Brau Beviale 2012: „Branže hýří optimismem“

Publikováno: 21.11.2012 14:55

Autor: Norimberské veletrhy

Brau Beviale 2012: „Branže hýří optimismem“

32 810 odborných návštěvníků bylo s novou dobou konání veletrhu Brau Beviale – nyní od úterý do čtvrtka – a rozsáhlou nabídkou 1 284 vystavovatelů očividně velmi spokojeno. Veletrh investičních celků pro nápojový průmysl, který byl letos světově nejdůležitější akcí v oboru, zval v době od 13. do 15. listopadu do norimberského veletržního centra světoznámé „štamgasty” i začínající firmy, kterým servíroval oblíbený koktejl namíchaný z hodnotných nápojových surovin, inovativních technologií, efektivní logistiky a svěžích marketingových nápadů.

„Branže hýří optimismem" – tak zněl titulek jednoho článku o Brau Beviale v denním tisku. Lépe bych svoje resumé veletrhu nedovedl shrnout. Prognózy předpovídají celosvětově stoupající poptávku; už to je dostatečným důvodem k dobré náladě v nápojářství – na veletržních stáncích, na sympoziu European MicroBrew Symposium a samozřejmě také na noční oslavě vítězů soutěže European Beer Star Award“, shrnuje svoje dojmy Rolf Keller, člen obchodního vedení společnosti NürnbergMesse.

Typický návštěvník: muž, „recidivista“, rozhodovatel
38 % z 32 810 odborných návštěvníků (2011: 36 %) přijelo ze zahraničí, především z České republiky, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Itálie, Rakouska a Ruska. I tentokrát bylo neuvěřitelných 97 % odborníků s nabídkou veletrhu spokojeno, jak dokládá výsledek dotazování nezávislého institutu.

Typický návštěvník veletrhu Brau Beviale je muž (85 %) a „recidivista“ (to se týká téměř dvou třetin). To znamená, že pravidelně navštěvuje veletrh, aby se informoval o novinkách, které také chce uplatnit ve svém podniku (více než 64 %). Výměnu zkušeností, udržování dosavadních obchodních kontaktů a navazování nových, další vzdělávání, orientaci na trhu nebo přípravu investičních rozhodnutí považují návštěvníci za zvlášť důležité. Dobrá 4 % návštěvníků veletrhu chtějí v Norimberku také uzavírat smlouvy. A tady návštěvníkovi Brau Beviale přijde k dobru další z jeho typických vlastností: Je vysoce kvalifikovaný a z 88 % zapojen do investičního rozhodování. Henning Schlabach, Key Account Sales Director Schäfer Container Systems (GER): „Pro nás je Brau Beviale kontaktním veletrhem, tentokrát zase s velmi mezinárodním publikem. Přesto jsme ale uzavřeli četné zakázky.“

Návštěvník veletrhu Brau Beviale je také realista (nebo snad optimista?), alespoň s ohledem na notoricky známou moudrost „jíst a pít se musí vždycky“: Jenom 3 % počítají s výraznějším oslabením konjunktury v oboru. Hlavní zájem návštěvníků se tradičně zaměřuje na největší segment nabídky – technologii (68 %, možnost více odpovědí), dále na suroviny (36 %) a skoro stejnou měrou na vybavení provozů a laboratoří, energetiku, provozní látky a obalové prostředky, služby, marketing, gastronomické zařízení a nápojovou logistiku.

Typický vystavovatel: vyčerpaný, ale velmi spokojený
96 % dodavatelů surovin pro výrobu nápojů, technologií, marketingových produktů a logistiky, 45 % ze zahraničí, hodnotilo úspěšnost své účasti na veletrhu pozitivně. Na straně vystavovatelů bylo zastoupeno 50 národů, především to byly firmy z Německa (přes 700), Itálie, Velké Británie, České republiky, Rakouska, Nizozemska, Švýcarska a Belgie. 93 % na veletrhu navázalo nové obchodní vztahy. 88 % očekává na základě četných kontaktů dobré obchody v návaznosti na veletrh. Renate Scheibner, předsedkyně sdružení Private Brauereien Deutschland , v roce 2012 vyznamenaná bavorským pivním řádem, říká: „Bez veletrhu Brau Beviale by to vůbec nešlo. Já si tady v Norimberku vždycky musím vyšetřit trochu ze svého času předsedkyně, abych se mohla projít po veletrhu taky jako jednatelka pivovaru Glückauf v Gersdorfu. Tentokrát se chci informovat hlavně v oblasti surovin.“

