Rostlinná i živočišná výroba, lesnictví a obnovitelná energie v dubnu 2021 na brněnském výstavišti

Veletrhy Brno

8. 9. 2020

Příští ročník brněnských zemědělských a lesnických veletrhů proběhne od 11. do 14. dubna 2021. Po odložení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA, které se měly konat v roce 2020, bude mít nejbližší ročník mimořádnou sestavu. Společně proběhnou veletrhy specializované na rostlinnou i živočišnou výrobu, tj. TECHAGRO a ANIMAL TECH s Národní výstavou hospodářských zvířat, s nimi se brněnské výstaviště otevře pro návštěvníky veletrhů SILVA REGINA a BIOMASA. Termín konání je čtyřdenní od neděle do středy. Pro vystavovatele, kteří se přihlásí do 30. 9., platí desetiprocentní cenové zvýhodnění.

Ročník 2021 zemědělských a lesnických veletrhů v Brně byl sestaven po jednání s profesními asociacemi a dalšími subjekty, které se podílejí na konání veletrhu. Termín téměř kopíruje původní plán pro odložené TECHAGRO včetně začátku v neděli. Kombinace rostlinné a živočišné výroby je pak zárukou dostatečné atraktivity pro návštěvníky a možností prezentace pro vystavovatele, kteří svými produkty zasahují obě oblasti.

V nezměněné podobě proběhnou SILVA REGINA a BIOMASA, které se zaměří na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, prezentaci a prodej potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě a využití biomasy pro energetické účely. Pro obor energetického využití biomasy je tato kombinace mimořádné výhodná, protože podporuje prezentaci jak zpracování lesní biomasy, tak zemědělské, zejména odpadu z živočišné výroby.

S Národní výstavou hospodářských zvířat proběhne národní šampionát holštýnského skotu, národní šampionáty masných plemen skotu, soutěžní přehlídka českého strakatého skotu a další soutěžní program zaměřený na vystavená hospodářská zvířata. Součástí doprovodného programu bude také včelařská výstava.

Na galerii pavilonu Z se počítá s výstavami trofejí, preparátů, obrazů a fotografií s loveckou tematikou a s edukativními expozicemi.

Oborové složení ročníku 2021 brněnských zemědělských a lesnických veletrhů je mimořádné. Od roku 2022 se prezentace zemědělství, lesnictví a myslivosti na brněnském výstavišti vrátí do původního uspořádání – v sudých letech bude vystavena technika pro rostlinnou výrobu na veletrhu TECHAGRO, v lichých letech proběhne ANIMAL TECH s Národní výstavou hospodářských zvířat. Stejně jako v uplynulých ročnících bude prezentována i myslivost a lesnictví – souběžně s veletrhem TECHAGRO se bude konat SILVA REGINA, Národní výstava myslivosti pak s veletrhem ANIMAL TECH. Veletrh BIOMASA je plánován na sudé roky s veletrhem TECHAGRO.

Veletrhy Brno jsou připraveny realizovat všechna požadovaná hygienická opatření, která budou pro pořádání veletrhů předepsána. Uspořádání a vybavení brněnského výstaviště splňuje všechny předpoklady k tomu, aby se zde návštěvníci i vystavovatelé cítili bezpečně a byli co nejlépe chráněni.

galerie