strechy praha 2020

Intergastra 2020
Shift

IGW

Cestovatelský festival Kolem světa

Cestovatelský festival Kolem světa

Procestujte celý svět během dvou dnů!

IT-TRANS představí trendy pro inteligentní systémy městské dopravy

IT-TRANS představí trendy pro inteligentní systémy městské dopravy

3. - 5. března 2020, Messe Karlsruhe

Šestý ročník Insights-X přináší nové uspořádání produktových kategorií

Šestý ročník Insights-X přináší nové uspořádání produktových kategorií

 Z kategorie „Vše kolem psacího stolu“ se stane „Psací stůl a kancelář“  Digitální a udržitelné produkty budou zastoupené ve všech segmentech

IT-Trans

FOR BOAT

zpět

METAV 2020 – Technologické okno pro západní a severní Evropu

Publikováno: 19.12.2019 19:06

Autor: Messe Düsseldorf

METAV 2020 – Technologické okno pro západní a severní Evropu

Martin Göbel, projektový ředitel veletrhu METAV Düsseldorf, prezentoval na pražské tiskové konferenci nadcházející 21. ročník veletrhu METAV, který proběhne 10. - 13. března 2020 v Düsseldorfu.

"V příštím roce oslavíme 40 let existence veletrhu METAV v Düsseldorfu. Byl spuštěný v roce 1980 s cílem pořádat každý sudý rok mezinárodní obchodní veletrh v severní Evropě. Rozhodujícím pro výběr místa konání byla skutečnost, že nový veletrh by se měl konat na jednom z nejvýznamnějších trhů obráběcích strojů v Německu se spojením na okolní evropské země a s dobrou dopravní infrastrukturou pro automobily, vlaky a letadla. A tak volba padla na Severní Porýní – Vestfálsko a na Düsseldorf, jako na místo pořádání veletrhů, který v té době nabízel nejmodernější výstaviště v Evropě," přiblížil historii veletrhu Martin Göbel.

Tímto byly položeny hlavní základní kameny, které i dnes charakterizují METAV. Ze strany vystavovatelů se od té doby změnil na mezinárodní veletrh. Ze strany návštěvníků se zaměřuje na severozápadní Německo a díky dobrým leteckým spojením také na zákazníky z důležitých evropských trhů. METAV je pevné datum veletržního kalendáře pro výrobní technologie. Je to událost, kterou musí navštívit každý dodavatel, který chce oslovit své zákazníky, zejména v sektoru strojírenství, a to nejenom v hlavním regionu Severního Porýní – Vestfálska, ale také v okolních regionech.

Silné průmyslové prostředí kolem veletrhu METAV
Velký počet ze zhruba 27 000 návštěvníků veletrhu METAV přijíždí ze vzdálenosti v okruhu asi 300 km. To zahrnuje Severní Německo, Hesensko, Porýní-Falc, Belgii a Nizozemí. Ale také Rakousko a Švýcarsko patří mezi státy s největším počtem návštěvníků. V bezprostřední spádové oblasti narazí vystavovatelé na více než 12 000 společností – v roce 2018 bylo na veletrhu kolem 560 společností z 24 zemí z oblastí výroby a zpracování kovů, elektroniky a elektrotechniky, strojírenství a automobilového průmyslu. Za nimi stojí 1,6 milionů zaměstnanců a jejich obrat činí asi 515 miliard eur.

