staffito-300

AMB 2018
Veletrh větrné energie WindEnergy Hamburg 2018

Inmex SMM India

 

BrauBeviale 2018 – přes 96% výstavní plochy vyprodáno.

když se veletrh BrauBeviale uskuteční až za pět měsíců, je v tuto chvíli již více než 96% výstavní plochy obsazeno. Zájem o tuto mezinárodní akci zaměřenou na nápojový průmysl je po roční pauze enormn ...

 

ALL4PACK 26. - 29. 11. 2018 Paříž

Ve dnech 26. – 29. 11. 2018 se v Paříži na severním výstavišti Villepinte, uskuteční mezinárodní veletrh obalových a tiskařských technologií, který se pravidelně organizuje jednou za dva roky. Mezi ...

YOU Summer Festival 2018 | 22. – 24. června 2018

YOU Summer Festival 2018 | 22. – 24. června 2018

Dovolujeme si Vás oslovit s pozvánkou na veletrh YOU Summer Festival 2018. Tato největší evropská událost věnovaná teenagerům se letos uskuteční ve dnech 22. – 24. června již po dvacáté a tradičně nab ...

avf

pronájmy

zpět

Brau Beviale 2011: Náskok díky efektivitě

Publikováno: 26.5.2011 00:00

Autor: Norimberské veletrhy

Brau Beviale 2011: Náskok díky efektivitě

• Vnitřní trh Evropy: meze růstu spotřeby nápojů
• Brau Beviale 2011 nabídne řešení pro investice do udržitelnosti

Brau Beviale 2011: V době od 9. do 11. listopadu norimberské výstaviště uvítá kolem 32000 návštěvníků, kteří zde mohou u více než 1300 vystavovatelů získat informace o inovacích v oblasti surovin pro výrobu nápojů, v oblasti technologií, logistiky a marketingu, a připravit svoje rozhodnutí o investicích. Tento letos celosvětově nejdůležitější veletrh investičních celků v oboru je navíc oblíbeným fórem pro mezinárodní výměnu názorů.

Před téměř 40 lety varoval Římský klub (Club of Rome) před „mezemi růstu“ (Limits to Growth, 1972). Autoři studie brali v úvahu nárůst světové populace, industrializaci, znečišťování životního prostředí, spotřebu surovin a produkci potravin a prognostikovali, že tento vývoj v dohledné době narazí na své hranice. Nezávisle na tom, do jaké míry je opodstatněná ekologická kritika růstu uplatňovaná Římským klubem, nebo protinázor jeho oponentů, nabylo toto téma vlivem hospodářské krize z let 2008/2009 znovu na aktuálnosti. Neustálé zvyšování hospodářského růstu, který provázel poslední desetiletí, bylo během několika málo měsíců zmařeno. Podle odhadů Světové banky se ekonomika v eurozóně vroce 2009 oproti roku 2008 oslabila o více než čtyři procenta (vyjádřeno vparitě kupní síly - Purchasing Power Parity). Je pravda, že vminulém roce se ekonomika mírně zotavila a dosáhla růstu 0,7 procent (Světová banka), který se vroce 2011 dále vystupňoval na míru 1,3 procent. Nicméně krize byla bezesporu obrovským šokem a odhalila základní slabiny hospodářství.

Demografická přeměna je v Evropě v plném proudu. Obyvatelstvo většiny raně industrializovaných zemí, jako např. Německa nebo Francie, stárne a ubývá. Celkově se počet Evropanů (včetně Ruska a Ukrajiny) do roku 2050 i přes pokračující imigraci sníží z dnešních 732 na pravděpodobných 691milionů, což znamená úbytek 41 milionů. Ve věkové skupině nad 64 let naopak počet obyvatelstva výrazně stoupne, ze 119 na 189 – o 70 milionů. Každý čtvrtý Evropan potom bude starší než 65 let. Dnes je v tomto věku teprve každý šestý Evropan (UN Secretariat World Population Prospects, březen 2010).

Evropští pivovarníci neúnavně upozorňují na jednu věc, kterou investoři a analysté neradi slyší: V Evropě už léta nevychází rovnice, podle které stoupající hrubý domácí důchod = stoupající spotřeba. Spotřeba alkoholu má ve většině členských států Evropské unie již několik desítek let sestupný trend, jak v roce 2010 s jistým zadostiučiněním konstatovala Světová zdravotnická organizace WHO. Přitom se uvádí nejen demografické, ale i sociokulturní důvody a v neposlední řadě změny konzumních zvyklostí. Kdysi pro Evropu tak typická pásma vodky, piva a vína už téměř neexistují. V severských zemích stoupá obliba vína, zatímco na jihu jeho spotřeba ustupuje a pomalu se začíná prosazovat pivo.

