GaLaBau 2020

avf
HOLZ HANDWERK 2020

strechy praha 2020

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

Beviale Family se nadále rozrůstá

Beviale Family se nadále rozrůstá

Koncem roku 2016 oznámila skupina NürnbergMesse Group spuštění globální sítě na téma výroby nápojů pod názvem Beviale Family. Již existující platforma nápojového průmyslu, veletrh BrauBeviale v německ ...

HOLIDAY WORLD

EUROGUSS

zpět

FachPack 2012: Řešení pro různorodý trh

Publikováno: 10.4.2012 00:00

Autor: Norimberské veletrhy

FachPack 2012: Řešení pro různorodý trh

Jakými inovacemi překvapí zhruba 1 400 vystavovatelů veletrhu FachPack 2012 – v době od 25. do 27. září na norimberském výstavišti – svých více než 35 000 návštěvníků z celé Evropy? Co přesně bude patřit k největším hitům v oblasti obalů, techniky, zušlechťování a logistiky? Vyplatí se kliknout na www.ask-FachPack.de, protože tady všichni vystavovatelé umísťují svoje aktuální produktové informace.

Šetřit místem, energií, materiálem – to jsou témata, která v současné době hýbou obalovým průmyslem. Hnací síly neustálých inovací jsou různorodé: rámcové hospodářské podmínky, požadavky politiky a technologický pokrok. Tyto výzvy k dalšímu vývoji produktů obalový průmysl přijímá. Šetrné zacházení se zdroji v neposlední řadě přispívá také k větší efektivitě v rámci hodnototvorného řetězce.

Obaly: chytré fólie pro rychlou kuchyni
Maso klade zvlášť vysoké požadavky na průmyslové obaly, protože pouští šťávu. Vakuový obal z měkké fólie sestávající ze dvou komor zaručuje suché uchování výrobku v obalu. Oddělená aktivní vakuová komora přitom vstřebává masovou šťávu a kyslík z okolí produktu. Maso si tak zachová červenou barvu, které si spotřebitelé cení. Druhá komora obalu zabraňuje při otevření styku s uvolněnou masovou šťávou, zpětné vytékání systém vylučuje. Tato nová koncepce navíc šetří náklady ve výrobě: Díky vakuovému systému druhé komory se obal obejde bez savé podložky. Fólie nemusí mít speciální složení. Standardní fólie jsou dostačující pro široké spektrum výrobků.

Velmi slibná obalová řešení přispívají při přípravě tučných a obalovaných potravin nebo chlebovitého pečiva v mikrovlnné troubě k tomu, aby byl pokrm křupavý a chutný. Vlhkost a tuk prostupují během tepelné úpravy perforovanou zatavovací fólií a vsakují se do mezivrstvy. Také pokrmy bez strouhanky, jako například šunkový špek, se v mikrovlnce podaří připravit s výrazně křupavější kůrčičkou. Obal má navíc tepelně izolační vlastnosti. Ty po ohřevu v mikrovlnce snižují vnější teplotu obalu a umožňují bez problémů se dotýkat sáčku rukama. Ve spojení se snadno integrovatelnými a pohodlnými otevíracími mechanismy je tak zaručeno časově nenáročné a snadné vyjmutí připraveného pokrmu z obalu. Přídavná etiketa s parním ventilkem umožňuje zvlášť šetrnou a zdravou tepelnou přípravu v páře, při níž se zachová přirozená chuť a vitamíny.

Pružný obamůže být celoplošně potištěn a díky průhlednému okénku má atraktivní vzhled. Zpracovává se na běžných tvarovacích, plnicích a uzavíracích zařízeních a může nahradit obal typu Bag in Box se susceptorem. Susceptory sestávají z kovové vrstvy, která se napařuje na fólii. Odrážejí teplo, což umožňuje hnědnutí povrchu potravin. Nový obal pro mikrovlnnou troubu, který se zčásti vyrábí také z dorůstajících surovin, tyto materiály ušetří.

Technika: flexibilní stroje balí maximální rychlostí
Zatavované miskové obaly jsou žádané pro průmyslové balení čerstvých výrobků nebo hotových mražených jídel. Takto balené produkty poskytují vysokou míru konvenience, jsou díky modifikované atmosféře trvanlivé a rychle se upravují. Výrobci strojů nabízejí stroje úsporné na místo díky dvoustopému provedení zatavovacích strojů, tzv. traysealer, pro plněautomatické balení velkých a středních šarží. Traysealer se dvěma nezávislými stopami k zatavování misek může různou rychlostí současně zpracovávat různé produkty rozdílných formátů a hmotnosti náplně – do ochranné atmosféry přizpůsobené daným výrobkům. Díky tomu se snižují prostoje, protože při střídání produktu se každá stopa zastaví nezávisle, zatímco na truhé stopě se dál produkuje. Fóliové role o průměru až 450 mm zaručují delší výrobní cykly.