Pro 89 procent vystavovatelů je Severní Porýní-Vestfálsko pozitivní obchodní lokací. Proto vystavovatelé hovoří o centrálním kontaktním místě s vysokou kvalitou návštěvníků. Zákazníci přicházejí s vysokou úrovní motivace a chtějí investovat. V roce 2018 představovali řídící pracovníci téměř dvě třetiny návštěvníků. Jednalo se převážně o řídící pracovníky ze strojírenství a automobilového dodavatelského průmyslu. Zajímali se zejména o obráběcí stroje, CAD/CAM systémy, zkušební a měřicí technologie, automatizaci a také o nástroje a stroje pro výrobu nástrojů, forem a modelů. Podle průzkumu bylo 93 procent návštěvníků velmi spokojeno. A skutečně 44 procent návštěvníků veletrhu METAV uvedlo v průzkumu z roku 2018, že mělo konkrétní investiční záměry. 18 procent si dokonce během veletrhu zadalo objednávky nebo mělo v úmyslu tak učinit po veletrhu. Německo je pro vystavovatele nejdůležitější hi-tech trh. 69 procent vystavovatelů chce zasáhnout stávající zákazníky svými špičkovými technologiemi. 84 procent chce navázat nové obchodní vztahy a stát se známými pro potenciální zákazníky. Veletrh METAV je správným místem pro obojí.

Novinky na veletrhu METAV 2020
Příští veletrh t METAV se bude konat od 10. do 13. března 2020. Přestěhuje se do nových hal na výstavišti v Düsseldorfu. Tak bude nová hala 1, která je co do plochy větší než společně staré haly 1 a 2, jakož i haly 4, 5 a 7a budou začleněny do nové konstelace veletrhu METAV. Tímto způsobem bude zajištěno optimální vedení návštěvníků severním vchodem a nově navrženým jižním vchodem. Uspořádání hal bude kompletně přepracované. Předcházející přísné rozdělení podle produktů bude pružnější. V důsledku toho budou například přesné nástroje a příslušenství blíž výrobcům strojů.
Na žádost vystavovatelů byla doba trvání veletrhu METAV zkrácena z pěti na čtyři dny, což zajistila asociace VDW. Odpovídá to obecnému trendu délky trvání veletrhů ve srovnatelných průmyslových oblastech.

Veletrh METAV 2020 je zaměřen na celý výrobní proces v kovoobrábění. K tomu již pár let přidáváme čtyři nové oblasti. Konkrétně kladou důraz na problematiku 3-D technologie, zdravotnictví, formování a kvalitu a každá z nich přitahuje své vlastní publikum. Tyto oblasti vysoce pozitivně hodnotí jak němečtí tak zahraniční návštěvníci.

A konečně, průmysl 4.0 nabírá rychlost v kovoobrábění. Jednotlivými aspekty jsou výroba propojená sítěmi, cloudové aplikace, kybernetická bezpečnost, analýza dat, 5G, strojové učení, umělá inteligence, platformová ekonomika a v neposlední řadě umati – univerzální rozhraní umati (universal machine tool interface)a OPC UA. V roce 2020 bude veletrh METAV informačním místem pro průmysl 4.0 ve výrobě. Nabízí komplexní prověrku a hodnocení tohoto vývoje na stáncích vystavovatelů i v podpůrném programu.

Tematický park „Digitalizace a automatizace"
Podle průzkumu má zhruba čtvrtina návštěvníků veletrhu METAV zájem o problematiku automatizace. To zohledňuje třetí mav tematický park „Automatizace a digitalizace“ ve výrobě. Obě jsou ústředními tématy kovoobrábění a životně důležitými pro budoucí vývoj mnoha společností. Tematický park na veletrhu METAV poskytuje téměř kompletní přehled zajímavých řešení průmyslu 4.0 a realizovaných projektů. Navíc integrované fórum odborníků nabídne návštěvníkům možnost nejenom zjistit více o řešeních, vizích a cílech ale také pohovořit s odborníky. Tento tematický park organizuje společnost Konradin Verlag ve spolupráci s asociací VDW.

Podpůrné akce veletrhu METAV se rozšiřují na trendovou problematiku
Veletrh METAV je tržištěm pro mezinárodní výměnu znalostí mezi všemi dotčenými hráči. Sejdou se průmysl, věda, politika a média. Proto je do podpůrného programu zařazeno mnoho trendových témat z průmyslu. O některých z nich se již diskutovalo na veletrhu EMO Hannover. Veletrh METAV nabízí všem odborníkům, kteří neměli příležitost navštívit v září 2019 veletrh EMO, nebo kteří by si rádi rozšířili to, co již viděli, možnost tak učinit na začátku příštího roku.