Podobný vývoj u spotřeby alkoholu vykazuje také většina zemí střední a východní Evropy. Tak například mnoho spotřebitelů v Rusku přešlo z vodky na pivo, čímž spotřeba piva v roce 2007 dosáhla špičkové hodnoty téměř 80 litrů na obyvatele. Od té doby však spotřeba piva klesá – za rok 2010 poklesla na necelých 70 litrů na obyvatele (Carlsberg Group, únor 2011), což je připisováno hospodářské krizi a zvýšení daně z piva. Carlsberg a jeho ruská dceřiná společnost Baltika Breweries počítají pro rok 2011 se zvýšením výstavu piva o dvě až čtyři procenta. Otázkou je ovšem, zda se ještě někdy podaří prolomit magickou hranici 80 litrů na obyvatele, pokud ruský parlament, Duma, opravdu přikročí ke své zostřené protialkoholní politice.

Zeštíhlení metodou rightsizing: megatrend energetická účinnost
Můžeme shrnout: Ve většině evropských zemí se spotřeba alkoholu stále snižuje. Souběžně s tím se evropské pivovary potýkají se značnými problémy rentability. Stávající nadkapacita v důsledku poklesu odbytu a časté používání piva při mimořádných reklamních akcích vyvíjejí silný tlak na prodejní ceny, jak před časem napsala poradenská společnost KPMG. Na tom se nic nezměnilo. Dokonce i evropský nápojový průmysl, jehož odbytová čísla mají často ukazují nahoru, trpí slabými výnosy. Aby se zvýšila rentabilita, musí se v první řadě přizpůsobit náklady. To však není snadné, protože režijní náklady jsou u podniků vyrábějících potraviny nadproporčně vysoké. Heslo dne zní „downsizing“ a to evropští výrobci nápojů a pivovarníci obměnili na „rightsizing“ – přizpůsobit na správnou velikost. Existuje dostatek koncepcí pro zeštíhlení. Ale chápeme-li rightsizing správně, znamená to zároveň také zvýšit účinnost.

Německé strojírenství brzy pochopilo téma energetická účinnost jako megatrend. Toto odvětví je „jedním z nejnadějnějších adeptů na konec éry nafty“, komentuje Deutsche Bank. V energetickém sektoru je například řeč o tom, že největším zdrojem příštích 20 až 30 let bude energetická účinnost, jak píše Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) ve své zprávě o globálních rizicích z roku 2011.

Zelený růst
Snížení spotřeby energie tvoří jen jednu část takzvaných cílů „20-20-20“ Evropské unie: EU chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 20 procent (ve srovnání s rokem 1995) a podíl obnovitelných energií a energetickou účinnost naopak o 20 procent zvýšit. Je však samozřejmé, že tato opatření jsou často svízelná, zatěžující a budou trvat různě dlouho. Evropské pivovarnictví si v této souvislosti stanovilo ctižádostivé cíle. V prosinci 2010 angličtí pivovarníci oznámili, že do roku 2020 chtějí snížit svoje emise CO2 o 17,5 procent, což by ve vztahu k roku 1990 znamenalo snížení o 67procent. Prorazit chtějí Angličané také u vody. Rovněž do roku 2020 má spotřeba vody klesnout pod 4 hl/hl piva. To odpovídá snížení o 42 procent oproti roku 1990.

Největší světové pivovarnické koncerny vůbec nezůstávají pozadu. V březnu 2011 oznámil Anheuser-Busch InBev, největší výrobce piva na světě, že ve všech 133 výrobních závodech sníží spotřebu vody ze 4,04 hl/hl piva (2010) na 3,5 hl/hl piva do roku 2012. Jiné pivovary sledují podobně ambiciózní cíle.

