veletrhy2019

Intergastra 2020
Mezinárodní turistický veletrh REISEN HAMBURG

Messe Karlsruhe

AMB 2020 - příjem přihlášek jen do konce června tohoto roku

AMB 2020 - příjem přihlášek jen do konce června tohoto roku

AMB, mezinárodní veletrh pro obrábění kovů, je vedoucí platformou branže v sudých letech a jedním z pěti nejvýznamnějších strojírenských veletrhů světa. AMB 2018 slavil velký úspěch a příjem přihlášek ...

Veletrh Sensor+test začíná již příští týden Registrujte se již dnes a získejte volnou vstupenku!

Veletrh Sensor+test začíná již příští týden Registrujte se již dnes a získejte volnou vstupenku!

Veletrh Sensor+test (25.06. - 27. 06. 2019, Norimberk) je mezinárodní veletrh senzorů, snímačů, měřicí techniky, diagnostických a zkušebních zařízení. Registrujte se již dnes, snadno a rychle a vstu ...

FRUIT LOGISTICA - Berlín

FRUIT LOGISTICA - Berlín

Mezinárodní veletrh obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou se koná 05.02.–07.02.2020

Hamburská veletržní společnost

IT-TRANS: IT řešení pro veřejnou dopravu

zpět

Veletrhy: zúčastnit se znamená nezaostávat

Publikováno: 15.6.2010 00:00

Autor: EuroExpo

Veletrhy: zúčastnit se znamená nezaostávat

O dnešní rozhovor jsme požádali docenta Viktora Kreibicha, kterého lze díky jeho dosavadním zkušenostem a zásluhou o udržení kvality a rozvoj oboru povrchových úprav u nás považovat za současného guru v této oblasti.

My jsme se s panem docentem sešli na ocenění nejlepších výrobků a technologií ve stavebnictví v Nadaci ABF pro stavebnictví a architekturu. Ve svém vystoupení hovořil mj. velmi zaníceně na téma veletrhů.
A proto jsme ho požádali o rozhovor právě na toto téma.

Viktor Kreibich je vyhledávaným odborníkem a konzultantem, na něhož se s radou obracejí technici, kteří přicházejí do styku s problematikou povrchových úprav. Jeho domovská základna je dlouhodobě na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde dnes řídí Ústav strojírenské technologie. Je společně s kolegou doktorem Kudláčkem spoluzakladatelem Centra pro povrchové úpravy a spolupořadatelem věhlasné konference Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav.

Veletrh je podle Vás, pane docente, koncentrace poznání v krátkém čase. Je to zároveň divadlo v pozadí celosvětového dění. Můžete tyto Vaše myšlenky přiblížit?

Divadelní představení je příkladem koncentrace vjemů a hlavně myšlenek velmi často nadčasových. Každého obohatí a ukáže mu cestu, přinese novou energii do života. Pro diváka jde o minimálně trojrozměrné setkání s živou skutečností. Obohaceni dějem, napětím a myšlenkami v neopakovatelném okamžiku. A což teprve pro herce…
A veletrh? To je obrovská scéna, koncentrace vzdělanosti a poznání. Je to setkání s peletonem těch nejlepších, který nečeká a vyhrává.
Je neopakovatelné být zde jako divák. A což teprve kdo má to štěstí vystavovat, být v peletonu. Vidět a být viděn, pochopit, kam se jede, a možná se stát uznávaným partnerem těch nejlepších. Zúčastnit se, znamená nezaostávat.
Do divadla i na veletrhy chodí jen ti, co vědí, proč tam chodí. Jen ti nejlepší, co umí naslouchat a odnášet si to nejcennější. Myšlenky na budoucnost.

Řekl jste, že Čína při svém bouřlivém rozvoji je teprve na počátku svého rozvoje a že nás v Evropě krize teprve čeká. Číně pomáhají USA i Evropa a samozřejmě i veletrhy...

