InnoTrans

LASYS 2020
Nufam

strechy praha 2020

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

Na základě výsledku proběhlého výběrového řízení Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo pro konání národní oborové výstavy dřevozpracující techniky vybráno Výstaviště Brno. T ...

NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

• Veletržní a kongresový rok 2019 byl nejlepším lichým rokem v historii podniku • V roce 2020 „se očekává nový rekordní obrat“ • Rozhodnutí postavit „The New Süd“: díky novému NCC Süd vznikne od rok ...

Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

Největším svátkem všech rybářů se oprávněně stal veletrh FOR FISHING. V roce 2020 otevře své brány 20. února a během čtyř dnů představí v 5 halách žhavé novinky od dvou stovek vystavovatelů. Veletrh b ...

AMB 2020

VIVANESS

Agrokomplex Nitra

AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik
Výstavná 4
949 01 Nitra
tel.: 00421 37 6572 111
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Sídlo: Výstavná 4, 949 01 Nitra
IČO: 36 855 642
DIČ: 2022506651
Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Pš, vložka č. 10007/ N
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Pisár od 1.4. 2008


KONTAKTY:

MANAŽMENT
Ing. Miloslav Pisár
riaditeľ
tel.: 00421/37/6572 400
e-mail: pisar@agrokomplex.sk

Marcela Vágová
asistentka riaditeľa
tel.: 00421/37/6572 401
e-mail: vagova@agrokomplex.sk

Ing. Marián Tőrők
technicko-ekonomický námestník
tel.: 00421/37/6572 402
e-mail: torok@agrokomplex.sk

ODDELENIE MARKETINGU A PR
Mgr. Naďa Urbanová
tel.: 00421/ 37/ 6572 405
mobil: 0911 550 433
e-mail: urbanova@agrokomplex.sk

OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Jozef Jenis
vedúci obchodného úseku
STROJÁRSKY VEĽTRH
tel.: 00421/37/6572 201
mobil: 0903 406 618
e-mail: jenis@agrokomplex.sk

Ing. František Ďurkovič
projektový manažér
AUTOSALÓN, GARDENIA
tel.: 00421/37/6572 301
mobil: 0903 406 626
e-mail: durkovic@agrokomplex.sk

Ing. Eduard Krcho
projektový manažér
DREVO,LES, AGROSALÓN
tel.: 00421/37/6572 304
mobil: 0903 261 644
e-mail: krcho@agrokoplex.sk

Ing. Jarmila Lukáčová
projektová manažérka
NÁBYTOK A BÝVANIE
tel.: 00421/37/6572 203
mobil: 0903 773 046
lukacova@agrokomplex.sk

Gabriela Hudecová
projektová manažérka
AGROKOMPLEX
tel.: 00421/37/6572 120
mobil: 0911 611 616
hudecova@agrokomplex.sk

viac kontaktov: http://www.agrokomplex.sk/kategoria/KONTAKT/


PROFIL PODNIKU

Základné štatistické údaje:
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Organizátor veľrhov a výstav s 36 ročnou tradíciou, člen Únie medzinárodných veľtrhov UFI, CENTREX, EUMABOIS.

Základná charakteristika podniku:

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.
Od začiatku roka 2008 došlo k zmene právnej formy organizácie z príspevkovej organizácie na štátny podnik.
Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektami na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.

Prehľad základných charakteristík:

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Rozloha výstavného areálu 143 ha
Celková kapacita pavilónov a voľných plôch (kryté a voľné plochy): 90.906 m2
Krytá výstavná plocha v pavilónoch– brutto 40.906m2
Voľná výstavná plocha – brutto 50.000 m2
Výstavné pavilóny A, B, C, G, N, M1, M2, M3, M4, M5, K (časť K1, K2), S, V, Z1, Z2 15

Voľné výstavné plochy využívané na výstavnícke účely: 50 000 m2

Základné štatistické údaje o veľtrhoch a výstavách v roku 2008:
V roku 2008 vystavovalo na 36 veľtrhoch a výstavách v Nitre 2 770 vystavovateľov.
623 vystavovateľov pochádzalo zo zahraničia.
Vystavovatelia si prenajali celkovú čistú výstavnú plochu 123 529 m2.
Najdôležitejšie nitrianske výstavy a veľtrhy navštívilo 390 602 návštevníkov.
10 163 návštevníkov pochádzalo zo zahraničia.


HISTÓRIA
Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej činnosti vzniklo 1.1. 1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, odštepný závod so sídlom v Nitre, ktorý zabezpečoval svoju činnosť prostredníctvom štyroch stredísk: aranžérsko-reprodukčného, zámočníckeho, montážno-stavebného a projekčného. Po odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre.

Z rozhodnutia ministra poľnohospodársva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1. 1976 zriadila účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, ktorá sa organizačne utvorila z existujúceho odštepného závodu a účelového zariadenia výstavného areálu s počtom 380 zamestnancov.

Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko – náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich bolo viac ako 600.

V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, gastrotechniku, strojárstvo, zváranie, zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a drevospracujúce technológie.
Od 1.1. 2008 existuje výstavisko v novej právnej forme ako Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

VÝROČNÁ SPRÁVA PODNIKU:

kalendář pro rok 2010 ke stažení

http://www.agrokomplex.sk/kategoria/Vyrocne-spravy/

Vydané články:

- Vianočné trhy 2011 - pomoc pri hľadaní vianočných darčekov

- Autosalón Nitra – živá šou s množstvom podujatí

- AGROKOMPLEX 2011 - 38. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

- AUTOSALON NITRA 2011 – živá šou a množstvo podujatí

- Výstava AGROKOMPLEX v Nitre sa už nezadržiteĺne blíži

- Strojársky veľrh v Nitre 2011 - stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

- Agrokomplex Nitra:GARDENIA 2011

- Agrokomplex Nitra: AGROSALÓN a RYBÁRSKY VÍKEND 2011 s množstvom zaujímavostí

- Medzinárodný veľtrh AGROSALÓN NITRA už v marci 2011!

- Nábytok a bývanie 2011 v Nitre

- Svadba od A-Z

- Viac podujatí, služieb, relaxu i zábavy na nitrianskom výstavisku

- Lignumexpo - Les 2010: Najväčšia prehliadka nástrojov, zariadení a technológií pre drevospracujúci priemysel

- Agrokomplex 2010: Stavia na tradícii, ale prináša aj novinky

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}