GLOBAL INDUSTRIE 2024: téměř 50 000 odborníků dává průmyslu nový impuls

Francouzské veletrhy

18. 4. 2024

GLOBAL INDUSTRIE se stal hlasem inovativního, bojovného a odolného průmyslu, který každodenně podporuje francouzské know-how, podílí se na ekonomice Francie a jejích území a přispívá k mezinárodnímu vlivu.

 

Více v přiložené tiskové zprávě.