arteo_cz

it-sa
IFA Insider

BIOFACH

BrauBeviale (12. - 14. 11. 2019, Norimberk) je nejdůležitější mezinárodní veletrh pro nápojový průmysl v roce 2019.

BrauBeviale (12. - 14. 11. 2019, Norimberk) je nejdůležitější mezinárodní veletrh pro nápojový průmysl v roce 2019.

Vypravte se v polovině listopadu do nedalekého Norimberku také Vy, vstupenku na veletrh získáte snadno a rychle zdarma po registraci e-kódu BB19CZ na webové stránce pořadatele.

Největší světový veletrh plastu a kaučuku 2019 v Düsseldorfu

Největší světový veletrh plastu a kaučuku 2019 v Düsseldorfu

Od 16. do 23. října 2019 se německý Düsseldorf opět na osm dní promění v centrum průmyslu produkce a zpracování plastů a kaučuku. Veletrh K, největší svého druhu na světě, představí aktuální trendy, v ...

Netradiční expozice Zahradní slavnost přilákala na podzimní Floru Olomouc 20 000 návštěvníků

Netradiční expozice Zahradní slavnost přilákala na podzimní Floru Olomouc 20 000 návštěvníků

Olomouc opět po roce ožila tradiční podzimní přehlídkou ovoce a zeleniny Flora Olomouc. I přes sobotní deštivé počasí navštívilo podzimní Floru 20 tisíc návštěvníků. Ta letos představila neobvyklé a u ...

IFA Insider

veletrhy2019

zpět

Veletrhy: zúčastnit se znamená nezaostávat

Publikováno: 15.6.2010 00:00

Autor: EuroExpo

Veletrhy: zúčastnit se znamená nezaostávat

O dnešní rozhovor jsme požádali docenta Viktora Kreibicha, kterého lze díky jeho dosavadním zkušenostem a zásluhou o udržení kvality a rozvoj oboru povrchových úprav u nás považovat za současného guru v této oblasti.

My jsme se s panem docentem sešli na ocenění nejlepších výrobků a technologií ve stavebnictví v Nadaci ABF pro stavebnictví a architekturu. Ve svém vystoupení hovořil mj. velmi zaníceně na téma veletrhů.
A proto jsme ho požádali o rozhovor právě na toto téma.

Viktor Kreibich je vyhledávaným odborníkem a konzultantem, na něhož se s radou obracejí technici, kteří přicházejí do styku s problematikou povrchových úprav. Jeho domovská základna je dlouhodobě na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde dnes řídí Ústav strojírenské technologie. Je společně s kolegou doktorem Kudláčkem spoluzakladatelem Centra pro povrchové úpravy a spolupořadatelem věhlasné konference Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav.

Veletrh je podle Vás, pane docente, koncentrace poznání v krátkém čase. Je to zároveň divadlo v pozadí celosvětového dění. Můžete tyto Vaše myšlenky přiblížit?

Divadelní představení je příkladem koncentrace vjemů a hlavně myšlenek velmi často nadčasových. Každého obohatí a ukáže mu cestu, přinese novou energii do života. Pro diváka jde o minimálně trojrozměrné setkání s živou skutečností. Obohaceni dějem, napětím a myšlenkami v neopakovatelném okamžiku. A což teprve pro herce…
A veletrh? To je obrovská scéna, koncentrace vzdělanosti a poznání. Je to setkání s peletonem těch nejlepších, který nečeká a vyhrává.
Je neopakovatelné být zde jako divák. A což teprve kdo má to štěstí vystavovat, být v peletonu. Vidět a být viděn, pochopit, kam se jede, a možná se stát uznávaným partnerem těch nejlepších. Zúčastnit se, znamená nezaostávat.
Do divadla i na veletrhy chodí jen ti, co vědí, proč tam chodí. Jen ti nejlepší, co umí naslouchat a odnášet si to nejcennější. Myšlenky na budoucnost.

Řekl jste, že Čína při svém bouřlivém rozvoji je teprve na počátku svého rozvoje a že nás v Evropě krize teprve čeká. Číně pomáhají USA i Evropa a samozřejmě i veletrhy...