Holandsko-německá obchodní schůzka
Naposledy přijelo 10 procent ze zhruba 30 000 návštěvníků veletrhu METAV ze zahraničí. Nejdůležitější návštěvnický trh je v Nizozemí. V roce 2018 činil objem bilaterálního obchodu obráběcích strojů 377 milionů eur. Nizozemí se zařadilo na 13. místo nejdůležitějších trhů pro německé výrobce. Německo je, na druhé straně, nejdůležitějším trhem pro holandské vývozce.

Z tohoto důvodu organizuje VDW spolu s VDMA regionální asociací Severního Porýní -Vestfálska a s jinými partnery holandsko-německou obchodní schůzku první den veletrhu, a to v úterý 10. března 2020. Touto schůzkou by tyto dvě asociace chtěly zdůraznit zvláštní pozici Severního Porýní a Vestfálska jako hub pro navazování kontaktů a obchodování s našimi důležitými sousedy. Soustředit se bude na vzájemné poznávání a výměnu informací mezi holandskými společnostmi a sítěmi a jejich protějšky ze Severního Porýní -Vestfálska. Kromě toho budou hlavními tématy digitalizace a automatizace. Srovnatelná akce se již konala v roce 2014. Na ni přijalo pozvání z Německa 80 holandských podnikatelů.

Informační den asociace VDW o bezpečnosti obráběcích strojů
Evropská komise prosazuje revizi směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Asociace VDW doprovází tento legislativní proces. Poukazuje, mimo jiné, na to, že ve věku digitalizace již není aktuální požadavek na provozní pokyny v papírové podobě. Kromě toho byla spolehlivost bezpečnosti německých obráběcích strojů mnohokrát prokázána na základě terénních údajů. Toto zjištění odpovídá skutečnosti, že údaje o nehodách týkající se obráběcích strojů v Německu mají již po několik let trvale klesající tendenci. Tyto evidentní argumenty však byly nějakou dobu zpochybňovány, a to např. průzkumem evropské komise, zda by se problematika „bezpečnosti“ ("safety") a „ochrany“ ("security") neměly při revizi směrnice o strojních zařízeních sloučit. To odmítá VDW, VDMA a Evropská asociace výrobců obráběcích strojů Cecimo.

Tyto a další aspekty celé řady témat budou přezkoumávat z několika úhlů výrobci strojů, dodavatelé komponentů a odborníků na bezpečnost práce během informačního dne VDW „Bezpečnostní technologie na obráběcích strojích v měnících se podmínkách „ (Safety technology on machine tools under changing conditions) dne 10. března 2020. Ukázány budou požadavky kladené na moderní obráběcí stroje a to, jak se v současné době plní.

Kybernetická bezpečnost – dvě strany jedné mince
Poprvé organizuje VDW společně s VDMA kongres o kybernetické bezpečnosti dne 11. března. Výchozí otázka se týká dostupnosti a bezpečnosti údajů. Odborní pracovníci VDMA z oddělení Průmyslové bezpečnosti hovoří o „ochraně strojů před lidmi“, protože zkušenost ukázala, že příčinou útoků a poruch technických systémů jsou lidé nebo okolí systému. Zabránit poruchám v systému je výzvou pro každou společnost pracující v prostředí průmyslu 4.0. Úspěch nových obchodních modelů s datovými službami závisí v zásadě na garantované bezpečnosti.

Ve výrobní technologii jsou stejnou měrou dotčeni zákazníci i výrobci. Uživatel potřebuje opatření pro spolehlivé, odolné a důvěryhodné síťové propojení strojů a systémů ve výrobě. Výrobce se musí zaměřit na technická a organizační ochranná opatření  pro stroje, systémy a jejich komponenty, digitální služby a obchodní procesy po celou dobu životního cyklu výrobku, od návrhu až po vyřazení z provozu.

