FOR FISHING

UTSEC 2020
Sensor+test

arteo_cz

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO se mohou pochlubit skutečně dlouholetou tradicí. V únoru roku 2020 se na brněnském výstavišti koná již jejich 55. ročník a pamětníci jistě potvrdí, že si za dobu své e ...

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

Bus2Bus 2021

woodtec 2020

zpět

EMO Hannover 2013: Zpracování kovů se prezentuje na veletrhu superlativů

Publikováno: 12.7.2013 00:00

Autor: EuroExpo

EMO Hannover 2013: Zpracování kovů se prezentuje na veletrhu superlativů

Veletrh EMO proběhne v Hannoveru v době od 16. do 21. září 2013. Na předním světovém veletrhu zpracování kovů představí mezinárodní výrobci výrobní techniky pod heslem „Inteligence ve výrobě“ své produkty, řešení a služby spojené s kovem jako materiálem.

"Veletrh EMO Hannover ukáže odborným návštěvníkům z celého světa, jak mohou s ´inteligentní výrobou´ nejlépe čelit dnešním i budoucím výzvám,“ říká Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel Svazu německých výrobců obráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, VDW) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, který je organizátorem veletrhu EMO.
Veletrh EMO je výkladní skříní celého světa. Scházejí se zde všichni, kdo mají něco společného s obráběcími stroji: Zástupci firem nejrůznějších průmyslových branží, kteří rozhodují o investicích do zařízení, přední představitelé světového trhu s výrobní technikou, zástupci vědy a politiky. Mezinárodní společnosti zde představí svým zákazníkům inovace vrcholné úrovně. Veletrh EMO Hannover bude v neposlední řadě zdrojem rozhodujících impulzů pro výrobu následujících let,“ prohlašuje dále W. Schäfer.

Na předchozím veletrhu EMO v roce 2011 vystavovalo přes 2 000 firem. 60 % vystavujících firem nepřijelo na veletrh z Německa, ale ze 40 zemí světa. Jen z východní Evropy se představilo 68 vystavovatelů. „Pro každého výrobce obráběcích strojů, který se chce prosadit v mezinárodním obchodě, je účast na veletrhu EMO Hannover absolutní povinností,“ je přesvědčen Wilfried Schäfer. Stejně tak naleznou uživatelé obráběcích strojů v Hannoveru odpovídající výrobní techniku a kompetentní partnery pro obchodní jednání. To platí jak pro výrobce malých sérií, tak pro výrobce masové produkce.

V roce 2011 navštívilo veletrh EMO Hannover 140 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí. Podíl zahraničních návštěvníků tvořil 36 %. Asi dvě třetiny hostů byly z Evropy.

EMO Hannover – špičkové mezinárodní setkání výrobní techniky
EMO Hannover je veletrh superlativů. Je proto stejně atraktivní pro mezinárodní odborné návštěvníky i vystavovatele.

Jeho rozsah a čistá výstavní plocha okolo 180 000 m² je zárukou, že zde každý návštěvník získá široký přehled o inteligentní výrobní technice v oblasti kovoobráběcích strojů pro třískové obrábění a tvářecích kovoobráběcích strojů, výrobních systémů, přesných nástrojů, měřící techniky, automatizovaného materiálového toku, technologií CAx, řídící techniky a techniky pohonů i příslušenství. Členění veletrhu podle stěžejních produktů mimoto umožňuje návštěvníkům snadno se orientovat a rychle nalézt to, co hledají.

Rozsah a postavení veletrhu EMO Hannover jako nejvýznamnější mezinárodní platformy zpracování kovů je motivací pro vystavovatele, ukázat stroje v rozsahu a počtu, který není k vidění na žádné jiné akci. Návštěvník má proto možnost zařízení vidět, osahat si jej a u konkrétního produktu si nechat vysvětlit, co umí a jaké přináší výhody. Na veletrhu EMO Hannover 2011 bylo do veletržního areálu přivezeno 47 000 tun strojů a veletržního materiálu.

Pro zákazníky přicházející z oblastí procesního řetězce zpracování kovů je veletrh EMO Hannover pevným termínem v plánovacích kalendářích. Zastupují především automobilový průmysl, leteckou a vesmírnou techniku, strojírenství, investiční výstavbu, elektrotechniku, jemnou mechaniku a optiku, kovozpracující průmysl, medicínskou techniku atd.

Téměř dvě třetiny odborných návštěvníků předchozího veletrhu EMO se zabývaly různou činností v průmyslu, především ve strojírenství, ve výrobě strojů a zařízení a v automobilovém průmyslu. Obě průmyslové branže jsou svým 66 procentním podílem dvěmi nejdůležitějšími odběrateli obráběcích strojů. V roce 2011 přišlo na veletrh především více zákazníků z branže mezinárodního automobilového průmyslu, který všude na světě investuje do rozšiřování výrobních kapacit, nových modelů, technologií motorů a pohonů.

Na veletrh EMO přijíždí také stále více nových návštěvníků. V roce 2011 bylo 45 % hostů na veletrhu EMO v Hannoveru poprvé. To pro vystavovatele znamená okolo 63 000 potenciálních nových zákazníků.

Veletrh EMO Hannover je nejvýznamnějším fórem inovací a investic
Na veletrh EMO do Hannoveru přijíždějí odborníci z průmyslové výroby s velkým očekáváním, protože veletrh je tradičně nejvýznamnějším světovým fórem inovací v oblasti zpracování kovů. Proto je pro vystavovatele rovněž nejvýznamnějším milníkem, na který se intenzívně připravují, aby mohli celému trhu prezentovat své nové stroje a inovace. Vystavovatelé považují veletrh EMO Hannover za jedinečnou světovou akci a možnost, jak si zajistit svou pozici mezi konkurencí a profilovat se před mezinárodním publikem. „Každý tu ze sebe vydává to nejlepší,“ říká W. Schäfer ze Svazu VDW.

Výrobní podniky, ať vyrábějí spotřební zboží, vozidla, zdravotnickou nebo energetickou techniku, čelí dnes na celém světě podobným výzvám. Jejich odběratelé očekávají nezávisle na místě výroby širokou paletu produktů, vysoce kvalitní produkty za příznivou cenu, které jsou pokud možno vyráběny s ohledem na životní prostředí. Pro firmy nabízející obráběcí stroje to znamená větší flexibilitu, lepší kvalitu, nové výrobní koncepce, které jsou schopné zpracovávat také takové materiály jako titan nebo kombinované materiály, a stroje šetřící zdroje. Za tím účelem se mnohdy přepracovává celá koncepce strojů a zařízení včetně nástrojů, řízení, komponent techniky pohonů, měřících prostředků a propojení s informačními technologiemi. V uvedených oblastech kromě toho optimalizované začlenění strojů nebo výrobních systémů do celého výrobního procesu přináší pokrok.

Že je veletrh EMO intenzívně využíván jako investiční platforma, ukazuje vysoký podíl návštěvníků, kteří ve své firmě rozhodují o investicích do zařízení. V roce 2011 tři čtvrtiny hostů uváděly v rámci ankety pro návštěvníky, že mají podíl na rozhodování o investicích do zařízení ve svém podniku. Více než dvě třetiny evropských a tři čtvrtiny mimoevropských návštěvníků přijely do Hannoveru s konkrétními investičními záměry. Že veletrh EMO nabízí dostatek řešení, dokládá anketa pro vystavovatele. Někteří dokonce hovořili o rekordním výsledku v odbytu strojů. Podle ankety byly jen na veletrhu zadány zakázky v hodnotě minimálně 4,5 miliard eur. Mimoto během šesti měsíců, které následovaly po veletrhu EMO Hannover, dosáhly mezinárodní objednávky obráběcích strojů, i přes celosvětově slábnoucí oživení, opět podobné úrovně jako v předcházejícím roce.

Obráběcí stroje hrají pro inteligentní výrobu klíčovou úlohu
Úkolů i výzev je však nezávisle na hospodářském vývoji dostatek. Rostoucí urbanizace a velká potřeba výkonné infrastruktury, vysoké požadavky na mobilitu, rostoucí ceny surovin, náročnost poptávky po zdravé výživě, demografické změny a vysoká potřeba kvalitní zdravotní péče představují jen některé z impulzů. K řešení většiny úkolů významně přispívá průmysl. A v průmyslové výrobě hrají obráběcí stroje klíčovou úlohu. Pokud v roce 2013 opět nastane celosvětová konjunktura, jak to očekávají ekonomové, bude moderní výrobní technika a „Inteligence ve výrobě“ žádanější než kdykoliv v minulosti.

Proto očekávají představitelé branže a zákazníci už dnes veletrh EMO v Hannoveru s velkým napětím.

Veletrh se v září 2013 opět stane Mekkou kovoobrábění.
Wilfried Schäfer ze svazu VDW shrnuje: „Pro zákazníky průmyslu výroby obráběcích strojů je návštěva veletrhu EMO povinným termínem, protože se nikde jinde nenacházejí na jednom místě tak kompetentní a vysoce odborná řešení mezinárodního zpracování kovů jako zde. A nikde není prezentováno tolik inovací jako v Hannoveru. Pro firmy nabízející obráběcí stroje je účast na veletrhu EMO rovněž nezbytná, protože nikde jinde se nesejde tolik zástupců firem s rozhodovacími kompetencemi jako tady.“

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU EMO Hannover 2013

Kongres EMO „Inteligentněji vyrábět“
V souvislosti s hlavním tématem „Inteligence ve výrobě“ zorganizuje Svaz německých výrobců strojů a zařízení (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, v rámci veletrhu EMO 2013 v Hannoveru svůj kongres řady „Inteligentněji vyrábět“. V centru pozornosti kongresu pod názvem „Inspired by Technology“ budou témata jako síla inovací, flexibilita a technologické know-how. Pro výrobní podniky to jsou mezi globální konkurencí významné faktory úspěchu. Zástupci mezinárodních společností, uživatelských branží, výrobní techniky a subdodavatelů, kteří rozhodují ve svých firmách o investicích, budou hovořit o svých strategiích vedoucích na vrchol. V rámci tří fór mimoto proběhnou diskuse na téma: Excellence: Lean Production a flexibilní procesové řetězce; Efektivita: Trvale udržitelná výroba šetřící zdroje; Inteligence: Smart Factories díky inovační síle projektu Průmysl 4.0. Vysoce odborný program doplní odpovídající tématické prohlídky veletrhu.

Blue Competence propaguje energetickou účinnost ve výrobě
Udržitelnost je dnes jedním z nejdůležitějších předpokladů správného směru vývoje v politice, hospodářství i výzkumu. Politici, průmysl a vysoké školy to pochopili a nastartovali změnu. Přesto je třeba takovou změnu paradigmatu ve výrobě stále znovu propagovat. K tomu je tu „Blue Competence – Engineering a better world“, iniciativa evropského průmyslu obráběcích strojů a německého strojírenství. Podruhé bude mít iniciativa Blue Competence na veletrhu EMO Hannover zvláštní stánek v rámci kongresu „Inteligentněji vyrábět“, jehož cílem je doplnit diskusi. Budou zde především předváděny produkty a řešení pro energeticky účinnou průmyslovou výrobu.

Konference EMO „Nové výrobní technologie v letectví a kosmonautice“
Nové výrobní technologie v letectví a kosmonautice budou v centru pozornosti i na veletrhu EMO Hannover 2013, a to během dvoudenní konference, kterou zorganizovaly Institut výrobní techniky a obráběcích strojů Leibnizovy univerzity v Hannoveru (Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover) a Machining Innovations Network z Varelu v severním Německu. Už potřinácté se na renomované mezinárodní konferenci sejdou odborníci z průmyslu a výzkumu a budou si vyměňovat zkušenosti a názory o aktuálním vývoji a budoucích výzvách. Na veletrhu EMO Hannover 2011 využili příležitost zúčastnit se konference četní významní odborníci z celého světa.

Mimořádná přehlídka „Inovace včera – dnes – zítra – Hospodárná řešení procesů pro kvalitní výrobní díly“
Hospodárná zpracovatelská řešení mají pro výrobní podniky a jejich konkurenceschopnost hlavní význam. Síť ´Machining Innovations Network´ proto doplní konferenci EMO „Výrobní technologie v letectví a kosmonautice“ a ukáže společně se svými členy, jak dnes vypadají inovativní a praktická komplexní řešení výroby vysoce kvalitních dílů. Zvláštnost spočívá v představení inovačního procesu v čase. Současně s pohledem do minulosti zde bude prezentován inovační skok ve výrobní technice směrem k dnešnímu status quo a další rozvoj v budoucnosti. Návštěvníci mimořádné přehlídky uvidí aktuální řešení, která lze bezprostředně realizovat. Na druhé straně přehlídka ukáže, jakými kvantovými skoky bude v budoucnu možné další zvyšování produktivity.

