SILMO Z PAŘÍŽE DO PRAHY

Francouzské veletrhy

11. 5. 2023

V rámci své ambice podporovat a obohacovat komunitu oboru optiky SILMO pochopilo, jak je důležité, aby svět optických brýlí rezonoval v různých zemích po celý rok. Takto se SILMO stalo propagátorem inovací a kreativity s mezinárodní aurou a vytvořilo tzv. SILMO Family. Od Singapuru, přes Istanbul po Paříž se snaží vytvářet inspirativní a obchodní setkání. A letos i poprvé v Praze.

Showroom Praha je nový koncept, jedná se o den věnovaný českým a slovenským optikům a nákupčím a je navržený tak, aby byl blíže regionálnímu trhu. Přizpůsobuje se trhu svou velikostí, programem a konceptem, aby splnil očekávání místní komunity. Paříž se takto představí v Praze. 

 

S tímto konceptem má SILMO již zkušenost z několika ročníků v Portugalsku, který se již dvakrát představil v Lisabonu a letos 16. května v Portu. První pražský ročník se uskuteční v neděli 4. června v Klubu Lávka. 

Pražské showroom je ovšem výjimečné v tom, že akci SILMO pořádá ve spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů a je součástí tzv. víkendu SČOO v Praze. Pro členy společenstva je připraven v sobotu (začátek ve 13:00 hod.) a v neděli (9:30 – 17:15 hod.) vzdělávací program organizovaný ve spolupráci se SILMO Academy. Odborné vzdělávání v oblastech aktuálních trendů bude prezentováno světovými odborníky a nabídne účastníkům rozšířit si odborné znalosti a podněty, jak zlepšit služby poskytované zákazníkům. Všechny přednášky budou tlumočeny do českého jazyka. 

V neděli se přidává SILMO Showroom (10:00 – 18:00 hod.) a každý optik, nákupčí a odborník oboru je zván, aby se seznámil s přítomnými značkami, trendy v oblasti světových brýlí a seznámil se s dodavateli a užil si přátelský den v prostorách Klubu Lávka až do závěrečného koktejlu. 

Podrobné informace získáte na info@francouzskeveletrhy.cz nebo na tel. +420 222 518 587. 

galerie