Düsseldorf je městem veletrhů a těší se na METAV 2014

Publikováno: 8.12.2013 14:58

Autor: Messe Düsseldorf

Düsseldorf je městem veletrhů a těší se na METAV 2014

Prohlášení p. Hanse Wernera Reinharda, jednatele společnosti Messe Düsseldorf u příležitosti tiskové konference k veletrhu METAV 2014, který proběhne od 11. do 15. března.

Mnozí z vás znají veletrh METAV a také naše město Düsseldorf, metropoli spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko, jako místo konání renomovaných mezinárodních veletrhů. U nás v Düsseldorfu hostíme celý svět, a na tom mají velký podíl i naše veletrhy. Nadmíru mezinárodní charakter našich akcí vedl k tomu, že se toto město v nejrůznějších oborech, od strojů, zařízení a vybavení přes obchod, řemeslo a služby až po zdravotnictví a zdraví, módu, životní styl a trávení volného času těší vynikající pověsti. Naši hosté a vystavovatelé si cení báječné kombinace vysoce profesionálního mezinárodního businessu a porýnské tradice, jakou stále ještě nacházejí v srdci našeho města. Od padesátých let minulého století se město Düsseldorf vyvinulo v metropoli v srdci Evropy. Dá se k nám dostat rychle a snadno, a to je i pro mnohé potenciální vystavovatele a návštěvníky veletrhu METAV důležitým kritériem při výběru jejich účasti na veletrhu.

Dobrá infrastruktura nabízí jak návštěvníkům, tak i vystavovatelům vysokou spokojenost a odráží se pozitivně na průběhu veletrhů. Další kladem, kterým může společnost Messe Düsseldorf bodovat – také v přímém srovnání s jinými výstavišti, je blízkost ke středu města s jeho malebným starým městem, muzei, divadly a atraktivními nákupními třídami, které tuto porýnskou metropoli proslavily daleko za hranicemi Evropy.

Mnohé obory vidí svůj veletržní domov v Düsseldorfu, a po 34 letech existence veletrhu METAV je jím i pro mezinárodní trh výrobní techniky a automatizace. Veletrh METAV, založený v r. 1980 Svazem německých továren obráběcích strojů (VDW) a společností Messe Düsseldorf, vynikajícím způsobem zapadá do portfolia společností Messe Düsseldorf, jak mezi strojírenské veletrhy, tak i mezi veletrhy věnované kovům. Perfektně doplňuje nabídkovou paletu investičních produktů a prokazuje spolu s naším kvartetem metalurgicko-technologických veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST, s veletrhy wire a Tube, Valve World Expo a hostující akcí ALUMINIUM, že kovy jako materiál mají na veletrzích v Düsseldorfu dlouhou tradici. Současně důsledně rozšiřujeme naše kompetence v oboru metalurgie, protože na příští roky je mj. plánováno založení veletrhu pro čerpadla, který se pak bude konat současně s Valve World Expo v Düsseldorfu.

Za uplynulých 34 let jsme spolu s naším partnerem, svazem VDW, prošli mnohými vrcholy, také však leckterými těžkými chvílemi tohoto veletrhu. Zažili jsme však, že i po krizových časech se veletrh METAV opět dobře prezentoval a kladně ovlivňoval svůj obor. Dokonce v r. 2010, kdy si celý svět myslel, že po takové hospodářské krizi veletrh již nemůže být úspěšný, se účasti na veletrzích na zúčastněné podniky projevily velice kladně. Mnozí vystavovatelé tehdy zjistili, že se na veletrhu METAV i během krize nebo krátce po ní dají dělat dobré obchody, které by bez tohoto evropského oborového setkání určitě nebyly uskutečněny. Proto hledíme i nadcházejícímu ročníku METAV 2014 vstříc s velkým optimismem. Veletrh má své pevné místo na mezinárodním veletržním trhu a v příštím roce tvoří v termínu od 11. do 15. března vstupní veletržní akci pro výrobní techniku a automatizaci.

České podniky se již mnoho let úspěšně prezentují na veletrzích v Düsseldorfu

Od zahájení našich analýz trhu v r. 1986 počet českých vystavovatelů na našich veletrzích soustavně narůstal. Od r. 2007 leží počet vystavujících podniků z České republiky každým rokem výrazně nad hranicí 100 společností. Také na straně návštěvníků je Düsseldorf pro české odborníky tradičně oblíbeným místem. Již v devadesátých letech se každým rokem několik tisíc návštěvníků z České republiky informovalo na veletrzích v Düsseldorfu. Z důvodu rozdílných periodicit veletrhů, někdy dvouleté, jako u veletrhu METAV, u některých veletrhů jednoleté nebo také tří- nebo čtyřleté, samozřejmě v některých letech existují odchylky. Například loni jsme na veletrzích v Düsseldorfu mohli uvítat 121 vystavovatelů a 6.557 návštěvníků z České republiky.

Počty českých vystavovatelů a návštěvníků jednoznačně demonstrují oblibu a akceptaci, které se toto veletržní město těší také ve Východní Evropě. Düsseldorf je pro vystavovatele i návštěvníky mezinárodním magnetem. Svůj domov zde má přibližně 50 specializovaných veletrhů, z toho 24 jedniček svých oborů. Veletrhy investičních produktů „made in Düsseldorf“ vykazují vysokou internacionalitu, podniky i novináři sem jezdí z celkem 162 zemí. Pro tento úspěch pracuje po celém světě servisní tým více než 1400 pracovníků.

Veletrh METAV 2014 očekáváme s velkým napětím, protože v našem regionu zahajuje rej investičních veletrhů roku 2014. V této pozici je důležitým programovým bodem naší veletržní nabídky, protože vystavovatelé našich strojírenských veletrhů se zde mohou již zpočátku roku informovat o kompletní nabídce průmyslu obráběcích strojů. Proto jsou všechny podniky, které se prezentují na ostatních veletrzích v Düsseldorfu, také odbornými návštěvníky, které na METAVu rádi vidíme. Do obráběcích strojů musí investovat každý obor, ať už plastikářských, balicích či tiskařských strojů. To jsou důležité synergické efekty, které existují mezi všemi našimi investičními veletrhy a přispívají k úspěchu těchto akcí. Také proto METAV tak bezvadně zapadá do portfolia společnosti Messe Düsseldorf!

Opět se těšíme na veletrh METAV v Düsseldorfu a na naše partnery z VDW, které jsme díky krátké periodicitě METAVu za posledních 34 let mohli často hostit na našem výstavišti. Z tohoto partnerství se za poslední roky vyvinulo spíše přátelství, a tak opět společně táhneme za jeden provaz, abychom i tentokrát zrealizovali úspěšný ročník. Společně s VDW budeme METAV i v budoucnosti držet na jeho kurzu úspěchů.
Těším se na setkání s Vámi na veletrhu METAV od 11. do 15. března 2014 v Düsseldorfu.

URL adresa: http://www.euroexpo.cz/2-101701-dusseldorf-je-mestem-veletrhu-a-tesi-se-na-metav-2
Vytištěno: 5.4.2020 v 15:40