arteo_cz

staffito-145
boot 2018

staffito-300

FENSTERBAU FRONTALE: Už 30 let výkladní skříň branže

FENSTERBAU FRONTALE: Už 30 let výkladní skříň branže

Úspěšný veletrh věnující se oknům, dveřím a fasádám nastavuje výhybky pro svůj jubilejní ročník: ve dnech 21. až 24. března 2018 se v norimberském veletržním centru bude konat veletrh FENSTERBAU FRONT ...

Výstava Stavíme Bydlíme událostí nejen na Hodonínsku již po třiadvacáté

Výstava Stavíme Bydlíme událostí nejen na Hodonínsku již po třiadvacáté

První ze série stavebních výstav Stavíme Bydlíme se letos koná tradičně v Hodoníně v prostorách Domu kultury Horní Valy koncem ledna. Vstup na výstavu je zdarma a pro návštěvníky bude otevřeno v pátek ...

Volné vstupenky na veletrh LEARNTEC 2018

Volné vstupenky na veletrh LEARNTEC 2018

LEARNTEC 2018 představí budoucnost digitálního vzdělávání

Eunique  veletrh užitého umění a designu

messe duesseldorf

zpět

BIOFACH a VIVANESS 2017 prolomily hranici 50 000 návštěvníků

Publikováno: 9.3.2017 00:00

Autor: Norimberské veletrhy

BIOFACH a VIVANESS 2017 prolomily hranici 50 000 návštěvníků

• 51 453 odborných návštěvníků na veletrzích BIOFACH a VIVANESS
• Inovace a odpovědnost: Země roku Německo inspiruje biosektor

Veletržní duo BIOFACH, přední světový veletrh biopotravin, a VIVANESS, mezinárodní odborný veletrh přírodní kosmetiky, zaznamenalo v roce 2017 nový rekord a těšily se z 51 453 odborných návštěvníků. Tentokrát na setkání branže přicestovali ze 134 zemí, nadchli se pro nabídku 2 785 vystavovatelů (z toho 259 na veletrhu VIVANESS) z 88 zemí a nechali se inspirovat zemí roku – Německem. Pozitivní bilanci vykázala i celá branže: v roce 2016 vydaly německé domácnosti ve srovnání s předchozím rokem přibližně o 9,9 % více peněz na biopotraviny a bionápoje. Obrat činil 9,48 mld. eur, jak uvádí Svaz ekologického potravinářství (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW). Čím dál více zákazníků kromě toho sahá po přírodní kosmetice. Německý trh s přírodní kosmetikou je se svým tržním podílem ve výši 8,5 % a objemem 1,15 mld. eur nejsilnějším trhem v Evropě, jak zjistilo společné šetření organizací naturkosmetik konzepte, GfK, IRI, IMShealth a BioVista.

Petra Wolf, členka vedení společnosti NürnbergMesse uvedla: „Po čtyřech úspěšných veletržních dnech se spolu s celým odvětvím radujeme ze skvělé nálady v halách a z vysoké kvality kontaktů. Mnoho inspirace přinesl v roce 2017 kromě „Země roku“, jíž se stalo Německo, také kongres STADTLANDBIO a rozmanitý program v regionu pod hlavičkou NÜRNBERG DIE BIOMETROPOLE. Již teď se těšíme na další ročník veletržního dua a na shledání se všemi z branže na BIOFACH a VIVANESS 2018.“

„Nadšení vystavovatelé i návštěvníci na chodbách veletrhu BIOFACH, to byl typický obrázek tohoto pestrého mezinárodního tržiště. Návštěva četných čelních představitelů z politiky, správy a diplomatického sboru učinila z veletrhu ústřední místo pro debatu o budoucnosti ekologického zemědělství a výživy. Při prezentací Německa jako země roku ukázali němečtí bio-podnikatelé na veletrhu výrazně svou inovační sílu a výkony v oblasti trvalé udržitelnosti“, tak zní pozitivní shrnutí Dr. Felixe Prinze zu Löwenstein, předsedy představenstva německého zastřešujícího svazu BÖLW – Svazu ekologického potravinářství.

