčecím a dotykovým ovládacím prvkům, jaké známe z moderních vozidel. Tato nově koncipovaná rozhraní člověk-stroj mají umožnit intuitivnější obsluhu strojů a současně vnést logiku chytrých mobilů, iPadů a tabletů do průmyslového řízení. Vzhledem k velkému počtu zaškolených pracovníků ve výrobě zde výrobci strojů a zpracovatelé plastů vidí možnost zapojit pomocí snadno ovladatelných řídicích systémů nové pracovní síly, které pak v moderním růstovém oboru s bezpečnou budoucností naleznou svou osobní perspektivu.

http://www.k-online.com

verze pro tisk >

Další články:

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

- Veletrh Bautec spustil předprodej vstupenek

biomasa 2020

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}