Snížení spotřeby vody (hl vody/hl piva)
Společnost/rok 2008 2015

SABMiller 4,6 hl 3,5 hl
Heineken 5,1 hl 4,3 hl (2012)
Diageo 7,1 hl 5,2 hl
Pramen: informace poskytnuté společnostmi

V budoucnu však nepůjde jenom o nižší spotřebu vody nebo méně emisí CO2, ale o optimalizaci ve všech možných oblastech. Sem patří také zvýšený podíl obnovitelných energií, snížení množství odpadu a zabránění jeho vzniku, snížení hmotnosti obalů a efektivní využití surovin. Tak by firmy mohly prospět nejen životnímu prostředí, ale také samy sobě, kdyby se všechny výrobní procesy promyslely a zoptimalizovaly, jak napsali ekonomičtí poradci společnosti Roland Berger (Green Growth, Green Profit, 2010). Jinými slovy: Sníží-li podniky svoje náklady a zvýší efektivitu, dosáhnou vyšší rentability a navíc si ještě zajistí společenskou akceptanci. Zkrátka zaúčtují si plus na straně udržitelnosti.

Když byla v roce 1987 publikována zpráva Brundtlandovy komise (Our Common Future), byla udržitelnost okrajovým pojmem, který znalo jen málo zasvěcených skupin. Dnes naproti tomu většina pivovarnických a nápojářských koncernů kótovaných na burze veřejně referuje o své společenské odpovědnosti a angažovanosti pro udržitelnost. Pojem udržitelnost pronikl hluboko do povědomí veřejnosti. Udržitelnost a globalizace jsou příbuzné pojmy, tvrdil dřívější německý ministr výzkumu Volker Hauff v roce 2010. Bez orientace k udržitelnosti narazí pivovary a výrobci nápojů na hranice svého růstu rychleji, než si myslí. V průmyslu dnes udržitelnost patří k úkolům vedení a vyžaduje jasné vyznání. Přitom nejde o peněžité dary sportovním klubům ani o záchranu pár hektarů deštného pralesa. Jde o stěžejní kompetence a stěžejní odpovědnost podniků za jejich produkty, postupy a služby. To se musí stát měřítkem udržitelnosti. Přestavba světového hospodářství, odchod od klimaticky škodlivého plýtvání přírodními zdroji ve prospěch udržitelně ekologické produkce, to je megatrend naší doby (Roland Berger). A ten je neodvratný.

Brau Beviale 2011
Brau Beviale 2011 pro nápojářství v letošním roce představuje celosvětově nejdůležitější veletrh investičních celků. V době od 9. do 11. listopadu bude na norimberském výstavišti prezentovat vice než 1 300 vystavovatelů (2010: 41% zahraničních) širokou nabídku prvotřídních surovin pro výrobu nápojů, inovativní technologie, účinnou logistiku a svěží marketingové nápady. Očekává se 32 000 návštěvníků (30 % zahraničních), kteří pracují převážně na úseku technického a ekonomického managementu evropského nápojářství. Více než tři čtvrtiny vystavovatelů v roce 2010 uvítaly návštěvníky z řad pivovarů, 42 % (možnost více odpovědí) se radovalo ze zájmu výrobců osvěžujících nápojů, za nimi následovali dodavatelé minerálky (37 %) a výrobci ovocných šťáv (34 %). Oblíbená veletržní směs spojující profesionální prezentace a osobní setkání přesvědčí mj. přijatelnou nákladovostí, vysokou efektivitou tří veletržních dnů naplněných po odborné i časové stránce, rozsáhlou nabídkou, intenzivními dialogy spracovníky s rozhodujícími pravomocemi, ideálním termínem…

http://www.brau-beviale.de

Stránky českého zastoupení NürnbergMesse

verze pro tisk >

Další články:

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SILMO 2015 - svět brýlí a oční optiky v Paříži

- SVĚT BETONU v Paříži

- INTERMAT 2015 a WORLD OF CONCRETE EUROPE

- ZEMĚDĚLSKÝ TÝDEN V PAŘÍŽI

- Zemědělský týden v Paříži

- Česká účast v Lyonu s podporou MPO

- SIMA - SIMAGENA 2015 v předstihu

- SIAL útočí na naše chuťové a čichové smysly

- Premiéra veletrhu WNE 2014

- Brýle a oční optika SILMO Paříž 2014

- SILMO Mondial de l´Optique, Paříž 2014

- SIAL 2014 slaví 50. výročí

- České firmy se představují na EUROSATORY 2014

- WORLD NUCLEAR EXHIBITION Paříž

- BIOMASA A BIOENERGIE v Hamburku

- EUROPAIN 2014 Celosvětové setkání pekařů a cukrářů

- Veletrh vodárenských odborníků v Alžírsku

- BIOMASA A BIOENERGIE 2014 v Hamburku

- EUROPAIN 2014 - největší pekárna a cukrárna v Paříži

Strojírenský veletrh v Hamburku

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}