ITB 2021

incheba - Pro zobrazení tohoto reklamního prvku potřebujete Flash Player

Intergastra 2020

arteo_cz

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Vyjádření společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. k situaci COVID-19

Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s. postupuje v souladu s aktuálními platnými nařízeními Bezpečnostní rady státu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Vzhledem k vývoji situace i přetrváv ...

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin se letos konat nebude!

K naší velké lítosti Vám musíme oznámit, že veletrh ILA 2020 je zrušen.

Nový termín veletrhu FeuerTrutz  30. 9. - 1. 10. 2020

Nový termín veletrhu FeuerTrutz 30. 9. - 1. 10. 2020

Po diskusích se zástupci průmyslu se veletržní společnost NürnbergMesse a pořadatel veletrhu FeuerTrutz společně rozhodli posunout FeuerTrutz na podzim 2020. Veletrh FeuerTrutz 2020 se uskuteční ve st ...

U.T.SEC

EUROGUSS

Agrokomplex Nitra

AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik
Výstavná 4
949 01 Nitra
tel.: 00421 37 6572 111
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Sídlo: Výstavná 4, 949 01 Nitra
IČO: 36 855 642
DIČ: 2022506651
Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Pš, vložka č. 10007/ N
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Pisár od 1.4. 2008


KONTAKTY:

MANAŽMENT
Ing. Miloslav Pisár
riaditeľ
tel.: 00421/37/6572 400
e-mail: pisar@agrokomplex.sk

Marcela Vágová
asistentka riaditeľa
tel.: 00421/37/6572 401
e-mail: vagova@agrokomplex.sk

Ing. Marián Tőrők
technicko-ekonomický námestník
tel.: 00421/37/6572 402
e-mail: torok@agrokomplex.sk

ODDELENIE MARKETINGU A PR
Mgr. Naďa Urbanová
tel.: 00421/ 37/ 6572 405
mobil: 0911 550 433
e-mail: urbanova@agrokomplex.sk

OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Jozef Jenis
vedúci obchodného úseku
STROJÁRSKY VEĽTRH
tel.: 00421/37/6572 201
mobil: 0903 406 618
e-mail: jenis@agrokomplex.sk

Ing. František Ďurkovič
projektový manažér
AUTOSALÓN, GARDENIA
tel.: 00421/37/6572 301
mobil: 0903 406 626
e-mail: durkovic@agrokomplex.sk

Ing. Eduard Krcho
projektový manažér
DREVO,LES, AGROSALÓN
tel.: 00421/37/6572 304
mobil: 0903 261 644
e-mail: krcho@agrokoplex.sk

Ing. Jarmila Lukáčová
projektová manažérka
NÁBYTOK A BÝVANIE
tel.: 00421/37/6572 203
mobil: 0903 773 046
lukacova@agrokomplex.sk

Gabriela Hudecová
projektová manažérka
AGROKOMPLEX
tel.: 00421/37/6572 120
mobil: 0911 611 616
hudecova@agrokomplex.sk

viac kontaktov: http://www.agrokomplex.sk/kategoria/KONTAKT/


PROFIL PODNIKU

Základné štatistické údaje:
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Organizátor veľrhov a výstav s 36 ročnou tradíciou, člen Únie medzinárodných veľtrhov UFI, CENTREX, EUMABOIS.

Základná charakteristika podniku:

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.
Od začiatku roka 2008 došlo k zmene právnej formy organizácie z príspevkovej organizácie na štátny podnik.
Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektami na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.

Prehľad základných charakteristík:

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Rozloha výstavného areálu 143 ha
Celková kapacita pavilónov a voľných plôch (kryté a voľné plochy): 90.906 m2
Krytá výstavná plocha v pavilónoch– brutto 40.906m2
Voľná výstavná plocha – brutto 50.000 m2
Výstavné pavilóny A, B, C, G, N, M1, M2, M3, M4, M5, K (časť K1, K2), S, V, Z1, Z2 15

Voľné výstavné plochy využívané na výstavnícke účely: 50 000 m2

Základné štatistické údaje o veľtrhoch a výstavách v roku 2008:
V roku 2008 vystavovalo na 36 veľtrhoch a výstavách v Nitre 2 770 vystavovateľov.
623 vystavovateľov pochádzalo zo zahraničia.
Vystavovatelia si prenajali celkovú čistú výstavnú plochu 123 529 m2.
Najdôležitejšie nitrianske výstavy a veľtrhy navštívilo 390 602 návštevníkov.
10 163 návštevníkov pochádzalo zo zahraničia.


HISTÓRIA
Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej činnosti vzniklo 1.1. 1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, odštepný závod so sídlom v Nitre, ktorý zabezpečoval svoju činnosť prostredníctvom štyroch stredísk: aranžérsko-reprodukčného, zámočníckeho, montážno-stavebného a projekčného. Po odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre.

Z rozhodnutia ministra poľnohospodársva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1. 1976 zriadila účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, ktorá sa organizačne utvorila z existujúceho odštepného závodu a účelového zariadenia výstavného areálu s počtom 380 zamestnancov.

Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko – náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich bolo viac ako 600.

V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, gastrotechniku, strojárstvo, zváranie, zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a drevospracujúce technológie.
Od 1.1. 2008 existuje výstavisko v novej právnej forme ako Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

VÝROČNÁ SPRÁVA PODNIKU:

kalendář pro rok 2010 ke stažení

http://www.agrokomplex.sk/kategoria/Vyrocne-spravy/

Vydané články:

- Vianočné trhy 2011 - pomoc pri hľadaní vianočných darčekov

- Autosalón Nitra – živá šou s množstvom podujatí

- AGROKOMPLEX 2011 - 38. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

- AUTOSALON NITRA 2011 – živá šou a množstvo podujatí

- Výstava AGROKOMPLEX v Nitre sa už nezadržiteĺne blíži

- Strojársky veľrh v Nitre 2011 - stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

- Agrokomplex Nitra:GARDENIA 2011

- Agrokomplex Nitra: AGROSALÓN a RYBÁRSKY VÍKEND 2011 s množstvom zaujímavostí

- Medzinárodný veľtrh AGROSALÓN NITRA už v marci 2011!

- Nábytok a bývanie 2011 v Nitre

- Svadba od A-Z

- Viac podujatí, služieb, relaxu i zábavy na nitrianskom výstavisku

- Lignumexpo - Les 2010: Najväčšia prehliadka nástrojov, zariadení a technológií pre drevospracujúci priemysel

- Agrokomplex 2010: Stavia na tradícii, ale prináša aj novinky

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}