veletrhy2019

avf
newcast

arteo_cz

FRUIT LOGISTICA - Berlín

FRUIT LOGISTICA - Berlín

Mezinárodní veletrh obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou se koná 05.02.–07.02.2020

MSV 2019 se zaměřuje za digitalizaci výroby

MSV 2019 se zaměřuje za digitalizaci výroby

Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k ...

Oficiální účast českých firem na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu

Oficiální účast českých firem na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu

Mezinárodní veletrh NEWCAST tvoří společně s veletrhy GIFA, METEC a THERMPROCESS čtveřici silných mezinárodních metalurgických veletrhů, které pořádá Messe Düsseldorf jednou za 4 roky. Tento rok se k ...

avf

EUROGUSS

zpět

Chillventa 2018 pokračuje v úspěšném tažení!

Publikováno: 14.9.2018 10:28

Autor: Norimberské veletrhy

Chillventa 2018 pokračuje v úspěšném tažení!

Ve dnech 16. až 18. října 2018 promění Chillventa norimberské výstaviště v jedinečné místo setkání mezinárodní komunity z oboru chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel. Už den předtím, 15. října, se bude konat Chillventa CONGRESS. Zde se budou moci uceleně v jednom odborníci z celého světa podrobně informovat o aktuálních trendech a nejnovějším vývoji. Pro letošní ročník odborného veletrhu a kongresu rostou veletržní ukazatelé jak u výstavní plochy, tak v počtu vystavovatelů.

Vyhlídky pro veletrh Chillventa 2018 jsou vynikající. Na veletrhu se prezentuje přes 1 000 firem. I když je to trochu věštění z křišťálové koule, vycházíme z toho, že budeme moci uvítat opět přes 32 000 návštěvníků z řad odborníků. Vysoký zahraniční podíl vystavovatelů (dobrých 68 %) i návštěvníků (57 %) opětovně ukazuje velký význam předního veletrhu Chillventa pro mezinárodní chladicí techniku se segmenty klimatizace, větrání a tepelná čerpadla. Etabloval se jako hlavní mezinárodní síťová platforma: Chillventa Connecting Experts,“ vysvětluje Daniela Heinkel, ředitelka veletrhu Chillventa ze společnosti NürnbergMesse.
Mezinárodní role Chillventy se kromě toho ukazuje na národních společných expozicích, kterých bude na veletrhu celkem šest a to z České republiky, Koreje, Thajska, Turecka, USA a Číny.

Chillventa roste a boduje s uspořádáním hal
„Plocha veletrhu Chillventa v roce 2018 opět roste, v porování s minulým ročníkem o 3 %. Je to velmi dobrý vývoj na již vysoké úrovni. Spolehlivé znamení, že Chillventa je pro podniky důležitou obchodní platformou, kde potkají ty správné zákazníky a mohou se odpovídajícím způsobem prezentovat. Aby se zohlednil tento vývoj, bylo v roce 2016 přizpůsobeno uspořádání hal, čímž vzniklo více místa. Dnes můžeme říct, že koncept prosazující větší plochu a s tím spojené tematické členění spolu se skupinami nabídky výborně vychází. Ukazuje to především zpětná vazba od odborných návštěvníků, kteří se na Chillventě výborně orientují,“ uvádí Daniela Heinkel.
Informace k aktuálnímu plánu hal najdete na adrese: www.chilllventa.de/hallenplan