Kongres na veletrhu METAV zkoumá obě strany. Zároveň je jasné, že neexistuje nic takového, jako je stoprocentní bezpečnost a že se útokům nedá zcela zabránit. Proto je stále důležitější připravit se na havárii, aby bylo možné co nejrychleji obnovit normální provozní režim. Na jedné straně budou představeny nejnovější technologie. Na druhé straně se jedná o organizační připravenosti a schopnosti jednat rychle a účelně místo nekoordinované a chaotické reakce.

Fórum „Spanntechnik“ představuje řešení pro digitální výzvy
Fórum „Spanntechnik“ má na veletrhu METAV dlouhou tradici. Už po čtvrté organizuje Asociace výrobců přesných nástrojů v rámci VDMA fórum, které se bude konat dne 11. března 2020 pod názvem „Upínání nástrojů a upínání obrobků – Řešení pro megatrendy“. V celé řadě prezentací poskytnou odborníci z oblasti technologie upínání nástrojů informace o řešeních, která nabízejí svým zákazníkům, aby mohli úspěšně zvládnout výzvy, které představují inteligentní výroba, cloudové platformy, aditivní výroba, koncepty alternativních pohonů a digitalizace. Tyto prezentace se zaměří na inovační technologie upínání obrobků a upínání nástrojů a také na nejnovější vědecké poznatky.

Inovační fórum Düsseldorf – schůzka o zavedeném průmyslovém odvětví se nyní koná také v Severním Porýní-Vestfálsku
Tradiční a přesto nové: inovační fórum mav se koná v Böblingenu dvanáct let. Ale poprvé se bude konat v Düsseldorfu dne 12. března 2020. Na žádost některých partnerů se tak bude schůzka o zavedeném průmyslovém odvětví také konat v ekonomicky silném státě Severní Porýní-Vestfálsko. V paralelních přednáškách o otázkách obráběcích strojů a softwaru, nástrojích, robotice a automatizaci, strojních prvcích a automatizaci a také o aditivní výrobě budou zástupci vyhlášených hlavních představitelů v technologii prezentovat řešení v těchto oblastem. Přednášky budou doplněny doprovodnými výstavami a bezpočtem možností síťového propojení. Každý účastník si na inovační fórum a na svou prezentaci zve své zákazníky a obchodní partnery.

Rámcové ekonomické podmínky jsou i nadále obtížné

Po osmi letech prudce se rozvíjející činnosti v mezinárodním průmyslovém odvětví obráběcích strojů se od čtvrtého čtvrtletí roku 2018 výrazně snížila poptávka po kapitálovém zboží. To se mělo očekávat. Důvody této skutečnosti již byly identifikovány a mnohokrát se o nich hovořilo. Globální ekonomika se značně oslabila. Deformace ekonomické politiky, konkrétně obchodní válka mezi USA a Čínou, působí jako zesilovače. Na světový obchod působí rostoucí protekcionismus na všech úrovních a kromě toho všeho mezinárodní dodavatelské řetězce. Konečně, strukturální změna v automobilovém průmyslovém odvětví směrem k novým technologiím pohonu vyvolává další problémy. Je stále nejisté, jakým tempem bude pokračovat vývoj a jaké technologie se budou v budoucnu používat a v jaké míře. Celý scénář vyvolává nejistotu v průmyslu po celém světě. Společnosti jsou velmi opatrné a ve zvýšené míře odkládají své investice.

V souladu s tím v prvním pololetí roku 2019 prudce poklesly ve všech regionech objednávky z mezinárodního průmyslového odvětví obráběcích strojů. Zejména v Evropě, která je důležitou spádovou oblastí pro veletrh METAV, poklesly objednávky o 18 procent. Počet objednávek, které obdrželo Německo jako hostitelská země veletrhu METAV, s vysokou závislostí na exportu, klesl o 23 procent od srpna tohoto roku. To se ve stejné míře týká tuzemských i zahraničních objednávek. Objednávky z eurozóny, které byly o 13 procent nižší v předcházejícím roce, se drží nejlépe.

