URBIS SMART INDEX – certifikace smart city projektů

Veletrhy Brno

10. 11. 2021

URBIS SMART CITY FAIR je už několik let nejdůležitějším fórem pro výměnu informací a prezentaci novinek v oblasti chytrých řešení pro měst a obce ve střední Evropě. Od ročníku 2022 se jeho součástí stane nový projekt URBIS SMART INDEX.

Prezentace obcí, firem a projektů spojená s certifikací

Nově bude součástí veletrhu URBIS SMART CITY FAIR sekce, v níž budou obce prezentovat realizovaná nebo koncipovaná smart řešení. Prezentace bude probíhat formou jednotné výstavní expozice s jednoduchou realizací. Expozice umožní také prezentaci dodavatelů a dalších partnerů, kteří se na představeném chytrém řešení podíleli.

Kromě podkladů k realizaci expozice může obec dodat další podklady k projektu. Všechny dodané podklady posoudí mezinárodní komise a následně ohodnotí každý prezentovaný projekt. Na projektu se hodnotí:

  • Dopad na životní prostředí
  • Dopad na využívání zdrojů
  • Dopad na kvalitu života  
  • Dopad na lokální prosperitu
  • Otevřenost a modularita
  • Uživatelský přístup a optimalizace
  • Sociální aspekt a dopad na změnu chování
  • Inovativní přínos

Cílem projektu URBIS SMART INDEX je ocenění a zvýraznění aktivit, které vedou k lepšímu životu ve městech, naplňují trend udržitelnosti a nezávislým a kvalifikovaným způsobem potvrdí, že vedení obce postupuje správným směrem. Současně vznikne přehled vyzkoušených řešení i s referenčními realizacemi, který inspiruje představitele další obcí a urychlí zavádění smart opatření zlepšujících život obyvatel.