Stěžejní témata veletrhu Chillventa a Chillventa CONGRESS – zaměřeno na IoT
Se svou rozsáhlou odbornou nabídkou prezentuje Chillventa i v roce 2018 přehled odvětví s komponenty, systémy a uplatněními pro oblasti chlazení, klimatizace, větrání a tepelná čerpadla. Ve středu pozornosti veletrhu a kongresu jsou pro letošní rok témata jako internet věcí, IT bezpečnost chladicích zařízení, implementace 42. prováděcí vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně před imisemi (vyhláška o odpařovacích chladicích systémech, chladicích věžích a mokrých odlučovačích), aktuální klimatické cíle, ECO-design, rekuperace a úprava chladiv, účinnost pomocí regulace, inovace u přenosu tepla, klimatizace výpočetních center, rekuperace tepla a systémová řešení pro studenou vodu. Vedle inovací na stáncích vystavovatelů budou jako v předchozích letech nabízeny poutavé speciální prezentace k tématům tepelná čerpadla, hygiena vzduchem chlazených tepelných výměníků, prohlídky pro učně a Chillventa Award.
Chillventa CONGRESS nabídne odborníkům jasný vhled do aktuálních témat branže. Renomovaní mezinárodní přednášející zprostředkují znalosti z výzkumu, vývoje i praxe a budou informovat o aktuálních politických rámcových podmínkách v Evropě i po celém světě. Letošní program kongresu zahrnuje následující tematické bloky – ve středu pozornosti přitom stojí Internet of Things (IoT) a Cyber Security.
• 5. inovační den chladicí techniky: energetická účinnost a ochrana klimatu (německy)
• Sympozium ASERCOM + EPEE (anglicky)
• Heat Pumping Technologies for Commercial and Industrial Applications (anglicky)
• Energeticky účinná klimatizace výpočetních center (německy)
Odborná fóra nabídnou znalosti z první ruky
Na třech odborných fórech, která se konají přímo ve veletržních halách, představí renomovaní přednášející více než 150 příspěvků. Inovativní řešení k tématům energetická účinnost a úspory energií budou prezentovány v hale 9 na odborném fóru Anwendungen, Ausbildung und Regelwerke (Uplatnění, vzdělání a předpisy): detekce netěsnosti, rekuperace a úprava chladiv, žádný biofilm a tím žádná legionella, implementace 42. prováděcí vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně před imisemi (vyhláška o odpařovacích chladicích systémech, chladicích věžích a mokrých odlučovačích), označení CE, nahrazení alternativními směsmi chladiv, EC ventilátory pro chladicí věže, hygiena chladicích věží, vodní chemie, EN 378, záruka za vady zboží a mnoho dalšího.
Na odborném fóru Kältetechnik (Chladicí technika) v hale 7A půjde mimo jiné o Low GWP chladiva, eco-efficiency u supermarketů, kompresory R290, systémy vodních smyček, chladiva s teplotním skluzem, rekuperace tepla, trendy trhu v komerčním využití, vývoj kompresorů, použití chladiv A2 a A3, IoT v různých využitích, detektory k prokázání chladiv u netěsností, ejektory pro systémy R744, význam měničů frekvence v chladicí technice.
Klimatizace, větrání a tepelná čerpadla jsou tématem fóra v hale 4A. V popředí přitom stojí následující témata: cloudová řešení, řešení chladiv pro klimatizaci a tepelná čerpadla, výzvy, které přináší urbanizace, vysokoteplotní tepelná čerpadla, systémy zpětného chlazení, systémová řešení pro studenou vodu, Hybrid VRF, uplatnění R32, voda jako chladivo, ventilátor budoucnosti, filtrační technologie atd.

Hygiena ve vzduchem chlazených tepelných výměnících
Speciální prezentace na veletrhu Chillventa se již staly dobrou tradicí. Každá akce přináší aktuální témata, která hýbou branží, nebo poskytne vhled do nových technologií případně potřebných řemeslných zásahů.

Na zvláštní ploše „Hygiena ve vzduchem chlazených tepelných výměnících“ poskytnou přednášející ze školy Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik důležité zasvěcené informace k údržbovým a inspekčním pracím relevantním pro hygienu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Společně s výrobci vzduchotechnických komponentů pak názorně ukážou, jak mají být prováděny nutné čisticí a kontrolní práce. Závěrem se dostane na potřebnou dokumentaci a vedení výkaznictví čisticích a inspekčních opatření.

Tepelné čerpadlo: klíčová technologie pro úspěšnou energetickou revoluci
Od začátku veletrhu Chillventa má tepelné čerpadlo v rámci akce své pevné místo. I přes stoupající ceny energií se tepelné čerpadlo etablovalo jako smysluplná a atraktivní varianta k fosilním zdrojům tepla. Chillventa tento vývoj zohledňuje ve speciální prezentaci s názvem „Tepelné čerpadlo: klíčová technologie pro úspěšnou energetickou revoluci“.

