REHAB - vedoucí veletrh pro zlepšení kvality života

Messe Karlsruhe

18. 8. 2020

Více komunikačních sítí - to je heslo pro blížící se veletrh REHAB. Inovativní plánování s tematickými okruhy a prostorem pro speciální akce vytváří možnost užšího oborového zaměření a umožňuje intenzivnější výměnu informací.

Se správnou kombinací tradice a inovace, REHAB láká zdravotní dodavatelské firmy, specialisty na rehabilitaci a ortopedické techniky, terapeuty a pečovatele, majitele klinik, lékaře a zástupci širokého spektra organizací již téměř 40 let.

REHAB je zaměřen jak na odborné publikum - které tvoří přibližně dvě třetiny návštěvníků – tak na konečné spotřebitele, kteří se chtějí dozvědět o produktech a službách, a to buď v důsledku všeobecného zdravotního zájmu, nebo pro své specifické potřeby.

 

 

REHAB 2021– vedoucí veletrh pro zlepšení kvality života

 

Odborní návštěvníci REHAB jsou především:

 


terapeuti
ošetřovatelé
prodejci zdravotnických pomůcek
lékaři
ortopedičtí technici
pedagogové
zástupci sdružení a profesních organizací

 

 

 

REHAB se zaměřuje na hlavní témata zdravotnictví, jednoho z největších odvětví německé ekonomiky.

 

Klíčová témata:

 

aktivní rehabilitace
rehabilitace pro děti a mládež
mobilita
terapie a praxe
léčebná rehabilitace
ošetřovatelské služby
speciální potřeby bydlení
doprava a transport
profesní vzdělávání
forum pro organizace
volnýčas, cestování a sport
elektronické pomůcky

 

galerie