Dojem udělal letošní ročník setkání branže i na Markuse Arbenze, jednatele IFOAM – Organics International, mezinárodního patrona veletrhu BIOFACH: „Rekordní rok

v biosektoru – rekordní rok na BIOFACHu 2017! Veletrh je vynikajícím zrcadlem skvělé nálady v celé branži. Dostávají se zde ke slovu témata, která hýbou světem profesionálů ve výrobě, obchodu, službách i politice a která musíte znát, abyste mohli být v oblasti bio úspěšní. Pro Německo i celý svět je ekologické zemědělství nástrojem pro dosažení globálních cílů OSN pro trvale udržitelného rozvoj (SDG), za které se oficiálně postavila naprostá většina zemí.“

Spokojení vystavovatelé i návštěvníci na BIOFACH a VIVANESS
Po čtyřech veletržních dnech byli vystavovatelé na předním světovém veletrhu biopotravin nanejvýš spokojeni. Podle průzkumu nezávislého institutu hodnotilo 89 % všech vystavovatelů celkový úspěch veletrhu pozitivně. 93 % se vyslovilo pochvalně ke kvalitě návštěvníků svých stánků a uvedli, že se dostali do kontaktu se svými cílovými skupinami. U 93 % všech vystavovatelů vedli rozhovory k novým obchodním vztahům. V důsledku toho očekává 85 % vystavovatelů po skončení veletrhu uzavření nových obchodů na základě kontaktů a navázaných vztahů. Díky příznivému ohlasu má 88 % vystavovatelů v úmyslu se v budoucnosti opět zúčastnit. Na straně návštěvníků bylo s nabídkou spokojeno 97 % a 94 % plánuje veletrh opět navštívit.

Také mezinárodní odborný veletrh přírodní kosmetiky v roce 2017 opět přesvědčil vystavovatele i návštěvníky na celé čáře. 90 % všech vystavujících podniků na veletrhu VIVANESS hodnotilo celkový úspěch veletrhu pozitivně, 94 % bylo spokojeno s kvalitou návštěvníků u svých stánků, 93 % se dostalo do kontaktu se svými nejdůležitějšími cílovými skupinami. 85 % vystavovatelů uvedlo, že se v budoucnu veletrhu VIVANESS opět zúčastní. Podobně příznivě se vyjadřovali i návštěvníci veletrhu: 96 % bylo spokojeno s rozmanitostí nabídky, 90 % plánuje veletrh opět navštívit.

Informace a networking: přes 8 000 účastníků na kongresu
Kongres BIOFACH a VIVANESS rovněž zaznamenal velký zájem všech hráčů na trhu. V roce 2017 využilo 8 125 účastníků toto fórum znalostí oboru s více než 120 jednotlivými akcemi, pro informování se i networking. Jedničkou na akcích k „Zemi roku Německo“ byla prezentace budoucí strategie ekologického zemědělství spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství (BMEL), na kterou přišlo více než 150 návštěvníků. Celkově nejvíce návštěvníků, přes 240, bylo na „Global Market Overview“. Obzvláště velký zájem vzbudil na kongresu VIVANESS průzkum trhu. Přes 100 účastníků přišlo na přednášku „Přírodní kosmetika 2016: ohlédnutí a budoucí vývoj“.


VIVANESS 2017: inspirace, dynamika a rozmanitost
Setkání branže přírodní kosmetiky kosmetického trhu, který celkově zezelenal, uzavřelo v roce 2017 rovněž s dobrými výsledky. Vedle společných stánků obou ideových garantů, COSMOS a NATRUE, se návštěvníci z řad odborné veřejnosti zajímali o četné další highlighty. Ty sahaly od stánku novinek „Novelties“ se 196 přihlášenými inovativními produkty, přes společný stánek „německých nováčků“ podporovaný spolkovým ministerstvem hospodářství (BMWi) s 10 vystavovateli až po mezinárodní „mladé inovativní“
na zvláštní přehlídce Breeze. S devíti zastoupenými zeměmi byla ještě mezinárodnější než v předchozím roce. Mezi jinými byly na Breeze zastoupeny Austrálie a USA.

Harald Dittmar, jednatel BDIH, zakládajícího člena COSMOSu: „VIVANESS 2017 byl pro COSMOS a BDIH plným úspěchem. I mezinárodní podniky s produkty certifikovanými organizací COSMOS, které byly v našem společném stánku COSMOS zastoupeny poprvé, zaznamenaly vesměs velmi pozitivní bilanci. To ukazuje, že se trh s přírodní a biokosmetikou nepřetržitě dále dobře vyvíjí a nabízí dobré šance i menším podnikům a start-upům. Národní i mezinárodní poptávka po certifikaci podle standardů COSMOS se – jistě i kvůli závaznosti standardů, která pro všechny členy COSMOSu vstoupila v platnost 1. 1. 2017 – opět výrazně zvýšila. Jako jeden z ideových garantů veletrhu VIVANESS nás obzvláště těšilo, že jsme mohli veletrh obohatit naším vystoupením s puncem internacionality.“