Chillventa AWARD: v roce 2018 bude opět oceněn výkon týmu expertů
Ocenění Chillventa AWARD slavilo v roce 2016 oslňující premiéru. Organizátoři, Bauverlag a NürnbergMesse, s touto vysoce kvalitní cenou pokračují a v letošním roce ji opět udělí v rámci Chillventy v první den veletrhu. „Velmi nás těší, že ocenění Chillventa AWARD bylo tak dobře přijato a jsme velmi napnutí na letošní přihlášené,“ uvádějí odpovědné osoby Daniela Heinkel ze společnosti NürnbergMesse a Christoph Brauneis, šéfredaktor KKA, Bauverlag.
I v roce 2018 budou opět oceněny týmy složené z odborníků (plánovačů, výrobců zařízení, zadavatelů/provozovatelů), kteří příkladnou spoluprací přesahující technické standardy realizují projekt, který přesvědčí s ohledem na funkčnost, spotřebu energie a technické inovace. Hodnocena bude především souhra osob zapojených do projektu od definování úkolu, přes plánování, stavbu zařízení až po provoz zařízení. U projektu musí být kvalita dosažená partnerským plánováním akceptovatelná a čitelná. Přihlášen může být takový projekt, který byl realizován na vlastní odpovědnost a byl v době uzávěrky zasílání přihlášek dokončený. Nesmí se jednat o projekt dokončený před delší dobou než dva roky.
Mezinárodní síť v oboru chlazení a klimatizace v Indii dále roste
Se svým předním veletrhem Chillventa a akcí European Heat Pump Summit v Norimberku, veletrhem ACREX India i European Pavilion powered by Chillventa na China Refrigeration vybudovala společnost NürnbergMesse v uplynulých letech působivé portfolio v oboru chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel. „Produktová rodina kolem Chillventy se výborně rozvinula. Po celém světě jsme společně s našimi partnery a dceřinými společnostmi vytvořili skutečnou síť. V letošním roce můžeme do naší produktové rodiny Chillventa přivítat nového člena: REFCOLD INDIA. Ve dnech 22. až 24. listopadu 2018 oslaví svoji premiéru v centru Mahatma Mandir Convention Cum Exhibition Centre v Gándhínagaru v indickém Gudžarátu,“ uvádí Alexander Stein, Executive Director Chillventa International Network ze společnosti NürnbergMesse. REFCOLD INDIA zahrnuje veškeré dílčí oblasti odvětví chladicího řetězce a svede dohromady zájemce i aktéry ze všech oborů branže. Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) a NürnbergMesse India společně představí první ročník REFCOLD INDIA, odborného veletrhu pro téma cold chain. „Odborníci z celého světa se mohou těšit na mezinárodní síť chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel, kterou budeme postupně dále budovat všude tam, kde to dává smysl. Protože i zde platí naše heslo: Chillventa Connecting Experts,“ prozrazuje Alexander Stein.
Více informací najdete na adrese: www.chillventa.de
TISKOVÁ ZPRÁVA září 2018

https://www.proveletrhy.cz/veletrhy/chillventa/

verze pro tisk >

Další články:

- FRUIT LOGISTICA - Berlín

- MSV 2019 se zaměřuje za digitalizaci výroby

- Oficiální účast českých firem na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu

- V pátek startuje na brněnském výstavišti největší tuzemská LAN párty s více jak 500 hráči

- Mezinárodní veletrh marketingu ovoce a zeleniny ASIA FRUIT LOGISTICA

- CE WEEK - Meeting maloobchodníků spotřební elektroniky (12. - 13. 06., New York City)

- Veletrh FIHAV 2019 na Kubě opět s českou oficiální účastí

- Moravia Sport Expo přivítá na tisíce elitních a nadšených běžců.

- India Water Week se uskuteční v září v Dillí

- Pozvánka - The Warsaw Humanitarian Expo 2019 (WHE2019)

- FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života

- Biotechnology and Green Technology Expo v Tchaj-nanu

- bautec - veletrh stavebnictví a stavební techniky - sleva v případě včasného přihlášení

- Frýdecko-Místecký veletrh zaplní Halu Polárka

- IFA NEXT: The Edge of Innovation

- Volné vstupenky na veletrh REHAB

- Beviale Moscow 2020 na novém výstavišti

- FachPack 2019 – plocha téměř vyprodan

- Jarní Flora nadchla. Navštívilo ji přes 65 000 návštěvníků

- Ideální čas přihlásit se na veletrh FOR ARCH. Konec 2. uzávěrky se blíží!

ITB II

Copyright ©2009-2019: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}