Nejen Čína, ale jsou to i Pákistán, Indie, Turecko, Rusko a další světadíly. Jsou-li na konci nebo na začátku svého novodobého rozvoje? Ať si odpoví každý sám.
Světová rovnice o jeho počtu obyvatel a jejich potřebách, pokud jde o energie, potraviny a všeho, je jasná. Za pouhých 50 posledních roků stoupl počet obyvatel celé naší planety ze 2 na téměř 8 miliard. Ještě dramatičtější je skutečnost, že ve stejném poměru se přesunula výroba do těchto zemí.
Rychlému technologickému a následnému hospodářskému rozvoji v řadě zemí Asie napomáhají krátkozraké, mocenské a globální zájmy USA a vedoucích zemí Evropy. Mimo jiné i podporou tamních a omezováním domácích veletržních akcí. Příkladem nechť jsou světové výstavy v nových místech i rozměrech.
V dnešní nebezpečné situaci světa, kdy tyto země získávají většinovou kontrolu nad strategickými surovinami i nadvládu nad celosvětovou výrobou, je obzvláště důležité ponechat důležité veletrhy, zvláště technologického charakteru v dostupnosti pro všechny obyvatele světa i Evropy a pro jejich dnes tolik potřebnou spolupráci. Krize nemusí mít totiž rozměr jen hospodářský. Jsou horší formy. Morální a ve vzdělání, resp. zaostávání.

Uvedl jste také, že účast na veletrzích je potřebná, ba nutná a měla by ji podporovat EU.

Ano. Ale v realitě jsme svědky omezování i těchto vzdělávacích akcí, především v nových zemích EU. Možná, že ve smyslu dalších úspor. Ve skutečnosti spíše v duchu evropského dělení na dvě části Evropy, se i veletržní akce v EU takto rozdělují. To je silně kontraproduktivní pro celou EU a její budoucnost. Výsledek tohoto omezování je vlastně počátkem propadu a v budoucnosti i zániku těchto rádoby monopolních nových evropských veletržních správ. Stane se tak postupnou ztrátou vystavovatelů i návštěvníků z Evropy, ale především z důvodů úspěšné expanze a tlaků nových vystavovatelů mimoevropských z již jmenovaných zemí.
Pro země s tradičně vyspělým průmyslem a tomu odpovídajícími veletržními akcemi je jejich omezování či zanikání velmi destruktivní. Postupnou neveřejnou privatizací veletržních areálů, správ i práv k pořádání tradičních akcí, formou spojování akcí, zdražováním a přechodem na bienále dochází k omezování technických informací a přístupu ke vzdělávání technické veřejnosti.
Formou návštěvy akcí v zámoří ani v sousedních zemích EU se nemohou zúčastnit veletrhů všichni potřební. Pokud nejde o záměr, tak určitě o další z omylů EU. Technické zaostávání jednotlivých zemí způsobuje totiž postupné zaostávání celé EU.

Krize podle Vás v naší zemi vzniká spíše tím, že jsme museli některé kapacity snížit a řadu úplně zrušit a to ne vlastní vinou. Můžete to poněkud rozšířit?

Ve slepé víře ve spravedlivou spolupráci a ochranu mocných jsme naši průmyslově vyspělou zemi se soběstačným zemědělstvím postupně nechali přejít do cizích rukou a vlivů. Předáním všech ziskových odvětví do zahraničí, především bank, pojišťoven, zdrojů vody, strategických strojírenských a hutních provozů jsme se stali zadluženou zemí závislou na nekvalifikované práci s malou nebo žádnou přidanou hodnotou. Za posledních dvacet let jsme zastavili výrobu letadel, motocyklů, lokomotiv, zbraní, cukru, lnu a získali zadluženost (vnější i vnitřní), vysokou nezaměstnanost a neřízenou migraci ze všech koutů světa.
Odpovím stručně – to není naše krize. Toto je pouze naše selhání, náš specifický morální problém. Krize - ta je problémem zadluženého světa. A kdo zadlužil nás? Na to dnes zná odpověď celá mlčící většina našeho národa.
Dnes po dvaceti letech máme opravdu holé ruce, ale jsme silnější a poučeni o velmi drahou zkušenost. Naši lidé jsou pracovití, vzdělaní a dokáží již brzy opět téměř nemožné. Vládnout si sami ve své zemi, pracovat a hlavně konečně říkat pravdu sobě i přespolním.

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

life 2019

Copyright ©2009-2019: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}