Veletrh URBIS Smart City Fair 2020 v září ukáže, jak reagovat na aktuální a budoucí problematiku samospráv

Veletrhy Brno

24. 5. 2020

Na jednom místě se sejdou odborníci na problematiku SC i představitelé firem, kteří nabízejí konkrétní řešení spolu se zástupci samospráv a aktivními občany, kteří tato řešení hledají. Součástí budou zejména představitelé lighthousových projektů, kteří se podělí o své zkušenosti a představí způsoby implementace smart řešení v praxi.

„Mezinárodní veletrh URBIS Smart City Fair 2020 vnímám především jako příležitost pro setkání měst a regionů napříč Evropou a jejich vzájemné předávání znalostí a zkušeností s použitím nových technologií ve veřejné správě. Letošní zaměření veletrhu na zmírnění dopadu COVID-19 je příhodné a nejen městu Brnu může tato akce ukázat příklady dobré praxe z celého světa, které pomohou nastalou situaci zvládnout,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Třetí ročník veletrhu nabídne ještě více prostoru a témat než předchozí ročníky. Hlavní tematické pilíře doplní i stěžejní problematika současné doby. V tomto směru veletrh přinese chytrá řešení pro zmírnění negativního dopadu v souvislosti s šířením COVID-19 a možné cesty k nastartování ekonomiky v období nastupující recese. Budou prodiskutovány zkušenosti představitelů veřejné správy z posledních měsíců i úspěšně implementovaná řešení v této krizové situaci. Veletrh také přiblíží, jaká technologická a organizační opatření využít, kde efektivně hledat úspory a jak zajistit další udržitelný rozvoj samospráv.

“Na přípravě akce usilovně pracujeme tak, aby byla co nejvíce účelná. Díky účasti evropských zástupců a samospráv se zkušenostmi s problematikou SC napříč Evropou, je jedinečná příležitost prezentovat chytré řešení či postupy. Máte-li nějaké řešení, které může jakkoliv pomoci samosprávám býti inovativními a zvládat problémy či výzvy, máte stále prostor je představit. Stačí kontaktovat náš tým,” uvedl Martin Videczký, ředitel veletrhu URBIS Smart City Fair.

Letos veletrh přivítá ve významném zastoupení představitele evropské platformy EIP-SCC. The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (neboli Evropské inovační partnerství pro chytrá města a komunity) je organizace podporovaná Evropskou komisí. Platforma sdružuje zejména města, malé a střední podniky, zástupce průmyslových odvětví, investory či vědce, kteří otázku smart cities řeší. Společně usilují o sdílení know-how, zefektivnění služeb, infrastruktury a technologických vylepšení, které vedou k růstu těchto společností. Na veletrhu bude mít tato platforma nejen vlastní expozici, ale také veřejné zasedání s prezentacemi zástupců Evropské komise i EIP-SCC, či setkání jednotlivých tematických iniciativ. Zástupci budou sdílet dosavadní zkušenosti a také zazní jaké plány má EK a jednotlivé iniciativy pro samosprávy. V rámci programu budou mít zástupci samospráv možnost sdělit svoje potřeby a názory.

,,Vidíme jako příležitost oslovit region CEE a URBIS Smart City Fair má ambici být ideální platformou pro sdílení zkušeností, dějištěm budoucího směřování či místem zjišťování skutečných potřeb samospráv. Brno se tak zařadí do pomyslné mapy SC akcí v Evropě po boku Smart City Expo World Congress v Barceloně a Nordic Edge Expo v norském Stavangeru,“ řekl Georg Houben, referent pro oblast politiky na Generálním ředitelství Evropské komise pro energetiku.

Program 2 + 1 den inspirace

První dva dny veletrhu nabídnou bohatý program na brněnském výstavišti. Hlavní podium přinese komplexní přehled a manažerské shrnutí problematiky Smart Cities. Připraveny budou konference, workshopy, odborné panely, prezentace vystavujících technologických firem i odborníků. Třetí den přinese konkrétní ukázky úspěšného zavedení smart řešení přímo ve společnostech jižní Moravy.
Novinkou je také simulace URBIS CITY, která umožní prohlídku jednotlivých smart řešení přímo v areálu brněnského výstaviště a názorně odpoví na otázku, jak vypadají taková řešení v praxi.

Zlatá medaile URBIS a URBIS SPEAKER AWARD

Zlatá medaile si nese téměř šedesátiletou tradici a je spojena s výběrem toho nejlepšího, co veletrh nabízí. Cenu uděluje odborná porota, jejímiž členy jsou čeští i mezinárodní odborníci. Toto prestižní ocenění je jedním z argumentů, jenž přesvědčí zákazníky o kvalitě daného smart řešení. Letos se porota zaměří především na jednotlivé kategorie představených produktů a inovativních řešení.
URBIS SPEAKER AWARD bude udělena na základě hlasování návštěvníků. Ti sami vyberou nejpřínosnější výkony zúčastněných řečníků. Nejzajímavější informace nebo zkušenosti v oboru budou oceněny tímto jedinečným certifikátem kvality.