Veletrh SIMA přesunut na rok 2022

Francouzské veletrhy

15. 9. 2020

TĚŽKÉ, ALE NUTNÉ ROZHODNUTÍ 

 

Navzdory potvrzenému konání ročníku 2021, který byl již přesunut z podzimního termínu, a podpoře mnoha předních vystavovatelů a partnerů, není možné vzhledem k dané situaci uspořádat veletrh SIMA v únoru 2021.

Nejistý a extrémně omezující zdravotní kontext neumožňuje garantovat vystavovatelům a návštěvníkům, zejména těm z celého světa, úplnou bezpečnost. Kromě toho neumožňuje organizačnímu týmu připravit a uspořádat tento ročník optimálním a klidným způsobem. 

Rovněž po konzultaci s velkým počtem vystavovatelů a hráčů v odvětví zemědělské techniky, jejichž výrobní a distribuční cykly jsou obzvláště zasaženy současnou zdravotní a hospodářskou krizí, bylo rozhodnutí odložit veletrh na listopad 2022 nevyhnutelné.

 

POTVRZENÍ AMBICÍ

 

Toto výjimečné odložení veletrhu poskytne týmům SIMA možnost koncipovat ročník jehož klíčovým slovem, více než kdy jindy, bude „odbornost“ s bohatším obsah a důrazem na inovace z celého zemědělského oboru a v širším mezinárodním kontextu.

 

Cílem veletrhu SIMA 2022, 100. ročníku bude: 

  • Setkání inovací díky sektoru „SIMA TECH“ (centrální fórum konferencí, ateliérů, workshopů a prostoru pro networking, Start-up village, výstavní zóna spojující nabídku nových technologií veletrhu, soutěž SIMA Innovation Awards a SIMA ocenění SIMA Farming Awards …).
  • Sektor „SIMA TALENT“, nabídka zaměstnání a školení (návštěvnická trasa, prostor Job Dating …).
  • Informační schůzky v rámci programu konferencí, workshopů a setkání, které se budou věnovat hlavním tématům, kterým dnes zemědělci čelí, a na kterou budou muset v budoucnu reagovat.

 

V zájmu udržení úzkých vztahů se svými partnery, vystavovateli a návštěvníky, představí SIMA velmi brzy program doprovodných akcí a online setkání, které se budou konat v průběhu roku 2021 a 2022. 

Více než kdy jindy bude SIMA představovat výkladní skříň zemědělství v pohybu. 

Více informací na: info@francouzskeveletrhy.cz

 

 

galerie