Nejen Čína, ale jsou to i Pákistán, Indie, Turecko, Rusko a další světadíly. Jsou-li na konci nebo na začátku svého novodobého rozvoje? Ať si odpoví každý sám.
Světová rovnice o jeho počtu obyvatel a jejich potřebách, pokud jde o energie, potraviny a všeho, je jasná. Za pouhých 50 posledních roků stoupl počet obyvatel celé naší planety ze 2 na téměř 8 miliard. Ještě dramatičtější je skutečnost, že ve stejném poměru se přesunula výroba do těchto zemí.
Rychlému technologickému a následnému hospodářskému rozvoji v řadě zemí Asie napomáhají krátkozraké, mocenské a globální zájmy USA a vedoucích zemí Evropy. Mimo jiné i podporou tamních a omezováním domácích veletržních akcí. Příkladem nechť jsou světové výstavy v nových místech i rozměrech.
V dnešní nebezpečné situaci světa, kdy tyto země získávají většinovou kontrolu nad strategickými surovinami i nadvládu nad celosvětovou výrobou, je obzvláště důležité ponechat důležité veletrhy, zvláště technologického charakteru v dostupnosti pro všechny obyvatele světa i Evropy a pro jejich dnes tolik potřebnou spolupráci. Krize nemusí mít totiž rozměr jen hospodářský. Jsou horší formy. Morální a ve vzdělání, resp. zaostávání.

Uvedl jste také, že účast na veletrzích je potřebná, ba nutná a měla by ji podporovat EU.

Ano. Ale v realitě jsme svědky omezování i těchto vzdělávacích akcí, především v nových zemích EU. Možná, že ve smyslu dalších úspor. Ve skutečnosti spíše v duchu evropského dělení na dvě části Evropy, se i veletržní akce v EU takto rozdělují. To je silně kontraproduktivní pro celou EU a její budoucnost. Výsledek tohoto omezování je vlastně počátkem propadu a v budoucnosti i zániku těchto rádoby monopolních nových evropských veletržních správ. Stane se tak postupnou ztrátou vystavovatelů i návštěvníků z Evropy, ale především z důvodů úspěšné expanze a tlaků nových vystavovatelů mimoevropských z již jmenovaných zemí.
Pro země s tradičně vyspělým průmyslem a tomu odpovídajícími veletržními akcemi je jejich omezování či zanikání velmi destruktivní. Postupnou neveřejnou privatizací veletržních areálů, správ i práv k pořádání tradičních akcí, formou spojování akcí, zdražováním a přechodem na bienále dochází k omezování technických informací a přístupu ke vzdělávání technické veřejnosti.
Formou návštěvy akcí v zámoří ani v sousedních zemích EU se nemohou zúčastnit veletrhů všichni potřební. Pokud nejde o záměr, tak určitě o další z omylů EU. Technické zaostávání jednotlivých zemí způsobuje totiž postupné zaostávání celé EU.

Krize podle Vás v naší zemi vzniká spíše tím, že jsme museli některé kapacity snížit a řadu úplně zrušit a to ne vlastní vinou. Můžete to poněkud rozšířit?

Ve slepé víře ve spravedlivou spolupráci a ochranu mocných jsme naši průmyslově vyspělou zemi se soběstačným zemědělstvím postupně nechali přejít do cizích rukou a vlivů. Předáním všech ziskových odvětví do zahraničí, především bank, pojišťoven, zdrojů vody, strategických strojírenských a hutních provozů jsme se stali zadluženou zemí závislou na nekvalifikované práci s malou nebo žádnou přidanou hodnotou. Za posledních dvacet let jsme zastavili výrobu letadel, motocyklů, lokomotiv, zbraní, cukru, lnu a získali zadluženost (vnější i vnitřní), vysokou nezaměstnanost a neřízenou migraci ze všech koutů světa.
Odpovím stručně – to není naše krize. Toto je pouze naše selhání, náš specifický morální problém. Krize - ta je problémem zadluženého světa. A kdo zadlužil nás? Na to dnes zná odpověď celá mlčící většina našeho národa.
Dnes po dvaceti letech máme opravdu holé ruce, ale jsme silnější a poučeni o velmi drahou zkušenost. Naši lidé jsou pracovití, vzdělaní a dokáží již brzy opět téměř nemožné. Vládnout si sami ve své zemi, pracovat a hlavně konečně říkat pravdu sobě i přespolním.

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

Strojírenský veletrh v Hamburku

Copyright ©2009-2019: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}