Klara Ahlers, prezidentka NATRUE: „Srdečné blahopřání k úspěchu veletrhu! Přes 50 000 odborných návštěvníků potvrzuje, jak velký je mezinárodní zájem o odborné veletrhy BIOFACH a VIVANESS, a tím i o branži přírodní a biokosmetiky. Veletrh VIVANESS svými produktovými světy, odborným programem a diskusemi informoval, inspiroval a ukázal aktuální trendy. Jako ideového garanta veletrhu VIVANESS nás těší úspěch odborného veletrhu, který je pro certifikovanou přírodní kosmetiku a pro NATRUE důležitou „výkladní skříní“ a místem mezinárodního setkávání. Na

VIVANESS jsme oslavili 10 let existence NATRUE a neuměli jsme si pro oslavu narozenin představit žádné lepší místo. Tým NATRUE zažil mnoho zajímavých setkání a navázal mnoho nových kontaktů. I našich deset vystavovatelů u společného stánku NATRUE bylo velmi spokojeno.“

Best New Product Awards BIOFACH a VIVANESS 2017
Četné nově vyvinuté produkty a inovativní objevy se na BIOFACHu a VIVANESS i v roce 2017 opět prezentovaly u obou stánků s novinkami. Odborní návštěvníci mohli z celkem 770 přihlášených novinek (BIOFACH: 574 / VIVANESS: 196) vybírat v jejich očích ty nejzajímavější a cenově nejvýhodnější.Kdo byli šťastní výherci cen Best New Product Awards udělených na základě tohoto hlasování, můžete zjistit na adrese www.biofach.de/best-new-product a www.vivaness.de/best-new-product.

Na veletrhu byly rovněž udělovány ceny za olivový olej Olive Oil Awards v zážitkovém světě OLIVENÖL. Seznam vítězů najdete na adrese www.biofach.de/olive-oil-award.

Poznamenejte si již nyní, BIOFACH a VIVANESS 2018 se budou konat ve dnech 14. až 17. února v norimberském veletržním centru – nově budou otevřeny dvě výstavní haly 8 a 4A.

Všechny tiskové zprávy i další informace a fotky naleznete na:
www.biofach.de/presse a www.vivaness.de/presse

Pro více informací kontaktujte Oficiální zastoupení organizátora veletrhu v České republice: PROveletrhy s.r.o.: Římská 37, 120 00 Praha 2, Naďa Lichte, Tel: 775 66 35 48, Tereza Tůmová, Tel.: 775 663 700, info@proveletrhy.cz, www.proveletrhy.cz

http://www.proveletrhy.cz/detail-veletrhu.html?id=12

verze pro tisk >

Další články:

- FENSTERBAU FRONTALE: Už 30 let výkladní skříň branže

- Výstava Stavíme Bydlíme událostí nejen na Hodonínsku již po třiadvacáté

- Volné vstupenky na veletrh LEARNTEC 2018

- SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ MEZINÁRODNÍHO VELETRHU PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ EUROPAIN 2018

- TOP GASTRO 2018 s tematickými zónami

- Mezinárodní veletrh stavebnictví a technického vybavení budov - Bautec

- Mezinárodní veletrh jezdeckého sportu - Hippologica Berlin

- ITB Berlin - Mezinárodní turistická burza

- Mezinárodní veletrh obchodu s čerstvým ovocem a zeleninou - FRUIT LOGISTICA

- Veletrhy FOR INDUSTRY 2018, JOBS 2018 a ENERGO SUMMIT 2018

- Veletrh JEC WORLD 2018 - největší veletrh kompozitů na světě

- Mezinárodní zelený týden IGW Berlín

- Sezónu na brněnském Výstavišti zahájí GO a REGIONTOUR

- Lednový FOR DECOR & HOME nabídne inspiraci na sv. Valentýna i Velikonoce

- 13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze

- METAV zahájí v Düsseldorfu technologickou sezónu

- OTWorld 2018 - mezinárodní veletrh se zaměřením na rehabilitační pomůcky a obuv

- Veletrh Holiday World začíná 15. února na Výstavišti v Holešovicích

- Do nového roku s Messe Berlin

- BIOFACH se blíží

Banner Messe Stuttgart

Copyright ©2009-2018: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Ortenovo náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel.: 266 007 226, 603 230 648
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}