Pro rok 2020 odhaduje Oxford Economics, prognostik asociace VDW, že v nejlepším případě se bude vývoj v Evropě stabilizovat. Očekává se, že celkový hospodářský výsledek vzroste o 1,2 procent, stejně jako v roce 2019. Očekává se, že průmyslová výroba vzroste o 0,8 procent po 0,5 procentech v tomto roce. Očekává se, že německá ekonomika se také bude stabilizovat. Očekává se, že průmyslová výroba, u níž se očekává snížení v roce 2019, se zase lehce zvýší.

Obchodování s obráběcími stroji s Českou republikou
Dámy a pánové, Česká republika a Německo jsou dlouhodobě velmi dobrými partnery v oblasti obchodu s obráběcími stroji. V roce 2018 činil podíl Německa na dodávkách obráběcích strojů do České republiky 46 procent; Německo tedy bylo nejdůležitějším dodavatelem, daleko před Itálií, a také bylo pro české výrobce nejdůležitějším trhem, a to před Čínou. V letech 2015 až 2018 se německý export do České republiky vyvíjel dobře. V roce 2018 byl téměř o 11 procent vyšší než v roce 2015 a dosáhl hodnoty 401 mil. eur. V prvním pololetí 2019 však došlo k poklesu o 7 procent. Import z České republiky v tomtéž období rovněž stoupal. V roce 2018 byl zhruba o 14 procent vyšší než v roce 2015 a činil 244 mil. eur. V prvním pololetí 2019 však dodávky klesly o 12 procent. METAV 2020 je proto stejnou měrou zajímavý jak pro návštěvníky z řad českých výrobců, tak i pro odborníky ze všech odběratelských oblastí. Mohou zde využít příležitosti k rozšíření obchodních aktivit nebo fundovaně připravit budoucí investiční rozhodnutí.

Celkově je obchod v Evropě a Německu i nadále obtížný. Avšak jedním z důvodů, proč byl před 40 lety založen veletrh METAV, bylo poskytnout výrobcům nadregionální platformu, a to zejména v dobách ekonomického propadu tak, aby nemuseli přepustit své podnikání konkurenci. S ohledem na tuto skutečnost opět nabízí veletrh METAV příležitost podpořit byznys, zintenzivnit kontakty mezi dodavateli a zákazníky či navázat nové obchodní vazby.

http://www.metav.de

verze pro tisk >

Další články:

- Cestovatelský festival Kolem světa

- IT-TRANS představí trendy pro inteligentní systémy městské dopravy

- Šestý ročník Insights-X přináší nové uspořádání produktových kategorií

- FOR BIKES 2020: Mezinárodní veletrh cyklistiky

- FOR BOAT: Veletrh lodí a vodních sportů

- FOR CARAVAN: výstava obytných automobilů a karavanů

- STYL a KABO přivítají úplně nové firmy

- Celosvětově úspěšně s oborovými jedničkami wire, Tube a VALVE WORLD EXPO

- MSV 2020 s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX

- Beviale Family se nadále rozrůstá

- Odstartovala anketa Motocykl roku 2020

- Veletrh střech, nářadí a dřeva v Praze Letňanech

- Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy se zaměří na hospodaření v době klimatické změny

- MOTOSALON 2020 má dobře nastartováno

- IWA OutdoorClassics 2020 ve znamení digitální transformace

- Mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky VIVANESS 12. - 15. 2. 2020

- Speciální a akční výstavní plochy na Spielwarenmesse budou plné zážitků

- WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

- NürnbergMesse startuje do „bombastického“ roku 2020

- Historicky největší veletrh FOR FISHING se blíží

for model 2020

Copyright ©2009-2020: Euroveletrhy.cz
Provozovatelem veletržního portálu euroexpo.cz je vydavatelství EUROEXPO
Babice 38, 251 68 Kamenice
tel.: 604 759 978
e-mail: redakce@euroveletrhy.cz
KONTAKT, O PROJEKTU

KONTAKT
O PROJEKTU
JAK PUBLIKOVAT A INZEROVAT
PRO PARTNERY

Vyhledávání:

OK
}