Úspěch hned napoprvé: European MicroBrew Symposium
Více než 100 jednatelů, technických ředitelů, sládků evropských minipivovarů a hostinských pivovarů, jakož i představitelů dodavatelského průmyslu ze 17 zemí se sešlo již den před zahájením veletrhu Brau Beviale. Ve dnech 12. - 13. listopadu totiž pořádala společnost NürnbergMesse ve spolupráci s Výzkumným a vzdělávacím ústavem pivovarnictví – Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei (VLB), Berlín, poprvé akci s názvem „European MicroBrew Symposium – Market, Trends and Technology“. Toto jedenapůldenní sympozium se zabývalo současným trendem řemeslně vyráběných piv formou přednášek o mezinárodním trhu, speciálních surovinách, chutích, trvalé udržitelnosti, varných postupech. Jeho součástí byla i exkurze. Vzhledem k velkému úspěchu se sympozium bude v Norimberku konat každý rok.

European Beer Star Award 2012 – Consumers’ Favourite
Již před zahájením veletrhu hodnotilo více než 100 expertů 1 366 piv, která byla v 50 kategoriích dodána do největší evropské soutěže piv ze všech světadílů. 50 nejlepších piv vyznamenaných zlatou medailí pak testovalo několik tisíc odborných návštěvníků v první den veletrhu a volilo z nich své oblíbené – Consumers’ Favourite 2012: Zlato získalo pivo „Double Jack“ (Imperial India Pale Ale) pivovaru Firestone Walker Brewery Paso Robles (USA), stříbro „Schimpf Hefe Hell“ (světlé pšeničné) pivovaru Kronenbrauerei Alfred Schimpf Neustetten (GER), bronzovou medaili získalo pivo „Weiherer Rauch“ (kouřové pivo) pivovaru Brauerei-Gasthof Kundmüller Viereth-Trunstadt (GER).

Německé stroje pro nápojový průmysl ve světě velmi žádané
Německé strojírenství v oblasti potravinářských a balicích strojů – včetně strojů pro nápojový průmysl – je mezinárodní jedničkou. Přibližně čtvrtina celosvětově obchodovaných potravinářských a balicích strojů pochází z německé produkce. Díky tomuto výsadnímu postavení dosahuje u německých výrobců podíl vývozu průměrně 85 %. Druhým nejdůležitějším odbytovým regionem za Evropou je dnes již Asie. Svaz německých výrobců strojů a zařízení počítá s tím, že rok 2012 bude dalším růstovým rokem, v němž budou opět dosaženy nejméně míry růstu roku předchozího. V dílčím segmentu nápojových strojů, který zahrnuje stroje na výrobu a balení nápojů a v jehož klíčové oblasti pracuje zhruba 100 firem se 14 000 pracovníky, se v minulém roce zvýšila hodnota produkce o 8,2 % na 2,04 mld. eur. V prvním pololetí 2012 stoupla hodnota produkce ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku o 11,7 % na 1,14 mld. eur. Vzhledem k tomu, že se například komponenty či stroje pro PET láhve ve statistikách odrážejí na jiném místě, odhaduje se obrat v oboru přibližně na dvojnásobek. Celá oblast potravinářských a balicích strojů, která zahrnuje zhruba 600 výrobců, v roce 2011 zaznamenala přírůstek 7,3 % na 10,55 mld. eur. V prvním pololetí roku 2012 zesílil pozitivní trend a došlo ke zvýšení objemu produkce o 11,2 % na 5,25 mld. eur.

Svět je čím dál žíznivější
V roce 2011 bylo celosvětově zkonzumováno kolem 812 mld. litrů balených nápojů, z toho více než třetina v Severní, Střední a Jižní Americe a dobrá čtvrtina v Evropě. Světový trh si alkoholické a nealkoholické nápoje dělí přibližně v poměru 70 ku 30 %. Podle odhadu expertů bude celosvětová žízeň do roku 2016 ročně stoupat o 3,8 % a dosáhne nakonec více než 976 mld. litrů. Pohonem růstu jsou regiony Asie/Pacifik včetně Ćíny a Japonska, jakož i Blízký Východ/Afrika s prognostikovanými ročními mírami růstu přes 7 %, resp. téměř 6 %. O pouhých 0,7 % bude stoupat spotřeba v dobře zásobených průmyslových státech západní Evropy, zatímco východní Evropa bude mít roční růst 2,3 % (Euromonitor, říjen 2012).

Po periodické přestávce v příštím roce se bude veletrh Brau Beviale 2014 s několika novinkami zase konat v době od 11. do 13. listopadu.

Všechny vystavovatele a aktuální informace o jejich produktech najdete na:

URL adresa: http://www.euroexpo.cz/2-101349-brau-beviale-2012-„branze-hyri-optimismem“
Vytištěno: 26.5.2020 v 00:19