Veletrhy nejsou festival nebo fotbal

Messe Berlin

30. 4. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. března byly veletrhy zahrnuty společně s festivaly nebo sportovními akcemi do hromadných akcí, jejichž pořádání bylo zakázáno. Režim veletrhu se však podobá spíše nákupním centrům než festivalům a jiným hromadným akcím namítají pořadatelé veletrhů.


„Důležitý je charakter akcí. Nelze nás házet do jednoho pytle s fotbalem nebo koncertem Rolling Stones, kdy se v jednom čase na jednom místě tlačí desítky tisíc lidí. Veletrhy jsou především obchodní platforma, která má v podstatě logistiku nákupního centra. Navíc je to platforma potřebná pro podporu krizové ekonomiky. Požadujeme proto od vlády vyjmutí z režimu hromadných akcí,“ uvádí generální ředitel Jiří Kuliš.

Na festivalech nebo sportovních utkáních se schází desítky tisíc lidí v jeden čas a v jednom omezeném prostoru. V případě festivalů se jedná často i o improvizované hygienické podmínky. Veletrhem projde určité množství lidí během několika dnů. U velkých veletrhů je denní návštěvnost srovnatelná s víkendovou návštěvností nákupních center. Výstavní haly jsou na vyšší počty osob vybaveny a pořadatelé mají zkušenosti s regulováním počtu osob. Brněnské výstaviště má parkovou úpravu, velké odstupy mezi halami a možnost prostor oddělit. Výstaviště obecně mají dostatečnou infrastrukturu pro zajištění potřebných hygienických pravidel. Návštěvníci se rovnoměrně pohybují v halách a mezi halami a mají větší individuální prostor než účastníci jiných formátů akcí. „Lidé se zde nemusí tlačit v úzkých prostorech jako na hokeji nebo na koncertu. Pokud bude fungovat Palladium v Praze nebo jiné nákupní centrum není důvod, abychom nefungovali my,“ dodává Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí.

Německé veletržní správy mají jasněji, neboť německá vláda naznala, že zákaz veletržních a dalších akcí s vyšší návštěvností bude ukončen koncem srpna. Mohou to ještě změnit pravidla nastavená vládami jednotlivých spolkových zemí.

„Současná nejistota představuje vážné ohrožení pro přesunuté akce na druhé pololetí i pro Mezinárodní strojírenský veletrh. Nevidím důvod, proč by veletrhy neměly mít zelenou od konce léta. Některé akce s nižší návštěvností by se mohly konat již po otevření nákupních center. Jedná se o stejnou logistiku a prakticky stejný obchodní model. Pokud budou otevřená nákupní centra a my zavření, bylo by to diskriminační,“ zdůrazňuje Kuliš.

„Firmy potřebují plánovat. Příprava na veletrh není otázka týdne, ale několika měsíců. Harmonogram pro obnovení veletrhů je pro nás organizátory a vystavující firmy klíčovým faktorem. Potřebujeme od vlády jasný časový signál uvolnění veletrhů,“ doplňuje Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí.