strechy praha 2020

R+T 2021
Nürnbergmesse

HOLZ HANDWERK 2020

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO se mohou pochlubit skutečně dlouholetou tradicí. V únoru roku 2020 se na brněnském výstavišti koná již jejich 55. ročník a pamětníci jistě potvrdí, že si za dobu své e ...

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

Veletrhy oborů výroby, zpracování a obrábění kovů, drátů a kabelů, trubek a rour, železa i oceli mají v Düsseldorfu dlouhou tradici. Metals and Flow Technologies worldwide – heslo, které vystihuje mez ...

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

Nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. 62. ročník MSV očekává 80 tisíc odborníků, kteří přijedou z ...

IFA 2020

arteo_cz

zpět

K 2016 Düsseldorf – motor inovací a mezinárodního businessu

Publikováno: 12.6.2016 18:17

Autor: Messe Düsseldorf

K 2016 Düsseldorf – motor inovací a mezinárodního businessu

V říjnu více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí řešení budoucnosti pro produkty, procesy i problémy. Rostoucí počet obyvatel světa, narůstající stupeň urbanizace, rostoucí spotřeba energií, ubývající přírodní zdroje i změny klimatu: je nutno čelit velkým výzvám. Na řešení globálních úkolů je zapotřebí kreativních mozků, inovativních technologií i špičkových materiálů. Od 19. do 26. října 2016 se na veletrhu K 2016 v Düsseldorfu sejde branže plastů a kaučuku, aby představila své příspěvky k řešení nadcházejících úkolů.

Jako nejdůležitější specializovaná akce tohoto oboru představí veletrh K 2016 ústřední trendy oboru a perspektivní průmyslové aplikace. Již od svého vzniku se veletrh K etabloval jako platforma inovací a obchodů nejen pro dodavatele surovin, výrobce strojů na zpracování plastů a kaučuku i zpracovatelský průmysl, nýbrž i pro zájemce z nejdůležitějších odběratelských oborů.

Veletrh K 2016 je již dlouho vyprodaný. Zúčastní se ho více než 3 000 vystavovatelů z více než 50 zemí. Obzvláště silně zastoupení jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a Turecka, a z mimoevropských především z USA. Veletrh K zároveň zřetelně zrcadlí změny na světovém trhu: počty účastníků i výstavní plocha podniků z Asie již několik let zřetelně rostou, silné zastoupení se očekává především z Číny, Tchaj-wanu, Indie, Japonsko a Jižní Koreje. Různorodost a mezinárodnost přítomných společností je zárukou, že budou představena všechna velká témata oboru, především efektivní nakládání s energiemi, zdroji a materiály, stejně jako speciální segmenty.

Při veletrhu K 2016 bude opět obsazené celé výstaviště v Düsseldorfu. Ve všech 19 halách se představí vystavovatelské firmy na více než 170.000 metrech čtverečních čisté výstavní plochy. Haly jsou přehledně členěné dle stěžejních oborů:
• stroje a zařízení
• suroviny, pomocné látky
• polotovary, technické díly a výrobky z vyztužených plastů
• služby


Stroje a zařízení – světové premiéry
Největší skupina vystavovatelů veletrhu K, výrobci strojů a zařízení, přichází s velkým množstvím světových premiér. Společnosti obsadí přibližně dvě třetiny veškeré vystavovací plochy a budou k nalezení v halách 1 až 4 a 9 až 17. Inženýři a strojaři po celém světě již dnes pracují na nejvyšší obrátky, aby v říjnu 2016 mohli prezentovat nové komplexní výrobní jednotky v provozu. Nikde jinde nejsou lepší podmínky na to, aby svými novinkami probudili zájem světové veřejnosti, protože žádná jiná akce na celém světě se netěší návštěvností tak vysoké mezinárodnosti i odbornosti.

Suroviny a pomocné látky – materiály budoucnosti
Nejnovější výsledky výzkumu polymerů představí dodavatelé surovin a pomocných látek – materiály, které vyšší efektivitou využití zdrojů přispějí k vyrovnané ekonomické i ekologické rovnováze. Vedle optimalizace standardních plastů budou rozhodujícími tématy také aditiva a plniva, boipolymery a funkční polymery, a v neposlední řadě i samovyztužující polymery.

Polotovary, technické díly a vyztužené plastové výrobky – růstový trh
Tento obor se vyznačuje velkou inovační silou a rozmanitou paletou produktů. V zájmu splnění nejvyšších nároků se více než kdy předtím sází na produkty s nízkou spotřebou energií a šetrné k životnímu prostředí. Dodavatelé surovin, polotovarů a technických dílů vystavují v halách 5 až 8b.

Barometr výkonnosti oboru
Na veletrhu K 2016 bude prezentován celý řetězec tvorby hodnot v jedinečné šířce a hloubce. Rozhodující roli zde hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a navíc je vysoce inovativní. Kaučuková ulice v hale 6 je nepostradatelnou, návštěvníky vysoce ceněnou součástí veletrhu.

Veletrh K je barometrem výkonnosti celého oboru a současně globálním tržištěm inovací. Sjíždějí se na něj experti z celého světa plastů a kaučuku, aby demonstrovali výkonnost svého oboru a představili profesionálům z výroby vozidel i obalů, elektrotechniky, elektroniky a komunikace, stavebnictví, zdravotnické techniky i leteckého a kosmického průmyslu aktuální i budoucí možnosti použití umělých hmot a kaučuku.

Polymery určují ráz vývoje
Například ve věcech ochrany spotřebitelů, když jde o použití plastů pro obaly potravin, které mají chránit obsah, zaručovat hygienu, informovat spotřebitele, usnadňovat přepravu a skladování a informovat o tom, zda zboží jej ještě v původním stavu. Přibližně třetina světové výroby plastů slouží k balení, přičemž se průměrná hmotnost obalu na jeden produkt v minulosti stále více snižovala: balí se tedy stále více produktů stále menším množstvím materiálu.

Nebo v oblasti mobility: Již mnoho let roste podíl polymerních materiálů ve vozidlech i letadlech. Ve srovnání s tradičními materiály nabízejí plasty a plastové kompozity rovnocenné nebo lepší fyzikální a mechanické vlastnosti, současně však jsou výrazně lehčí. Umělé hmoty tudíž generují potenciál pro úsporu nákladů i zdrojů, stejně jako emisí.

Nebo v oblasti výstavby a bydlení: Pro stavebnictví se tyto materiály díky své mnohostrannosti a jedinečným vlastnostem již staly nepostradatelnými, ať už jako okenní profily, kabelové kanály, střešní krytiny, hydroizolační materiál, podlahoviny nebo tepelná izolace. Plasty tak chrání před chladem, horkem i hlukem. Také v rozvodech vody a kanalizačních systémech v dnešní době dominují plastová potrubí, protože jsou výhodnější a mají delší životnost. Podobně stojí v první frontové linii také v oblasti výroby regenerativních energií pomocí větrných a fotovoltaických elektráren.

Veletrh K vždy sledoval a sleduje tep technologického vývoje. To je zřetelně viditelné především na expozicích vystavovatelů, také však na doprovodném programu, který pro návštěvníky představuje skutečnou přidanou hodnotu. Specializovaná výstava a Science Campus, Bioplastics Business Breakfasts a Design Chain Conference, 3D fab + print i iniciativa na vzdělávání v oblasti plastů se soustřeďují na speciální aspekty a ústřední témata oboru a nabízejí možnost cíleně získávat informace.

Specializovaná prezentace „Plastics shape the future“
Specializovaná prezentace „Plasty utvářejí budoucnost“ ozřejmí, jak silně umělé hmoty ovlivňují design moderních prostorů – funkčně, esteticky i co do trvalé udržitelnosti. Tematizovány budou ekonomické i ekologické aspekty, stejně jako problémové oblasti, např. znečištění moří.

Prezentace a inovativní návrhy expozic charakterizují program specializované prezentace v hale 6, sestávající z přednášek VIP osobností, referátů, akcí a diskusí. Nápady žáků a studentů, jak utvářet budoucnost, poslouží po celou dobu konání veletrhů jako impulzy k novým myšlenkám.

Tato specializovaná prezentace, projekt německého plastového průmyslu v gesci společností PlasticsEurope Deutschland e.V. a Messe Düsseldorf již podeváté doplní nabídky vystavovatelů veletrhu K.

Science Campus: dialog mezi výzkumem a ekonomikou
Science Campus umožní vystavovatelům i návštěvníkům veletrhu K 2016 získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat zkušenosti mezi podniky a vysokými školami. Oproti své premiéře v r. 2013 se Science Campus představí na větší ploše a s vyšším počtem zúčastněných vysokých škol, institutů i podpůrných organizací. Science Campus navíc představí čtyři ústřední témata, která v příštích letech výrazně ovlivní vývoj trhu tohoto oboru. Jedná s o:
• efektivní využívání zdrojů
• digitalizaci řetězce tvorby hodnot / Průmysl 4.0
• nové materiály
• lehké konstrukce
a také o vědecké vzdělávání. Vědci inovačního kruhu veletrhu K 2016, resp. týmy z jejich ústavů, připraví přednášky k jednotlivým tématům, která se budou i mimo rámec Science Campus odrážet v exponátech vystavovatelů, ve specializované prezentaci „Plastics shape the future“ i v projektu Innovation Compass.

3D fab+print
Sotva která technologie se v současné době diskutuje v průmyslu tak intenzivně jako 3D tisk. Generativní výrobní metody hýbou uživateli po celém světě – v oblasti designu, obalovém průmyslu, leteckém a kosmickém průmyslu, výrobě automobilů, dentální a zdravotnické technice i konstrukci a výrobě strojů a zařízení. Také na veletrhu K 2016 bude téma 3D tisk hrát významnou roli. Společnost Messe Düsseldorf před třemi roky vytvořila značku 3D fab+print, aby toto téma budoucnosti obzvláště zviditelnila – nejen na veletrhu K, nýbrž také např. na veletrzích drupa – předním světovém veletrhu pro tisk a mediální řešení, MEDICA – World Forum for Medicine – a COMPAMED – High-Tech Solutions for Medical Technology. Společně s nakladatelstvím KCI Publishing BV budou na portálu www.3dfabprint.com prezentovány aktuální technologie „state of the art“ stejně jako vize a zajímavé příklady „best practice“. U příležitosti veletrhu K 2016 budou vystavovatelé nabízející řešení z oblasti aditivních výrobních metod představeni ve speciální brožuře.

Potenciály a šance bioplastů
Bioplastům jako doplňku a částečné náhradě tradičních umělých hmot se v posledních letech dostalo velké pozornosti. Průmyslem orientovaným na budoucnost hýbe diskuse o plusech a mínusech, budoucí roli i tržním potenciálu bioplastů, jak vyráběných na bio-základě, tak i biologicky odbouratelných. Kdo se chce informovat o potenciálech a šancích, najde v expozicích vystavovatelů na veletrhu K 2016 mnoho možností. Kromě toho nabízí časopis bioplastics Magazine ve spolupráci se společností Messe Düsseldorf tři akce k prohloubení znalostí: od 20. do 22. října, vždy dopoledne, se v rámci Bioplastics Business Breakfasts budou prezentovat aktuální informace a vyměňovat zkušenosti.

Design Chain Conference
Premiéra této konference na veletrhu K 2013 se setkala s velmi kladnými ohlasy, a tak i letos konference Design Chain@K společnosti Crain Communications opět nabídne pohledy na praktické i technické aspekty inovací v konstrukčním řetězci. Akce otevírá jak návrhářům, tak i dodavatelům materiálů možnost představit použití polymerů v různých oborech, mj. v automobilovém a zdravotnickém průmyslu, v sektoru spotřební elektroniky i v obalovém průmyslu.

Podpora mládeže na veletrhu K 2016
Přiblížit mladým lidem rozmanité a perspektivní oblasti činnosti průmyslu plastů, to je cílem iniciativy KAI na rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Pomocí těchto aktivit, které sahají od výstav přes moderované diskuse až po praktické pokusy, chtějí pořadatelé získat mladé lidi pro tento obor. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) e.V. (Svaz průmyslu zpracovávajícího umělé hmoty) spolu s dalším svazy a institucemi a se společností Messe Düsseldorf.

Nejlepší známky od odborných návštěvníků
Jak důležitý je veletrh K pro tuto branži, to dokazuje nejen počet vystavovatelů a kvalita nabídky. Významným způsobem se k tomuto konstatování připojují především odborní návštěvníci, jichž v říjnu 2013 přišlo do Düsseldorfu 218.000 z více než 100 zemí. S podobnou účastí počítají pořadatelé i pro nadcházející ročník veletrhu. 59 procent všech návštěvníků přicestovalo na veletrh K ze zahraničí; nejsilnějšími účastmi se zapojily Nizozemí, Indie, Francie, Belgie, USA, Itálie a Velká Británie. Hodnocení, které experti po návštěvě vyslovili, bylo jednoznačné: na více než 90 procent z nich hluboce zapůsobilo množství poznatků, novinek a technických řešení. Zejména koncentraci inovací a přítomnost lídrů trhu hodnotili návštěvníci nejlepšími známkami. A to platí nejen pro výrobce plastových a pryžových výrobků. Již dlouho znají veletrh K také odběratelé z průmyslu, kteří jej vysoce hodnotí a přijíždějí na něj, aby si odtud odvezli nové nápady pro své obory a produkty.

Chytré online služby
Aby všichni, kteří v říjnu budou chtít vést odborné rozhovory s partnery z průmyslu, prožili příjemný a pohodlný pobyt na veletrhu, píší se ve společnosti Messe Düsseldorf služby velkými písmeny. Na prvním místě je zde nutno jmenovat multimediální prezentaci veletrhu K 2016. Kanály na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn a v neposlední řadě internetový portál k-online.com poskytují před, během i po veletrhu všem zájemcům aktuální informace. Zajímavé novinky z celého oboru i užitečné tipy k veletrhu samotnému zajistí návštěvníkům důležitý informační náskok. Již od března 2016 prezentují vystavovatelé veletrhu K 2016 sebe i svá portfolia v databázi vystavovatelů, která návštěvníky optimálně podporuje při vyhledávání firem, nabídek a informací o produktech.

Nabídkou personalizovaných služeb, jako jsou MyOrganizer na poznámky, MyCalendar pro dojednání termínů online a MyCatalogue pro sestavení individuálního katalogu veletrhu, podporuje portál veletrhu K návštěvníky při jejich přípravě na veletrh. Nabídku dovršují informace k příjezdu do Düsseldorfu a k pobytu ve městě – včetně možnosti rezervace ubytování online.

Víc než užitečná je také možnost zakoupit si přímo prostřednictvím Internetu vstupenky a stáhnout si je jako kód nebo vytisknout je „@home“ – doma. Výhodou e-vstupenek je především zvýhodněná cena: jednodenní vstupenka zde stojí 49 EUR, přímo na místě v Düsseldorfu je cena 65 EUR. Vstupenka na tři dny je online k dostání za 108,- EUR, u pokladny za 135,- EUR. Předem zakoupená vstupenka navíc přináší další výhodu: již při cestě na výstaviště platí jako jízdenka pro všechny dopravní prostředky regionální veřejné dopravy.

Aplikace K-App zpřístupňuje všechny důležité informace také mobilně. Kompletní data vystavovatelů a mnoho dalších údajů a faktů lze stáhnout do každého chytrého mobilu, čímž se tato aplikace stává před veletrhem i při samotné návštěvě v Düsseldorfu perfektním průvodcem.

Zcela osobně a přímo na místě
Komplexní služby nabízí také mezinárodní síť zahraničních zastoupení. Společnost Messe Düsseldorf je po celém světě zastoupená 71 kancelářemi, které návštěvníkům, vystavovatelům i novinářům nabízejí značné výhody. Přímo na místě tak lze ve vlastním jazyce získat optimální podporu i praktické tipy, stejně jako pomoc při plánování cesty nebo při rezervaci ubytování, a to často s velmi atraktivními nabídkovými balíčky.

Pohled do budoucnosti – od 19. října 2016
Největší světovou hustotou inovací je veletrh K obchodní a informační platformou s výhledem do budoucnosti. Průkopnické produkty a řešení a nejvyšší počet zastoupených výzkumných ústavů z něj dělá hotspot pro vizionářské impulzy k dalšímu vývoji. Průmysl a výzkum společně otevírají před všemi experty oboru budoucí perspektivy a scénáře průmyslu plastů a kaučuku. Všichni, kteří veletrh znají, vědí, že toto nejsou jen prázdná hesla. Na veletrhu K 2016 se z nápadů stanou dobré obchody. Od 19. října to budou dokazovat vystavovatelé i odborní návštěvníci.

http://www.k-online.com

verze pro tisk >

Další články:

- STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

- FOR THERM: veletrh krbů, kamen a kotlů

- Začíná předprodej na Mezinárodní turistickou burzu - ITB Berlin!

- Dovolujeme si Vás pozvat příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection (14. -16. 1. 2020). Využijte nabídku a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- Pojeďte s námi do bio světa - dne 13. 2. pořádáme zájezd na veletrh BIOFACH

- Vydejte se již příští týden do Norimberku na mezinárodní veletrh perimetrické ochrany Perimenter Protection ( 14. -16. 1. 2020) a zajistěte si permanentní vstupenku zdarma!

- boot 2020 - Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu

Messe Karlsruhe

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}