Zpracovávat tak lze všechny formáty misek a typy fólií. Moderní servotechnologie zajišťuje kontrolovaný posun misek a přísun fólie při vysoké rychlosti. Integrovaná kontrolní váha vyřadí misky s vadnou hmotností ještě před zatavením. Zatavovací hlavy se v případě poruchy automaticky vypnou. Tak může traysealer pokračovat v práci a automaticky regulovat přisun misek. Výměna nástrojů probíhá rychle a jednoduše. Otevřená konstrukce je dobře přístupná pro čištění. Jiné dvoustopé koncepce traysealeru zase automaticky optimalizují rychlost a posun pro žádaný výkon a určují nová měřítka v bezpečnosti procesů, efektivitě a hygieně. Pro kartonování hotových miskových balení je balicí linka vybavena čtyřosým robotem. Manipulační modul je vybaven třemi stupni volnosti a opcionální otočnou osou.

Zušlechťování: pěkné a nezávadné – tiskové barvy s nízkou migrací
Pro plastové obaly, které přicházejí do styku s potravinami, platí od roku 2011 nařízení EU č. 10/2011. Společnosti, které takové plasty zpracovávají nebo používají, musí prověřit, zda jsou jejich produkty právně konformní i podle tohoto nového nařízení. Nová norma také limituje použití různých látek za funkčními bariérami. Zatímco zmíněné nařízení má celoevropskou platnost, vypracovává se v současné době v Německu tzv. nařízení o tiskových barvách.

Jde při tom o látky, které mohou být neúmyslně obsaženy ve vstupních materiálech, z nichž se vyrábějí potravinářské obaly, nebo v pomocných látkách použitých během výrobního procesu. Jedná se zde mimo jiné o migraci složek tiskových barev nebo laků. Nabídka nízkomigračních laků, které splňují zákonné podmínky, neustále roste. Tyto laky skýtají jistotu při potisku nebo zušlechťování obalů. Existuje celá řada UV laků a disperzních laků, které splňují velmi rozdílné požadavky na výrobu obalů vhodných pro potraviny. Díky tomu výrobci obalových prostředků získávají nové možnosti co do funkčnosti a úpravy svých produktů.

Při výrobě těchto laků se zásadně používají nejkvalitnější suroviny, které se pečlivě vybírají, kombinují a vyrábějí s využitím nejmodernější výrobní technologie. Nové laky se ve výrobě vyznačují dobrou potiskovatelností a nepěnivým zpracováním. Vynikající smáčivost snižuje nános barvy na tkanině a počet zastávek na mytí. K dalším důležitým funkčním vlastnostem patří rychlé schnutí, vysoká odolnost proti otěru a dobrá stohovatelnost.

Logistika: mobilní regálové systémy, roboty, bezpečný přenos dat
Takřka každý produkt se z výroby dostává do skladu. Ve skladové logistice záleží na bezpečném přepravním obalu a jednoznačné identifikaci. Generální dodavatelé skladové techniky vyrábějí vedle kontejnerů také regálovou techniku. Vysokozátěžové kontejnery z plastů pro užitné zatížení do 500 kilogramů jsou robustní, flexibilně použitelné a ve srovnání s drátěnými boxy nebo kontejnery z ocelového plechu mnohem lehčí. Tím splňují všechny požadavky principu štíhlé výroby a štíhlé logistiky.

Vysokozátěžové regály s kyvadlovými systémy - bateriově poháněnými, dálkově ovládanými kanálovými vozíky – a přesuvné regálové systémy umožňují efektivní využití prostoru. Tak lze bezpečně stohovat křehké a citlivé zboží a nestejnoměrně naložené palety, aniž by došlo k jejich poškození. Bez problémů se dají uskladnit dokonce i palety nejrůznějších typů. Pro stísněné podmínky jsou vhodné také nové lineární roboty, které jako cenově výhodné vstupní modely mohou převzít paletování skupinových obalů ve fólii, kartonů, pytlů, standardních kontejnerů a balíků. Roboty jsou vybaveny chapadly s paralelními čelistmi, přísavkovými nebo drapákovými chapadly. Manipulují podle potřeby se všemi typy prokladů, prázdných palet a plných palet až do výšky 2800 mm. Jejich konstrukce snižuje dobu montáže na minimum a umožňuje tak nekomplikované přemístění robotu v rámci podniku.

