Veletrh ANIMAL TECH proběhne bez omezení, potvrzena je účast všech chovatelských svazů

Veletrhy Brno

5. 7. 2021

Od 5. do 8. září proběhnou na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat. Díky strategii rozvolňování se počítá s průběhem obou akcí zcela bez omezení, tento režim se týká nejen uvedených výstav, ale i dalších podzimních akcí na brněnském výstavišti. Národní výstavy hospodářských zvířat se zúčastní všechny chovatelské svazy, velmi dobré je i zastoupení firem z oblasti technologií pro živočišnou výrobu.

 

Veletrh ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat budou umístěny v pavilonech P a F. Expozice hospodářských zvířat budou umístěny v pavilonu P kromě koní, které najdou návštěvníci v pavilonu F s včelami a regionálními potravinami. V hale P budou postaveny i expozice vystavovatelů.

 

Absence omezení umožní realizovat doprovodné programy stejně jako v minulých ročnících. Po jednání se Českým svazem chovatelů masného skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu, Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen, Svazem chovatelů normandského skotu, Svazem chovatelů ovcí a koz a Svazem chovatelů prasat je potvrzena realizace šampionátů a soutěžních přehlídek skotu, přehlídek prasat, ovcí a koz a chovatelských přehlídek koní. Konat se bude i oblíbená návštěvnická anketa Miss Sympatie, ve které návštěvníci vybírají nejsympatičtější zástupce masného a dojeného skotu. Zahájení v neděli odpoledne by se měl účastnit ministr zemědělství ČR. Ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR bude realizována stezka Zemědělství žije! určená především žákům základních škol (ve středu) nebo rodinám a dalším zájemcům po celou dobu výstavy. Na stánku Zemědělského svazu proběhnou také odborné semináře. Ve středu se počítá se zvýhodněnými podmínkami pro autobusové zájezdy nebo jiné organizované skupiny.

 

Sedmého září v sále v pavilonu P se bude konat jubilejní 10. středoevropský veterinární kongres. Jeho hlavní téma je „Jedno zdraví - zdravím zvířat ke zdraví lidí“, na webu kongresu (www.cevc.cz) bude zveřejněn podrobný program a podmínky registrace. Výstaviště bude otevřeno od 9 do 18 hodin, ve středu do 17 hodin. Základní vstupenka stojí 110 korun a je dostupná pouze při online nákupu na webu veletrhu, vstupné na místě stojí 180 korun.

galerie