Indie v centru pozornosti veletrhu EMO
Indie patří v oblasti průmyslu obráběcích strojů k mezinárodním rozvíjejícím se trhům. Jen v předcházejících pěti letech stoupla spotřeba obráběcích strojů téměř o 25 % a její objem v roce 2012 na více než 2 miliardy eur. Aktuálně se Indie nachází na 6. místě mezi největšími trhy s obráběcími stroji. Pro mezinárodní výrobce obráběcích strojů dobré obchodní možnosti rovněž nabízejí významná odběratelská odvětví jako automobilový a subdodavatelský průmysl, elektrotechnický a elektronický průmysl a všeobecné strojírenství jako důležitý dovozní trh s objemem téměř 1,6 miliard euro v minulém roce. V obchodě s Indií však existují i zvláštnosti, které je třeba mít při exportu nebo při zakládání společností v Indii vždy na zřeteli.

Z tohoto pohledu organizuje svaz VDW na veletrhu EMO Hannover 2013 přehlídku EMO-Fokus Indie. Odborníci zde budou informovat o hospodářských a politických podmínkách a právních a daňových zvláštnostech, ale rovněž budou hovořit o specifických znacích prodeje, v servisu a ve struktuře zákazníků.

Enterprise Europe Network
Cílem sítě Enterprise Europe Network ze Stuttgartu je opět organizovat setkání zástupců podniků během veletrhu EMO Hannover 2013. Online platforma se snaží ještě před veletrhem zprostředkovat kontakt mezi obchodními partnery, kteří mají společné zájmy. Efektivní organizace obchodních jednání tak povede k cíli. Alespoň tak to vidí partneři podobných obchodních jednání v roce 2011. Tehdy se uskutečnilo více než 500 jednání, která zprostředkovala síť Enterprise Europe Network mezi 156 partnery z 25 zemí, kteří počítají, že z jednání vyplyne uzavření mnoha kooperačních smluv a realizace mnoha zakázek.

Nábor mladých strojařů – Job with Power
Průmysl obráběcích strojů bude potřebovat i v budoucnu stále více kvalifikovaných pracovních sil, pokud si má zachovat a rozšířit rychlost inovací a pozici mezi mezinárodními odběrateli. Vzhledem k demografickým změnám a sníženému zájmu o technické profese se průmysl obráběcích strojů ujal iniciativy již před mnoha lety. V roce 2009 byla dokonce založena nadace pro mládež při svazu VDW s cílem trvale působit proti této tendenci. Pod heslem „Strojař – Job with Power“ zve Nadace na veletrh EMO Hannover 2013 společně s partnery z průmyslu, odborných a vysokých škol a z úřadů práce přes 6 000 studentů všeobecně vzdělávacích a odborných škol. Jedná se o příklad, jak v Německu branže přistupuje ke společné problematice mnoha průmyslových a rychle se rozvíjejících zemí světa. S pomocí věhlasné atmosféry veletrhu EMO, mezinárodního charakteru veletrhu, inovací a rozsáhlé výrobní techniky, kterou si lze doslova osahat, chce nadace vyvolat zájem o technické profese ve strojírenství. Během rozmanitého doprovodného programu zažijí mladí lidé techniku a stroje na živo. Pro skupiny studentů nabízí Nadace pro mládež při VDW prohlídky veletrhu s průvodcem. Účastníci prohlídek se mohou podívat, jak učni pracují u strojů, klást dotazy a sami si obsluhu strojů vyzkoušet. Cílem této akce Nadace pro mládež při svazu VDW a vystavujících firem je získat pro branži kvalifikované a zainteresované mladé pracovní síly.

Ukazatel trendů pro mezinárodní výrobní techniku
„Veletrh EMO Hannover bude opět doprovázet bohatý a zajímavý program,“ shrnuje Wilfried Schäfer ze svazu VDW. „Nabídne mnoha návštěvníkům a vystavovatelům styčné body k tématům a diskusím, které probíhají i v jejich vlastních podnicích,“ dále uvádí W. Schäfer. Veletrh EMO určuje trendy ve výrobní technice do dalších let. To platí pro technologie na výrobu obráběcích strojů stejně tak jako pro rozvoj strategií a trhů. O tématech a trendech, kterých se dotkne veletrh EMO Hannover, se bude do detailů diskutovat ještě mnoho týdnů a měsíců po veletrhu.

Přehled o vývoji obchodu ČR s obráběcími stroji

Informace o výhledu mezinárodního obchodu obráběcích strojů

Vystavovatelé z ČR na EMO 2013 (stav - květen 2013)

http://www.emo-hannover.de

verze pro tisk >

Další články:

- STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

ISX product groups

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}