U homogenních paletových nákladů, jakými jsou vícecestné kontejnery nebo také jednotlivé kontejnery a bedny, představuje páskování nadále přepravní zabezpečení s největší úsporou materiálu. Novinkou je páskovací stroj, který svařuje ultrazvukem a ušetří tak topný klín. Ultrazvukové agregáty pracují rychleji, hospodárněji, s nižšími emisemi a mají výrazně delší životnost. Ultrazvukový agregát spojuje konce pásky ultrazvukem, nikoliv termicky. Pracuje výhradně s bezkartáčovými, neopotřebitelnými přímými pohony na stejnosměrný proud. Potřebná řídicí elektronika je již zaintegrovaná do motorů.

Identifikační data musí být obvykle manuálně přenášena do nových tiskových aplikací. Nové řešení, které spolupracuje s každou databází na straně uživatele, předává všechna tištěná data rychle, bezpečně a automaticky laserové tiskárně, která je ihned zpracovává bez jakéhokoliv nastavování. Manuální zadávání dat zcela odpadá, což zvyšuje bezpečnost přenosu dat. Základem tohoto systému jsou laserem aktivované etikety se speciální povrchovou úpravou.

Tímto způsobem může CO2 laser na místech k tomu určených „psát“ černě. Písmo je dokonale zaostřené, nezávisle na tom, zda se jedná o běžné písmo, grafiku nebo kódy. Vzhledem k tomu, že laser neobrušuje materiál, neuvolňují se žádné částečky, které by se mohly rozmazat, ani se nepoškodí etiketa. Není nutné odsávání. Protože tento tiskový systém pracuje bez opotřebení a nepotřebuje spotřební materiál ani seřizování, nedochází k žádnému přerušení výroby. Tak se zvyšuje efektivita.

Inspirace – inovace – informace – tím láká PackBox
…a nabízí jedinečnou příležitost odborně si prohloubit to, co bylo shlédnuto na veletržních stáncích. Sedm partnerů představí v neobvyklém prostředí pozoruhodné produkty z oblasti obalů, techniky, zušlechťování a logistiky. Krátké, maximálně 30minutové přednášky zvou k diskusi a výměně názorů v kavárenském a barovém prostoru PackBoxu. Zákony a předpisy týkající se obalů – Materiály budoucnosti – Balicí stroje zítřka – Bioplasty – Sociální média a obaly – Bezpečnost nákladu a zabezpečení proti krádeži – RFID – Hity a propadáky v obalovém designu – Trendy v designu – Co očekává obchodní sektor a značkoví výrobci od obalového tisku? – Obal se mnou mluví … to je jen několik příkladů témat, která se budou probírat v PackBoxu během tří dnů veletrhu.

O veletrhu FachPack 2012
FachPack patří s přibližně 1 400 vystavovateli a více než 35 000 návštěvníky k nejuznávanějším veletrhům obalů v Evropě. V době od 25. do 27. září 2012 bude ve veletržním centru Norimberk prezentovat rozsáhlou nabídku v oblasti obalů (přibližně třetina představuje obalové materiály, obalové prostředky a pomocné obalové prostředky), techniky (další třetina pokrývá balicí stroje, etiketovací a značkovací techniku, recyklaci obalů, zkoušení obalů), zušlechťování (tisk obalů a etiket, design, výroba obalových prostředků) a logistiky (manipulační, dopravníkové, skladovací a vychystávací systémy včetně odpovídajícího softwaru a dopravní logistiky). Odborní návštěvníci přicházejí především z těchto oborů: potraviny/poživatiny, léčiva/kosmetika, chemie, tisk/papír/lepenka, služby související s balením a logistikou, plasty, automobilový a dodavatelský průmysl, jakož i elektrické přístroje/komponenty. V roce 2012 FachPack opět přesvědčí svou kreativní pracovní atmosférou, v níž jsou informace a osobní kontakty právě tak důležité jako řešení konkrétních technických otázek.

Všechny vystavovatele a jejich aktuální produktové informace najdete na:

http://www.ask-FachPack.de

Stránky českého zastoupení norimberských veletrhů

verze pro tisk >

Další články:

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

- Veletrh Bautec spustil předprodej vstupenek

messe duesseldorf

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}