GENERAČNÍ EFEKT - SILMO PAŘÍŽ 2023

Francouzské veletrhy

19. 7. 2023

Nový reklamní slogan pro ročník 2023 zní „Generace SILMO“. Jak tento slogan vznikl?


A.M.: 
K této volbě nás vedlo několik důvodů – racionálních i emocionálních. Již více než 50 let zůstává SILMO Paris prvním a nejstarším odborným veletrhem, který se podílí na fungování a historii světového průmyslu optiky a brýlí. 

Několik generací mužů a žen byli svědky rozvoje byznysu i  samotného veletrhu. Ve skutečnosti řada společností vystavuje každý rok na SILMO Paris od jeho prvního konaní v Oyonnax v roce 1967! Skvělým příkladem je společnost Morel, která  nevynechala jediný ročník. 


Slogan „Generace SILMO“ vyjadřuje kontinuitu: předávání něčeho z generace na generaci prostřednictvím velkých i malých společností. Tento rozměr je důležitý pro dynamiku odvětví, jehož profesionálové pocházejí z různých horizontů: mladí i ti méně mladí sdílejí své názory a společně se rozvíjí. A tak se v průběhu let SILMO Paris přirozeně stalo místem, kde se všichni rádi setkají.


Znamená to, že příslušnost k odvětví je reálná a důležitá?


A.M.: 
SILMO Paris je postaveno na myšlence komunit, které zastávají stejné hodnoty a mají většinou stejné ambice. Můžete nás dokonce nazývat velkou rodinou. Přesně tak vznikl koncept „SILMO Family“. Je to místo setkání pro každou iniciativu, showroom a veletrh, který pořádáme různě po světě.
Samozřejmě, toto není kouzelný svět vzdálený od reality, může docházet k napětí a rozdílným názorům, ale nakonec se SILMO Paris podaří nasměrovat veškerou svou energii k uspokojení celého optického odvětví. 


Je dlouhodobý úspěch akce také otázkou zachování stejné struktury a základů, generaci po generaci?


A.M.:
 Každá generace rozvíjí postoje a  chování, které vyplývají ze socioekonomického kontextu, ve kterém je vychovávána. Symbolický koncept „Generace SILMO“ je způsobem, jak položit pevné základy a demonstruje strategii veletrhu – kontinuita, vydání po vydání, s jedním předsednictvím plynule přecházejícím do dalšího.
SILMO Paris je také díky stabilní organizací solidní institucí. Každý člen dozorčí rady je důkladně zapojen a logistické týmy jsou u toho po celý rok. 


Lidé jsou k této atmosféře soudržnosti skutečně připoutáni a vystavovatelé i návštěvníci k ní cítí náklonnost. Tato stálost se potvrzuje, generace po generaci, navzdory krizím a výzvám,  které jsme prožili, jako byl COVID.


Díky své dlouhodobé vizi a prozíravosti si SILMO Paris získalo každou generaci. Je to mnohem víc než jen veletrh, je to místo, kde se všichni setkají.


Registrace vstupenek zde


Pro více informací kontaktujte Zastoupení francouzských veletrhů - info@francouzskeveletrhy.cz

 

 

 

 

galerie