Domácí veletrhy

Veletrh ANIMAL TECH proběhne bez omezení, potvrzena je účast všech chovatelských svazů

Od 5. do 8. září proběhnou na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat. Díky strategii rozvolňování se počítá s průběhem obou akcí zcela bez omezení, tento režim se týká nejen uvedených výstav, ale i dalších podzimních akcí na brněnském výstavišti. Národní výstavy hospodářských zvířat se zúčastní všechny chovatelské svazy, velmi dobré je i zastoupení firem z oblasti technologií pro živočišnou výrobu.

MINERÁLY BRNO jsou zajímavá podívaná a výhodný nákup

Od 10. do 11. července proběhne na brněnském výstavišti Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin MINERÁLY BRNO. Výstava proběhne zcela standardně v pavilonu B téměř bez omezujících opatření. Návštěvníci budou moci nakupovat, prohlížet a vybírat tak, jak je to běžné na podobných akcích.

Autonomní mobilita a kooperativní inteligentní dopravní systémy na URBIS SMART CITY FAIR

Od 2. do 4. 6. proběhne online událost URBIS SMART CITY FAIR, jejíž součástí bude výstavní části i konference. Součástí akce je i vyvrcholení projektu C-Roads, na kterém se představí výsledky pětiletého vývoje jednotného evropského systému C-ITS – kooperativních inteligentních dopravních systémů. Vzhledem k provázanosti C-ITS a autonomních vozidel je v programu zařazen i diskuzní blok na téma autonomní mobility. Všechny části programu včetně praktických ukázek C-ITS v brněnském provozu, vystoupení řečníků i expozice účastníků a partnerů projektu C-Roads budou dostupné v online platformě.